Categories
Protecţie socială Ştiri

Nomenclatorul serviciilor sociale a suferit unele modificări

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale a fost modificată de Hotărârea nr. 35472021.