Categories
Ştiri Transporturi

Persoana prejudiciată va avea posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA! Proiect

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Competenţa materială având ca obiect plata de despăgubiri formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să soluţioneze un recurs în interesul legii.

În Monitorul Oficial nr. 1309/2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 13/2020.

Obiectul sesizării

Cui revine competenţa materială procesuală în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitate de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, precum şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului?

Practica judiciară

Într-o primă orientare, s-a apreciat că în acţiunile cu obiectul menţionat competenţa materială procesuală în soluţionarea apelului îi revine secţiei specializate în materia litigiilor cu profesionişti.

În cea de-a doua opinie, s-a apreciat că secţia civilă este cea competentă, iar nu secţia specializată în materia litigiilor cu profesionişti, întrucât, independent de cadrul procesual al acţiunii (fie acţiunea persoanei păgubite împotriva asigurătorului, cu sau fără participarea persoanei vinovate, fie acţiunea în regres a asigurătorului împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului), cauza juridică a raporturilor de drept material deduse judecăţii este răspunderea civilă delictuală a persoanei indicate drept responsabilă de producerea accidentului. Faptul că plata sumelor de bani constând în despăgubiri revine asigurătorului în temeiul contractului de asigurare este doar un element subsecvent, grefat în mod obligatoriu pe angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie a persoanei vinovate de producerea accidentului.

Potrivit noutăţilor legislative ÎCCJ a stabilit că în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitatea de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, cât şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului, competenţa materială procesuală revine secţiilor specializate.

Categories
Articole Drept penal Legislaţie rutieră

Autovehicul asigurat la o societate falimentară:este parte responsabilă civilmente Fondul de garantare, după un accident?

Ori de câte ori apare o pagubă, urmare a încălcării unei legi, imediat răsare și o întrebare: „cine plătește?” Răspunsul invariabil pare să fie: „plătește vinovatul!”. În practică, sunt situații în care prețul „oalelor sparte” este achitat de către alte persoane sau entități, nu de către făptaș. Alteori, se știe clar cine și cât trebuie să plătească, însă despăgubirile ajung anevoie la păgubit, din pricina unor prevederi legale susceptibile de interpretări diferite.

Potrivit Codului de procedură penală (art. 86), orice persoană care, după legea civilă, are îndatorirea legală sau convențională de-a repara, total sau parțial, singură ori în solidar, prejudiciul pricinuit printr-o infracțiune, fiind chemată să răspundă în proces, va fi parte în procesul penal, numindu-se parte responsabilă civilmente.

Categories
Articole Legislaţie rutieră

Asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile. I se pot cere penalități?

În materia răspunderii civile pentru prejudiciile produse prin accidente legislația a suferit o serie de modificări și completări determinate de situațiile din viața de zi cu zi. Astfel, norma ASF 23/2014 a fost în vigoare de la 1 ianuarie 2015 până la 22 decembrie 2016, dată la care a fost abrogată și înlocuită cu norma ASF 29/2016. Pe durata cât a fost în vigoare pe rolul instanțelor de judecată s-au înregistrat o serie de procese legate de acordarea despăgubirilor cauzate de accidente. Practica instanțelor a fost neunitară și s-a impus sesizarea ÎCCJ.

Ce prevede norma ASF și care a fost obiectul sesizării?

Persoana prejudiciată în urma accidentului produs prin intermediul unui vehicul asigurat are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA, iar acestuia din urmă îi revine obligația de a soluționa cererea în termenele prevăzute de lege și de a efectua plata despăgubirilor în termenul legal.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 20 noiembrie 2017, că admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, în dosarul nr. 114907/299/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

”În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite este îndreptățit să obțină penalizările prevăzute de dispozițiile art. 38 din același act normativ dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile la scadență sau şi le îndeplineşte necorespunzător.

 

Categories
Articole Drept civil

Noi reguli privind răspunderea civilă auto

Viața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy) Este cunoscută apetența românului pentru mașini care mai de care, astfel încât prețul RCA a crescut în timp mai ceva ca Făt-Frumos.  Bucuria de a avea mașină vine la pachet cu o serie de costuri care, de cele mai multe ori, nu sunt deloc de neglijat. Asigurarea obligatorie a mașinii poate atinge cote alarmante pentru tinerii șoferi, însă „obrazul subțire cu cheltuială se ține.”

Noi reglementări privind cazurile în care trebuie încheiat RCA, încetarea, suspendarea sau desființarea contractului RCA, asigurarea multiplă RCA, acordarea sau nu a despăgubirii, obligațiile asiguratului și sancțiunile impuse de legiuitor pentru încălcarea prevederilor în materia RCA, fac obiectul legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie publicată în Monitorul Oficial 431 din 12 iunie 2017. Prevederile sale se vor aplica începând cu 12 iulie 2017.

Categories
Articole Legislaţie rutieră

Piața asigurărilor auto, încotro?

rca
Cu carnetul și mașina/Vin necazuri cu duzina;/Bucurii doar două ai:/Când o iei și când o dai!” (Otilia Morțun). Ca să nu se supere niciun posesor de autovehicul, legiuitorul a stabilit de ceva vreme obligativitatea încheierii polițai RCA de către aceștia.

Ceea ce a suferit modificări în timp și a necesitat clarificări sunt condițiile și criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA, avizarea, constatarea prejudiciilor și lichidarea dosarului de daună, sistemul bonus-malus și utilizarea formularului de constatare amiabilă de accident. Toate aceste aspecte fac obiectul Normei ASF nr. 39/2016 privind asigurările auto din România care a fost publicată în Monitorul Oficial 986 din 8 decembrie 2016. Prevederile sale intră în vigoare la 23 decembrie 2016.

Categories
Articole Legislaţie rutieră

Nu folosești mașina? Poți suspenda RCA-ul!

rca
Toți cei care sunt fericiți posesori de mașini au înțeles că Cu carnetul și mașina/Vin necazuri cu duzina;/Bucurii doar două ai:/Când o iei și când o dai!” (Otilia Morțun). Bucuria de a avea mașină vine la pachet cu o serie de costuri care, de cele mai multe ori, nu sunt deloc de neglijat. Asigurarea obligatorie a mașinii poate atinge cote alarmante pentru tinerii șoferi, însă „obrazul subțire cu cheltuială se ține.”

Cunoscând apetența românilor pentru mașini scumpe și faptul că, pentru o anumită categorie, etalarea bolidului pe străzi înseamnă etalarea unui statut social, legiuitorul a lăsat ca prețul RCA-ului să urce până când a ajuns să usture buzunarele românilor.

Categories
Financiar bancar

Noi schimbări pentru asigurările de sănătate şi asigurările agricole

images80În cadrul unor grupuri de lu­cru, asigurătorii şi reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) au for­mu­lat o serie de propuneri care reglementează stimularea dezvoltării asigu­ră­ri­lor de sănătate şi agricole, princi­palele su­ges­tii fiind subvenţionarea primelor plătite pen­tru asigurările agricole, dar şi extin­de­rea folosirii poliţelor private de sănătate la spitale publice care ar urma să presteze ser­vicii în regim privat.

Companiile de asi­gu­rări au afirmat de multe ori că subvenţionarea pri­mei va creşte acce­sul la fi­nanţare al fer­mie­rilor şi va conduce la pre­lua­rea în asigura­rare a riscului de secetă de că­tre tot mai multe companii.

În anul 2014 s-a adop­tat legis­laţia pentru folosirea fondu­ri­lor europene des­tinate agricul­tu­rii, iar legislatorii au hotărât atunci să opteze pentru înfiinţarea unui fond mutual, care nu este încă func­ţional.

Categories
Protecţia consumatorului Ştiri Transporturi

Ghidul privind recomandări de bune practici pentru instrumentarea dosarelor de daună auto RCA și CASCO

ASFPotrivit unui comunicat al ASF, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat Ghidul privind recomandări de bune practici pentru instrumentarea dosarelor de daună auto RCA și CASCO în vederea protejării drepturilor consumatorilor de servicii și produse de asigurare.

De asemenea, în cadrul şedinţei, s-a hotărât analiza perioadei de dezdăunare și soluționare a dosarelor de daună deschise la asigurători în semestrul II 2015, în baza polițelor de asigurare obligatorie auto RCA. ‘Consiliul ASF a decis introducerea raportărilor trimestriale și integrarea analizei în Raportul de piață trimestrial/semestrial. Dezdăunarea este obiectivul principal de supraveghere privind apărarea drepturilor asiguraților, potrivit legii’, se menţionează în comunicatul instituţiei.

Totodată, Consiliul ASF a mai hotărât sancționarea unui număr de 25 brokeri de asigurare/reasigurare care nu au respectat prevederile legale cu privire la transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară.