Tag-Archive for » asiguraţi «

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că a fost realizată varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificări care să ducă la creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii, dar şi debirocratizarea şi transparentizarea activităţii.

Proiectul prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat. Mai mult …

lc
Președintele Asociaţiei Service-urilor Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean, a declarat că poiectul de lege a RCA înaintat Parlamentului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conține breșe legislative ce pot fi speculate de către piața de asigurări în relația cu asigurații și pagubiții, precum și prevederi ambigue și interpretabile sau propuneri toxice pentru pagubiții RCA și favorabile multinaționalelor din asigurări.

Potrivit proiectului, contractul RCA se încheie pe o perioadă de 12 luni şi se prelungeşte de drept, la fiecare 12 luni, dacă asiguratul nu denunţă contractul RCA cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea acestuia. Cu această prevedere asigurătorii urmăresc introducerea unui contract de asigurare multianual, care să mențină asiguratul RCA captiv cât mai mult timp. În acest caz asigurătorul RCA poate atrage asiguratul RCA cu un cost mic de primă, în primul an,  iar în anul următor să îi majoreze semnificativ prima de asigurare.

Oficialii Asociaţiei Service-urilor Auto Independente au trimis Parlamentului câteva propuneri menite să corecteze noul proiect de lege RCA, printre care se enumeră:
– încheierea unei polițe RCA pentru o perioada de o lună sau 12 luni, în funcție de nevoia asiguratului;
– polița RCA să rămână valabilă până la expirarea termenului chiar și în condițiile în care asiguratul RCA nu a achitat la timp ratele, însă, asiguratorul să aibă dreptul să aplice în acest caz, penalități de întârziere de 0,2% pentru ziua de întârziere, iar polița RCA să reprezinte titlu executoriu;
– suspendarea poliței RCA la cererea asiguratului, etc.

lc
Deputatul independent Daniel Oajdea a iniţiat un proiect de lege privind modificarea Legii 136/1995 a asigurărilor şi reasigurărilor, astfel încât asiguratorii să fie obligaţi să deconteze direct titularului poliţei de asigurare daunele în urma unui accident în care şoferul nu este vinovat.

Iniţiativa legislativă prevede evitarea situaţiilor dificile, în care în cazul unui accident sunt implicate persoane care au maşini înmatriculate în alte ţări sau sunt asigurate la societăţi rău-platnice.

Oajdea este de părerea că odată cu modificarea legislaţiei în domeniul asigurărilor asiguraţii vor beneficia de o protecţie reală şi vor fi motivaţi să încheie poliţe RCA obligatorii la firme care dau dovadă de bonitate şi seriozitate.

CASSDupă cum se ştie, începând cu vara cea fierbinte şi plină de evenimente a lui 2012, gestionarea contribuţiilor sociale de sănătate (CASS) a fost preluată de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Asemănător s-au petrecut lucrurile şi în ceea ce priveşte contribuţia pentru sistemul de pensii (CAS).

Care a fost motivul? Optimizarea colectării contribuţiilor sociale şi o mai facilă identificare a persoanelor fizice care nu-şi respectă obligaţiile de plată a acestora, proporţional cu veniturile dobândite (din activităţi diferite de cele dependente). Mai mult …

Fisa medicalaMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin H.G. nr. 720/2008.

Prin prezentul proiect de Ordin se aprobă protocolul terapeutic pentru DCI Dolutegravirum, prin introducerea în cadrul Ordinului nr. 1301/500/2008 a unei noi poziții, poziția 192, cod (J05AX12): DCI Dolutegravirum.

Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile ordinului.

hospitalIntroducerea cardului naţional de sănătate a iscat un veritabil război al părerilor! Iniţial, oficialităţile nu dădeau semne c-ar fi dispuse să ia notă de opiniile opozanţilor cardului de sănătate. Ulterior, grupul criticilor s-a mărit şi a început să invoce argumente, etice şi juridice, ce i-au plasat pe guvernanţi între ciocan şi nicovală.

În urma consultărilor publice, a examinării punctelor de vedere ale comunităţilor religioase din ţară şi mai ales ale Colegiului Medicilor din România, Guvernul a trebuit să modifice programul legislativ (cu tergiversările de rigoare) şi să identifice o soluţie care, contrar variantelor legislative anterioare, oferă o alternativă de facto la cardul naţional de sănătate, valabilă pentru cei ce-l resping pe considerente religioase ori de conştiinţă. Mai mult …

medicinaUnii au apreciat că informatizarea va reuşi să ţină în frâu fraudele, cheltuielile nejustificate şi corupţia din sistemul public de sănătate. Alţii s-au simţit îndreptăţiţi, din considerente diverse, să nu admită nici în ruptul capului cardul de sănătate, asumându-şi riscul de a li se cere să plătească pentru serviciile medicale din pachetul de bază, în pofida deţinerii statutului de persoană asigurată. Evident, de aici ar fi derivat o puzderie de probleme, inclusiv confruntări dure în justiţie. Mai mult …

asigCândva, un om hâtru a spus că “asigurările acoperă aproape totul, mai puţin ceea ce se întâmplă”. Unii dintre noi sunt tentaţi să dea dreptate deplină acestei zicale. Dar nu trebuie generalizat, fiindcă adeseori o asigurare reprezintă… un colac de salvare. Iar dacă asigurătorul ne crează neaşteptate probleme tocmai atunci când am intrat în bucluc, când riscul asigurat s-a produs şi vrem să ne fie acoperită paguba, trebuie să ştim ce drepturi avem, ce obligaţii are asigurătorul, ce rol are Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), din perspectiva asigurării unor raporturi echilibrate între asigurători şi asiguraţi. Mai mult …

medcNimeni nu poate ocoli doctorul, dar sistemul medical autohton îi îngrozeşte pe unii români mai rău decât boala. De teama spitalelor, mulţi preferă clinicile private sau tratamentele în străinătate. Numeroşi doctori şi-au luat tălpăşiţa, şi ei, într-acolo.

Pacienţii s-au săturat să fie cobaii spitalelor iar medicilor li s-a acrit de nesfârşita reformă a sistemului de sănătate. Cât s-a avansat? Ocupăm acelaşi loc fruntaş la tuberculoză (“boala sărăciei”) şi boli de inimă. Păi, cum să nu te doară inima când vezi ce se întâmplă în jur?!

Apariţia HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 intră în categoria ştirilor juridice de mare interes, pentru noi toţi. Mai mult …