Tag-Archive for » asigurări «

Comisia Europeană a propus consolidarea normelor UE privind asigurările auto pentru a le oferi victimelor accidentelor auto o protecţie mai eficientă şi pentru a îmbunătăţi drepturile deţinătorilor de poliţe de asigurare, informează un comunicat de presă.

Comisia propune următoarele modificări ale normelor în vigoare ale UE privind asigurările auto: în cazul în care asigurătorul vehiculului responsabil de producerea unui accident este insolvabil, victimele vor fi despăgubite rapid şi integral în statul lor membru de reşedinţă; asiguratorii vor trebui să trateze declaraţiile privind istoricul cererilor de despăgubire emise de către un asigurator într-un alt stat membru în acelaşi mod ca cele emise pe piaţa internă; competenţele statelor membre de a combate conducerea de vehicule pentru care nu s-au încheiat poliţe de asigurare vor fi consolidate; cetăţenii UE vor beneficia de acelaşi nivel de protecţie minimă atunci când călătoresc în UE.

Mai mult …

Despre sistemul bonus-malus s-a vorbit foarte mult în ultimul timp iar potrivit ultimelor prevederi a fost publicată recent în Monitorul Oficial nr. 624/2017 o noutate legislativă.

Este vorba despre Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, normă care reglementează elementele contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Sistemul Bonus-Malus a fost introdus în anul 2010 pentru persoanele fizice şi cuprinde istoricul accidentelor din anul 2009 până în prezent al acestora. Mai mult …

Asigurare
Asigurarea obligatorie a locuinţei, potrivit unei norme a Autorităţii de Supraveghere Financiară a intrat în vigoare
şi îi vizează pe cei ale căror case au fost afectate de inundaţii sau alunecări de teren, care vor fi obligaţi să cotizeze suplimentar în contul asigurării obligatorii, după ce au înregistrat deja daune în urma unui caz similar.

În forma veche a legii, proprietarii care voiau să plătească în plus o primă pentru reîntregirea valorii asigurate aveau această opţiune, însă în noua formă a legii devine o obligaţie, iar banii se reţin direct din despăgubire.

O altă modificare arată că poliţa de asigurare se poate emite şi electronic şi nu va necesară semnătura fizică a beneficiarului pe hârtie, ci doar a reprezentantului companiei de asigurări.

asigurari
Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în consultare şi dezbatere publică Proiectul de Normă privind activitatea de intermediere în asigurări
, care reglementează procesul de autorizare a brokerilor, fuziunea şi divizarea lor, dar şi dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii pe teritoriul României şi statelor membre a intermediarilor autorizaţi.

Potrivit documentului, au fost introduse clarificări și completări privind pregătirea profesională a intermediarilor în asigurări, proceduri organizatorice privind distribuția de produse de asigurare de viață cu componentă investițională, clarificări privind raportările, coroborări cu raportările solicitate în alte norme privind activitatea de intermediere în asigurări.

Data de intrare în vigoare a regulamentului este prevăzută a fi începând cu luna ianuarie 2018, iar prevederile din regulament sunt adaptate noilor cerințe europene privind pregătirea profesională.

asf555
SAL-Fin, entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar, şi-a început oficial activitatea în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară începând cu 19 iulie.

Misiunea SAL-Fin este aceea de a organiza şi de a gestiona soluționarea extrajudiciară a litigiilor care pot apărea între consumatori şi entităţile supravegheate de către ASF. Astfel, Autoritatea vine în întâmpinarea consumatorului oferindu-i noi instrumente de protecţie în relaţia cu societăţile care activează pe piaţa fianciară non-bancară.

Soluţionarea litgiilor, atât cele interne, cât şi cele transfrontaliere, va fi gratuită pentru cetăţean, neexistând taxe judiciare de timbru sau alte taxe aferente procedurilor. În cazul în care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită. Un alt avantaj pentru consumator îl reprezintă timpul de soluționare care este, de regulă, mai scurt decât în cazul căilor judiciare.

Operaţiunile de soluţionare vor fi realizate prin intermediul membrilor corpului de conciliatori, experți total independenți, cu experiență în domeniul financiar non-bancar, în mod echilibrat şi într-un termen rezonabil.

avdÎn existenţa economică a unui asigurător se poate ivi, din variate cauze, un moment foarte dificil. Se spune că tot ceea ce nu te distruge te face mai puternic. Dar lupta cu greutăţile economice nu-i ceva deosebit de plăcut, mai ales când redresarea implică reducerea autonomiei decizionale şi intrarea sub tutela unei alte entităţi. În cazul asigurătorilor aflaţi într-un impas major, Autoritatea de Supraveghere Financiară este cea care preia cârma şi indică drumul către liman. Mai mult …

admspecButuruga mică răstoarnă carul mare! În ziua de azi a devenit foarte uşor ca o imprudenţă de moment sau o omisiune aparent banală să ducă ditamai afacerea la un pas de prăbuşire. Domeniul asigurărilor e unul al prudenţei, al paşilor atent calculaţi, dar chiar şi acolo se poate ajunge incredibil de iute de la succes în afaceri la pierderi financiare grave.

Într-o situaţie de pagube în lanţ e limpede că managementul n-a fost tocmai impecabil şi că trebuie intervenit grabnic, până nu se produce ireparabilul. Redresarea financiară nu-i “floare la ureche”, aşa că persoana care o va supraveghea trebuie să aibă abilităţi aparte. Şi competenţe speciale! Mai mult …

asf_dcnews_ro_04285400
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în cadrul şedinţei din 9 decembrie 2015, o serie de proiecte de acte normative.

Membrii Consiliului au aprobat modificarea şi completarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale ASF. La elaborarea celor două documente au fost luate în considerare atât revizuirea cadrului legal de funcţionare a pieţelor, prin transpunerea în legislaţia naţională a unor directive europene, cât şi noile obiective ale Autorităţii pentru anul 2016.

Aceste modificări aliniază funcţiile de supraveghere ca urmare a impactului actelor normative adoptate în ultimul an în domeniul asigurărilor şi pieţei de capital, dar şi simplifică şi aliniază funcţiile de autorizare şi reglementare, prin comasarea unor servicii şi reducerea cu 7 a numărului posturilor de şef serviciu. În acest fel, ponderea funcţiilor de conducere ajunge la 12% din total personal. Mai mult …

insProcesul de mondializare avansează cu paşi repezi şi dincolo de politică, de doctrine, de sistemele de gândire concurente, acest lucru devine foarte vizibil la nivel economic. La acest capitol, nimeni nu vrea să rămână codaş. Nici statele şi nici operatorii economici. Totuşi, e limpede că nu toată lumea reuşeşte acest lucru!

În economie funcţionează acel străvechi şi dur principiu potrivit căruia “peştele cel mare îl înghite pe cel mic”, care ar trebui completat prin observaţia că vor supravieţui, reuşind să scape de soarta cruntă de a fi înghiţiţi şi mistuiţi, doar cei care se adaptează din mers. În afaceri, trebuie să aibă o speranţă, de supravieţuire, de succes şi “peştele cel mic”, aceasta fiind supleţea adaptativă. Mai mult …

medcnOmul e supus greşelii. Cum instituţiile şi organizaţiile sunt alcătuite din oameni, mai greşesc şi ele, din când în când… sau cam prea des. Cu voie ori fără voie! Atunci când acţiunile sau omisiunile unora îi vatămă grav şi îi păgubesc pe alţii se pune problema compensării prejudiciilor sau a repunerii în situaţia iniţială. Părţile în conflict, fie ele instituţii sau organizaţii, pot încerca să găsească o rezolvare amiabilă iar dacă aceste eforturi eşuează pot apela la instanţe ori la arbitraj. Arbitrajul poate fi descris ca o jurisdicţie alternativă. Mai mult …