Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Pensii Social

Rectificarea bugetelor asigurărilor sociale şi de stat au fost aprobate!

În Monitorul Oficial nr. 822/2022 a fost publicată Ordonanța nr. 20/2022 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2022 se diminuează la venituri cu suma de 536.767 mii lei prin diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 1.940.595 mii lei şi majorarea celorlalte venituri cu suma de 1.403.828 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 536.767 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Categories
Articole Fiscalitate

Noi măsuri fiscale au fost adoptate în contextul pandemiei!

În contextul situaţiei excepţionale în care de aflăm au fost adoptate mai multe măsuri fiscale prin OUG nr. 48/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 48/2020.

Categories
Pensii Ştiri

Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt:

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

Categories
Fiscalitate

Declaraţia unică a suferit modificări!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 444 din data de 6 iunie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

1. La anexa nr. 1 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, capitolul II, secțiunea 2, subsecțiunea 2, litera C, sintagma „Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS” se modifică și va avea următorul cuprins:

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal a fost modificat!

Mai multe voci au susţinut că există inechităţi rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel. Se pare că aceste aspecte au ajuns şi la urechilor oficialilor care au decis modificarea Codului fiscal.

Aşadar, în Monitorul Oficial nr. 403/2019 a fost publicată OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de OUG prevede modificări fiscale!

Proiect important pe masa Guvernului. Din dispoziția prim-ministrul României, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de OUG, care este în curs de finalizare, și care vizează trei măsuri legislative, de importanță majoră atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul economic. După finalizarea proiectului de act normativ, MFP îl va publica pe site-ul propriu spre consultare publică.

Categories
Social Ştiri

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 va fi promulgată!

Preşedintele a anunţat că a decis să promulge legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

“Deşi nu ştim ce va face Guvernul cu legea plafoanelor, lege declarată neconstituţională (…), apoi ce va face Parlamentul cu legea bugetului de stat, am decis să promulg legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pensionarii nu trebuie să sufere din nou din cauza incompetenţei şi indiferenţei PSD”, a spus şeful statului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 13 decembrie 2018, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
1. Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Asigurări sociale Social Ştiri

Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018 a fost rectificat!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 744 din data de 7 septembrie 2018, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

Conform OUG nr. 79/2018: