Categories
Articole Asigurări de sănătate Programe de sănătate Sănătate

Completări aduse Legii privind reforma în domeniul sănătăţii!

În Monitorul Oficial nr. 627/2021 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2021 pentru modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Fiscalitate Protecţie socială Ştiri

Persoanele care obţin venituri din activităţi independente vor putea beneficia de concediu medical plătit

Aproximativ 400.000 de români care obțin venituri din activități independente vor putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Categoriile vizate includ avocaţii, practicieni în insolvenţă, executorii judecătoreşti, notari, experţi contabili, evaluatori, consultanţii, medici, farmacişti, arhitecţi, instructori auto sau sportivi şi ziariştii ce nu sunt plătiţi pe contracte de muncă.

Liber-profesioniştii vor putea beneficia de toate acestea dacă achită contribuţia de 1% din venitul lunar declarat.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Avem un nou model de Declaraţie 630!

O noutate fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 564/2017. Cu ceva timp în urmă anunţam că se doreşte modificarea formularul 630 şi iată că prin Ordinul nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” s-a şi întâmplat acest lucru.

Reamintim că Declaraţia 630 se utilizează pentru stabilirea anuală a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale.

Categories
Asigurări de sănătate Ştiri

Eliminarea unor prevederi în ceea ce priveşte plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate

bani_87853945676_38157000_77343600Executivul ia în calcul eliminarea prevederilor din noul proiect de Cod Fiscal prin care inclusiv persoanele fără venituri sunt obligate să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Astfel Guvernul plănuieşte un şir de modificări legate de Codul Fiscal la capitolul contribuţii sociale, şi se referă faptul cum de solicitat contribuţiile de sănătate persoanelor care au venituri ocazionale mult mai mici decât salariul minim, dar şi clarificarea caracterului de obligativitate al contribuţiei, aşa încât să nu fie în situaţia în care persoane care într-adevăr sunt fără venituri să încalce principiul justei aşezări a sarcinii fiscale.

“Vom face până la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie o analiză în legătură cu sustenabilitatea acestui articol 180 atât din punct de vedere fiscal, cât şi constituţional, pentru că şi din punct de vedere constituţional se pune problema dacă se respectă prin acest articol principiul justei aşezări a sarcinii fiscale. (…) Costurile de implementare, aşa cum rezultă ele din articolul respectiv, par a fi mai mari decât veniturile care ar rezulta, aşa încât se pune la modul serios întrebarea dacă se susţine din acest punct de vedere articolul”, a precizat Suciu.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura prv. recalcularea bazei impozabile pt. veniturile realizate de persoane din cedarea folosinței bunurilor

computer

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit referatului de aprobare, prin prezentul proiectul de ordin, s-a propus aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, care privește următoarele aspecte: modalitatea de recalculare a venitului net/bazei impozabile, pe tipuri de venit; emiterea deciziei de impunere anuală, pe tipuri de venit și surse de venit; definirea organului fiscal competent.

Prevederile ordinului se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2014, se arată în proiectul de act normativ.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Mai multe acte emise de ANAF valabile fără semnătură şi ştampilă

ANAF

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 noiembrie 2014. Prin actul respectiv au fost modificate şi extinse categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale valabile fără semnătura şi ștampila organului emitent, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin intermediul centrului de imprimare masivă.

Actele care vor fi emise de ANAF şi vor fi valabile fără semnătura şi ștampila emitentului sunt:

  • Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
  • Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale;
  • Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;
  • Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Categories
Programe de sănătate Ştiri

Contractul-cadru de asistenţă medicală – prelungit până la 31 mai

1Potrivit ultimilor noutăţi legislativeContractul-cadru de asistenţă medicală, valabil până la 30 aprilie, a fost prelungit până la 31 mai.

Astfel, conform Ordinului M.S. nr. 470/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014, contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 se va aplica până la 31 mai 2014, inclusiv.

Autorităţile prelungesc termenul până la care se aplică Contractul-cadru de asistenţă medicală pentru anii 2013 – 2014 a doua oară în acest an.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat

BugetMinisterul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011.

Potrivit proiectului de act normativ, se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2011, cuprinzând venituri în sumă de 79.688,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 106.088,7 milioane lei şi un deficit în sumă de 26.400,7 milioane lei.

De asemenea, se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2011, cuprinzând venituri în sumă de 17.820,9 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 17.820,9 milioane lei.