Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Au fost aprobate machetele de raportare a indicatorilor specifici programelor naţionale de sănătate curative

Au fost aprobate machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Modificări ale pachetelor de servicii medicale

Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 a fost recent modificată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Au fost actualizate documentele pentru obţinerea indemnizaţiei de 75% din salariul de bază!

Au fost actualizate documentele pentru obţinerea indemnizaţiei de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a aprobat în şedinţa de ieri mai multe acte normative:

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

OUG nr. 123/2021 prevede rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Categories
Asigurări sociale Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind Procedura stabilirii din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale

Ordinul nr. 1608/2021 prevede modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Bugete Protecţie socială Social Ştiri

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost rectificat!

OUG nr. 98/2021 prevede rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Categories
Asigurări sociale Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ce prevede proiectul Ordonanţei pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021?

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul Ordonanţei pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Conform Ministrului Muncii propunerea de rectificare bugetară pentru Ministerul Muncii prevede diminuarea cu 3,3 miliarde de lei a subvenției acordate de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, fapt care reflectă creșterea veniturilor colectate din contribuțiile angajaților.

Categories
Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

CCR.Concediu şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului vor fi acordate şi după împlinirea vârstei de 16 ani

Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că este neconstituţională sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în dispoziţiile art.26 alin.(1) ind.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.