Tag-Archive for » asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice «

Legea pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei a fost recent supusă unor modificări, potrivit ultimelor ştiri juridice.

Recent, una dintre legile care prevedea modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a fost obiectul unei excepţii de necconstituţionalitate. Mai mult …

descarcare-62Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar preventiv a fost supus dezbaterii publice. Mai mult …