Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

ANAF va schimba Declaraţia Unică

Prima acţiune a noii şefe ANAF este să semneze un proiect de ordin prin care se va modifica Declaraţia Unică. Declarația se depune electronic până la data de 15 martie 2019.

Prin formularul “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” au fost declarate de către persoanele fizice veniturile realizate în anul 2017, pe baza cărora organul fiscal a stabilit impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2017.

Categories
Asigurări sociale Pensii Social Ştiri

Un proiect de ordin prevede un nou tip de contract: contractul de asigurare voluntară

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin referitor la asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018. Iată cum arată noul contract de asigurare voluntară la sistemul public de pensii, valabil în acest an. Oamenii se pot asigura voluntar ca să obţină pensie pentru limită de vârstă, sau ca să-şi completeze venitul asigurat, utilizat la calculul pensiei.

Modelul contractului de asigurare socială, aprobat prin Ordinul aflat acum în dezbatere publică, se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018. Cu toate că proiectul vizează asigurarea voluntară la pensii de la 1 ianuarie, prevederile sale nu se aplică însă. Ordinul va intra în vigoare abia după ce va fi aprobat de Ministrul Muncii şi ulterior va fi publicat în Monitorul Oficial.

Categories
Articole Asigurări sociale Social

Stimularea ocupării forței de muncă și sistemul asigurărilor pentru șomaj începând cu 1 ianuarie 2018

Lei

Începând cu 1 ianuarie 2018 legiuitorul a eliminat contribuțiile de asigurări pentru șomaj și contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale care erau datorate de angajatori. Față de aceste prevederi se impunea modificarea legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, deoarece lipsa unor corelări legislative ar duce la imposibilitatea stabilirii stagiului de cotizare pentru categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj și pentru cele care se asigură facultativ în acest sistem și la imposibilitatea acordării indemnizației de șomaj persoanelor îndreptățite să primească acest drept.

Categories
Asigurări sociale Pensii Ştiri

Promulgarea legii care permite “cumpărarea de vechime”

iohannis-semnare-acordPreşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care permite ”cumpărarea” de vechime pentru persoanele care nu au stagiul de pensie complet.

Actul normativ stabileşte că ”persoanele care nu au calitatea de pensionari pot realiza plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia”.

Astfel, conform Raportului adoptat de deputaţii din Comisia de muncă, persoanele interesate ”să îşi cumpere vechime” încheie un contract de asigurare socială, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a iniţiativei legislative (la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, n.r.).

De asemenea, perioadele de timp pentru care se poate realiza plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Categories
Asigurări sociale Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Iniţiativă legislativă care permite cumpărarea de vechime persoanelor care nu au stagiul de pensie complet

controlfiscal

Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor a adoptat o iniţiativă legislativă care permite cumpărarea de vechime pentru persoanele care nu au stagiul de pensie complet.

Potrivit iniţiativei, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. Persoanele interesate de cumpărarea de vechime încheie un contract de asigurare socială, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a iniţiativei legislative.

De asemenea, potrivit proiectului de lege, “contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Baza lunară de calcul prevăzută o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale”.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Contribuţia pentru pensii, plătită şi retroactiv. Proiect legislativ

pensie (2)Potrivit unui proiect legislativ, ajuns recent pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, cetăţenii care n-au ajuns încă la vârsta de pensionare vor putea să-şi achite retroactiv contribuţia la pensii pentru ultimii 5 ani, dacă au perioade în care n-au fost asiguraţi în niciun sistem autohton. Totodată, în actul normativ este subliniat că facilitatea nu va viza persoanele pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie.

„Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (…) şi ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (…), persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia”, scrie în proiectul propus spre adoptare.

Conform datelor Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), numărul total aproximativ de pensionari înregistrat (în sistemul public) în luna iunie 2016 este de 4,6 milioane persoane.

Categories
Asigurări de sănătate Ştiri

Hotărârea privind condițiile acordării asistenței medicale

asistenta-medicalaPotrivit dispozițiilor art. 217 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază.
În acest sens, CNAS elaborează contractul cadru multianual care se aprobă prin hotărâre a Guvernului până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru următorii 2 ani.
Având în vedere că în prezent, condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite prin Contractul cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările ulterioare și ținând cont că dispozițiile acestui act normativ sunt valabile până la data de 28 februarie 2013, s-a impus  elaborarea prezentului act normativ.
Schimbări preconizate pentru toate domeniile de asistenţă medicală prevăd:
– au fost revizuite, pentru o abordare unitară,  reglementările privind penalităţile aplicate în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către furnizorii de servicii medicale;
– pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se poate face numai în format electronic;
– au fost dezvoltate prevederile privind eliberarea biletelor de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, a biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, precum şi prescripţiilor medicale care sunt eliberate ca o consecinţă a actului medical propriu, în sensul că s-a prevăzut că acestea sunt eliberate numai în urma efectuării serviciilor medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate şi sunt decontate de către aceasta;
– au fost completate obligaţiile caselor de asigurări de sănătate în raport cu furnizorii de servicii medicale, cu obligaţia de a comunica furnizorilor motivarea scrisă, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii.
Schimbări preconizate pentru asistenţă medicală primară prevăd:
– a fost introdusă o nouă modalitate de plată: plata pe serviciu prin tarif exprimat în lei (serviciile pentru care va fi specifică această modalitatea de plată vor fi prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru);
– a fost modificat raportul dintre procentul alocat din fondul asistenţei medicale primare pentru plata per capita şi cel alocat pentru plata pe serviciu: 70% pentru plata „per capita”, 30% pentru plata per serviciu;
– numărul de puncte rezultat în funcţie de serviciile medicale (a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte) efectuate, raportate şi validate se va ajusta în funcţie de gradul profesional al medicului de familie;
– înlocuirea valorii punctului pentru plata per capita cu o valoare minimă garantată.
Modificările şi completările propuse prin prezentul act normativ au ca determinante principale:
– îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale şi la medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
– îmbunătăţirea utilizării fondurilor aprobate cu destinaţia servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale.