Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Codul de Etică şi Integritate pentru personalul ASF

codul-etic
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat Codul de Etică şi Integritate al personalului Autorităţii.

Documentul cuprinde norme de comportament, de etică şi de integritate, precum şi principii de conduită profesională pe care personalul ASF trebuie să le respecte.

Codul prevede, printre altele, situaţiile de incompatibilitate, conflictele de interese şi reglementează relaţiile de rudenie din cadrul Autorităţii. De asemenea, Codul de Etică şi Integritate stabileşte care este regimul cadourilor, serviciilor sau a oricăror avantaje de care personalul ASF ar putea beneficia în exercitarea funcţiilor deţinute în cadrul instituţiei.

Pentru a elimina favoritismele şi unele situaţii stânjenitoare pentru salariaţii ASF şi pentru membrii Consiliului, nu vor fi angajate în cadrul Autorităţii persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin de până la gradul al II-lea cu persoane din cadrul ASF.

În cazul în care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrilor Consiliului sau salariaţilor ASF li se oferă cadouri, precum şi orice alte servicii, favoruri, invitaţii sau avantaje, asimilate cadourilor, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 100 de lei, aceştia au obligaţia să le declare în termen de 30 de zile de la primire.

Este un pas important în construcţia noastră instituţională. Valorile etice şi morale, într-o lume modernă şi mai ales în industriile financiare, constituie baza pe care se aşează pregătirea profesională. Competenţa şi autoritatea se impun prin valori, comportamente şi profesionalism. Vrem să dăm un exemplu şi pentru pieţele financiare reglementate care trebuie să împărtăşească aceleaşi principii“, a declarat Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Noua organigramă a ASF

asf_dcnews_ro_04285400
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat în data de 30 mai noua arhitectură instituţională a ASF.

Noua organigramă a ASF, care va deveni operaţională de la 1 octombrie 2014, urmăreşte transformarea Autorităţii într-o instituţie mai flexibilă şi orientată spre eficienţă.

Astfel în noua organigramă se reduc nivelele ierarhice de la 5 la numai 3 şi se desfiinţează poziţii de management intermediare. Ca urmare, funcţiile de conducere vor fi reduse cu peste 35%.

Mai mult, va fi înfiinţată o singură Direcţie de Protecţie a Consumatorilor, prin comasarea direcţiilor de protecţie a consumatorilor existente în prezent pentru fiecare piaţă în parte.

ASF şi-a început activitatea la finele lunii aprilie 2013, prin comasarea atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări la statutul Fondului Proprietatea

425635

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avizat unele modificări la statutul Fondului Proprietatea (FP).

Una dintre modificările aduse este reducerea mandatului administratorului de la 4 la 2 ani, propunerea legislativă a venit din partea celui mai mare acţionar al FP, fondul american de hedging Elliott Associates.

Totodată, acţionarii FP au decis să prelungească mandatul actualulului administrator, Franklin Templeton, cu doi ani, începând din septembrie 2014.

Potrivit propunerii Elliott, Franklin Templeton trebuie să prezinte rezultatele activităţii sale până cel târziu în 15 iulie 2015, iar dacă criteriile de performanţă nu au fost atinse, trebuie convocată o AGA în luna septembrie 2015 pentru revocarea anticipată a mandatului.

De asemenea, ASF a avizat şi reducerea cvorumului necesar pentru reducerea capitalului social, de la 50% la 25%.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Termen limită pentru modificarea Legii ASF

salarii-mari
Preşedintele Comisiei de buget din Senat, Cosmin Nicula, a declarat că până la sfârşitul lunii aprilie vor fi finalizate modificările asupra Legii ASF.

Nicula a mai adăugat că modificările vor viza atât reglementarea pieţelor financiare, cât şi nivelul de salarizare din cadrul Autorităţii.

Astfel, se preconizează micşorarea nivelului salariilor din ASF.

Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 234 din 23 aprilie 2013.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prevederile proiectului de normă al Autorităţii de Supraveghere Financiară

ASFConform ultimelor noutăţi legislativeAutoritatea de Supraveghere Financiară, în scopul promovării stabilităţii pieţei de asigurări din România şi al protejării intereselor asiguraţilor,  a realizat un proiect de normă, potrivit căruia acţionarii şi persoanele semnificative ai asigurătorilor sunt obligaţi să informeze în scris autoritatea despre orice modificarea a condiţiilor şi să îndeplinească permanent criteriile care au stat la baza aprobării ASF, pentru reevaluare. În caz contrar ASF are dreptul de a retrage aprobarea acordată, de a suspenda tempor exercitarea drepturilor de vot corespunzătoare şi/sau înstrăinarea acţiunilor deţinute.

De asemenea, ASF intenţionează să modifice prevederile privind aportul acţionarilor la capitalul social al asigurătorilor prin intermediul sumelor a căror provenienţă trebuie să fie demonstrată prin documente care atestă că fondurile sunt virate prin intermediul unor instituţii financiar – bancare.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

1Regulamentul privind activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 24 ianuarie 2014.

Actul normativ stabileşte regulile generale în baza cărora ASF realizează activitatea de control permanent, periodic şi inopinat, asupra entităţilor şi persoanelor vizate care desfăşoară activităţi supuse autorizării sau supravegherii sale.

De asemenea, Autoritatea decide asupra tipului şi/sau a metodei de control exercitate şi asupra locului de desfăşurare a verificărilor, în funcţie de scopul, obiectivele şi complexitatea activităţii desfăşurate, în concordanţă cu legislaţia aplicabilă fiecărui sector de activitate.

Controlul periodic se organizează şi se desfăşoară în baza unui Plan anual integrat, aprobat de către Consiliul Autorităţii.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea OUG privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.S.F.

ASF
Supravegherea exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înfiinţată prin OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte activitatea intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, a operaţiunilor de piaţă şi a emitenţilor, asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea, precum şi activitatea sistemului de pensii private.

În calitate de autoritate integrată de supraveghere financiară la nivelul României, supravegherea exercitată de A.S.F. se realizează prin acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări, precum şi prin emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional

MFP
În prezent, la nivel naţional, politica macroprudenţială, respectiv responsabilitatea menţinerii stabilităţii sistemului financiar în ansamblu nu este reglementată, în mod explicit, în legislaţia internă.

Supravegherea sistemului financiar naţional este una din atribuţiile Băncii Naţionale a României, pentru sectorul instituţiilor de credit, precum şi o atribuţie a Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru sectorul pieţei de capital, al asigurărilor şi al pensiilor private.

Conform recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic, responsabilitatea conducerii politicii macroprudenţiale poate fi încredinţată fie unei singure instituţii, fie unui consiliu format din autorităţile ale căror acţiuni au un impact semnificativ asupra stabilităţii financiare la nivel naţional.

Prin urmare, Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiect de ordonanţă de urgenţă privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări aduse ordonanţei de urgenţă privind ASF

legi_utile_3Camera Deputaţilor a adoptat modificarea ordonanţei de urgenţă privind Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), stabilind reducerea de la 11 la 9 a numărului de membri ai consiliului care conduce instituţia. Totodată, au aprobat şi OUG 78/2013 care a vizat modificarea ordonanţei 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară în sensul de a aduce amendamente privind cooperarea cu Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale.

Potrivit amendamentelor adoptate, consiliul ASF va avea doar nouă membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 3 vicepreşedinţi care sunt membri executivi şi 4 membri care sunt neexecutivi.
Andreea Paul susţine că modificarea acestei ordonanţe într-un interval de mai puţin de jumătate de an relevă că ar fi vorba despre o afacere de familie a USL, nu face altceva decât să avantajeze interesele din culisele USL.

De asemenea, Executivul a stabilit că membrii Consiliului ASF trebuie selectaţi pe baza unei experienţe profesionale în domeniul financiar de minimum 10 ani.
Această cerinţă a fost solicitată de preşedintele Traian Băsescu, care a trimis proiectul la reexaminare, fiindcă acest criteriu nu fusese inclus în ordonanţă.

Categories
Magistraţi Proiecte şi propuneri legislative

Sesizarea referitoare la componenţa ASF – discutată pe 4 iulie

CCR
Curtea Constituţională a României va dezbate pe 4 iulie sesizarea PDL şi PP-DD referitoare la componenţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Sesizarea, semnată de cei 23 de senatori membri ai PDL, la care s-au adăugat 12 senatori ai grupului PP-DD, vizează Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bancare şi pentru modificarea unor acte normative, pe care contestatarii o consideră neconformă cu prevederile art. 1 alin. (3) şi (5), precum şi ale art. 115 alin. (4) din Constituţie, fiind astfel neconstituţională.

PDL invocă printre motivele de neconstituţionalitate încălcarea de către Guvern a condiţiilor constituţionale pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă în sensul că nu a existat o situaţie extraordinară şi nici urgenţa reglementării, dar şi încălcarea principiului constituţional al democraţiei pentru că, susţin autorii sesizării, ”alegerea membrilor Consiliului ASF a fost făcută de majoritatea parlamentară din rândul membrilor partidelor care formează această majoritate sau dintre cei agreaţi de către aceasta, propunerile opoziţiei parlamentare fiind total ignorate”.

Semnatarii sesizării susţin că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul lor.

Potrivit acestora, Curtea a constatat că ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească două condiţii şi anume: să fie emisă în cazuri excepţionale, iar măsurile adoptate să prezinte caracter de urgenţă.