Tag-Archive for » art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ «

A fost promulgată legea internshipului, care le permite firmelor şi instituţiilor publice să încheie contracte de internship cu tineri care au împlinit vârsta de 16 ani, activitatea unui intern fiind de cel mult 30 de ore pe săptămâni, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

În Monitorul Oficial nr. 626/2018 a fost publicată Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

Mai mult …

descarcarevfgLegislaţia prevede că în cazul în care a fost admisă acţiunea împotriva unui act administrativ al unei autorităţi publice, aceasta este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Aceste prevederi îşi găsesc reglementarea în art. 24 alin. 1) fin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Însă Legea privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, nr. 165/2013, în art. 32, prevede că: „Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 120 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii sale”. Mai mult …