Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind elaborarea normelor şi tabelelor de înzestrare cu armament, modificări!

În Monitorul Oficial nr. 171/2021 a fost publicat Ordinul nr. 24/2021 pentru completarea Metodologiei privind elaborarea normelor şi tabelelor de înzestrare cu armament, muniţii, mijloace tehnice şi materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 28/2018.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Firmele din industria de armament vor beneficia de unele facilităţi!

armaGuvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă prin care se completează OUG 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, agenţii economici din industria de apărare, industrie de interes strategic pentru securitatea naţională, în situaţia contextului geopolitic actual, vor fi sprijiniţi în realizarea de investiţii pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie, modernizarea activelor deja existente sau crearea unor noi capacităţi de producţie, informează un comunicat al Guvernului.

Categories
Organizare judiciară

Legea privind utilizarea armamentului în sistemul penitenciar, promulgată de preşedinte

lc
La 3 martie președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pot face uz de armă în exercitarea atribuțiilor de serviciu în caz de legitimă apărare sau în stare de necesitate.

În cazul armelor și dispozitivelor militare folosite pentru instruire, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației naționale a penitenciarelor pot folosi acest armament doar în poligoanele special destinate, omologate și autorizate în acest scop.

Actul normativ mai prevede că funcționarii publici din sistemul penitenciar au dreptul de a face uz de armă după ce s-a făcut somația legală împotriva celor care atacă locurile de deținere ori perimetrele sau zonele păzite, vizibil delimitate, dar și împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, a persoanelor private de libertate, ori integritatea bunurilor aparținând sistemului penitenciar.

Tot la 3 martie Iohannis a promulgat legile privind aprobarea O.G. nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia și pentru aprobarea O.G. nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Apărarea naţională trebuie, mai întâi, planificată… ca să poată fi realizată!

roarmyÎntr-un cântec de-al său, John Lennon ne cerea să ne imaginăm o lume fără războaie, în care toţi oamenii îşi trăiesc viaţa în pace. Problema nu-i că Lennon s-a inspirat de la alţi gânditori, în pacifismul său. Contează prea puţin cine a fost primul cu ideea, necazul e că toţi doreau ceva aproape imposibil. Utopie!

Lumea face ce face şi, când nu mai are ce face, mai iscă un război. De fapt nu toată lumea, ci mai mult arţăgoşii săi, dornici să se redimensioneze sferele de influenţă. După cum cârciumarilor le plac beţivanii (deşi nu-şi mărită fetele după ei), aşa şi fabricanţilor de armament le plac războinicii… de care planeta nu duce lipsă.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative

Uzul de armă, în penitenciare… Uzanţe stricte, într-un mediu imprevizibil!

armaÎnchisoarea nu-i vreun pension ori vreun loc unde gingăşia limbajului îşi dă întâlnire cu purtările aristocratice şi manierele elegante. Este un loc dur care, de n-ar fi guvernat de reguli draconice, ar deveni iute un infern la scară mică. Crede cineva că locuitorii penitenciarelor sunt îndrăgostiţi lulea de legi şi disciplină?!

Deprinşi să acţioneze la primul impuls, unii dintre indivizii ajunşi după gratii au enorm de exersat la capitolul autocontrol, pentru a ajunge la un nivel mediu. Aceştia pot constitui un pericol atât pentru ceilalţi deţinuţi, cât şi pentru personalul ce le asigură paza. Gardienii trebuie să fie impecabil instruiţi şi înzestraţi cu armament letal şi non-letal. Dar portul unei arme implică o mare responsabilitate. N-o poţi folosi oricând, oricum, oriunde!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare

computerMinisterul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare.

Nota de fundamentare a proiectului arată că pentru asigurarea implementării în sistemul administraţiei penitenciare a prevederilor Legii nr. 295/2004, se propun norme care au ca obiect prioritar reglementarea procedurilor necesare deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare de către structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, astfel încât să nu fie prejudiciate siguranţa persoanelor private de libertate şi a altor persoane.

Astfel, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate au obligația de a organiza periodic sesiuni de formare profesională, pentru toți funcționarii publici cu statut special, pentru dobândirea unui comportament reflex privind uzul de armă, în conformitate cu normele legale, precum și cu privire la modul de reacție în astfel de situații.

Proiectul de lege mai arată că funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au făcut uz de armă sunt obligaţi să anunţe această situaţie, pe cale ierarhică, de îndată ce situaţia o permite. Imediat ce este posibil, informarea se va face în scris.

Folosirea armamentului din dotare, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea civilă pentru pagubele produse.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie Fiscalitate Taxe/Impozite

Industria de armament, scutită de datorii. Situaţia te pune pe gânduri?!

armtCine vrea pace să se pregătească de război! Cunoaşteţi zicala, nu? Forţele armate ale României sunt aprovizionate, în mare parte, cu armament din producţia internă. Altceva nu ne prea permitem şi-n plus, e necesar să fim cât mai autonomi sub acest aspect. Pe plan mondial fabricile de armament nu duc lipsă de comenzi, majoritatea din partea statelor de apartenenţă.

La noi, exceptând efectivele trimise prin Orientul mijlociu alături de trupele americane, înzestrarea armatei a fost lăsată multă vreme de izbelişte, fiind vehiculate opinii conform cărora doar 4 din 10 echipamente mai funcţionează. Ne dăm seama, implicit, că nici situaţia industriei naţionale de apărare nu-i una înfloritoare. Necenzurat vorbind, prin unele fabrici de profil a cam suflat vântul falimentului!

Din păcate

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Diminuarea datoriilor acumulate de companii din industria de apărare

datorii
Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Guvernul a adoptat, în şedinţa din 13 mai 2014, OUG privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare.

Prin OUG sunt anulate obligaţiile fiscale în sumă de 1.104.094 mii lei datorate de unii operatori economici din industria de apărare.

Actul normativ vizează numai operatorii economici cu capital integral de stat din industria de apărare care sunt de interes strategic pentru statul român şi au o pondere semnificativă în producţia de armament muniţie, blindate, furnizori de bază pentru Forţele Sistemului Naţional de Apărare. Concomitent cu această măsură sunt necesare alte acţiuni de reorganizare şi restructurare pentru operatorii economici din industria de apărare, care să conducă la viabilizarea acestora.

Totodată, în cazul operatorilor economici la care statul este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat.

Măsurile propuse prin această OUG nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat şi nici operatorilor economici din industria de apărare care produc sau comercializează produse care nu sunt destinate unor scopuri militare.

Totodată, la adoptarea OUG cauză, s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a UE, potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, precum şi de faptul că măsurile propuse nu distorsionează concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Guvernul a anulat obligaţiile fiscale datorate de 15 companii din industria de apărare

penalitati 1Obligaţiile fiscale datorate de 15 companii din industria de apărare care produc sau comercializează armament, muniţie şi material de război au fost anulate de Guvern prin ordonanţă de urgenţă.

Deoarece nu există surse de finanţare pentru stingerea acestor obligaţii este nevoie de a anula datoriile, pentru a nu se ajunge în situaţia în care companiile din industria de apărare să intre în faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării, “în timp real”, a intereselor esenţiale şi ale siguranţei naţionale, arată documentul.

Companiile ale căror datorii vor fi anulate sunt: Tohan Zărneşti, Carfil Braşov, Metrom Braşov, Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Mecanică Sadu, Uzina Mecanică Mija, Uzina Automecanică Moreni, Arsenal Reşiţa, Uzina Mecanică Bucureşti, Electromecanica Ploieşti, Uzina de Produse Speciale Dragomireşti, Pirochim Victoria, Fabrica de Pulberi Făgăraş.