Tag-Archive for » arie naturală «

Ariile naturale sunt protejate şi se supun unor restricţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Conform ultimelor noutăţi legislative au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007. Mai mult …

masa-lemnoasaMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea și completarea  Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici, aprobate prin  Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016.

Actul normativ aduce clarificări în ceea ce privește procedura de urmat în vederea aprobării depășirii posibilității anuale.

Aprobarea depășirii posibilităţii anuale în cazurile în care factori biotici și/sau abiotici afectează arborete conduse în regimul codru cu vârste mai mari de 60 de ani se realizează diferențiat, în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unității de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, de către șeful de ocol silvic sau de către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

A fost introdusă obligativitatea verificării în teren de către un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic care a solicitat aprobarea, a unui procent de 10% din volumul cumulat al actelor de punere în valoare constituite ca produse accidentale cu care se depășește posibilitatea.

Au fost stabilite procedurile de urmat în situația în care parchetele de exploatare sunt amplasate în arii naturale protejate și condițiile specifice de respectat în asemenea situații.

A fost introdusă restricția interzicerii punerii în valoare în arboretele care sunt incluse în păduri virgine şi cvasivirgine.

Intervenţiile în arborete sunt „tăieri în suprafeţe neamenajate de până la 10 ha”, iar actele de punere în valoare se înscriu în SUMAL ca „tăieri de conservare”.”

mediuMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, care face parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, poziția 323 din anexa 1 la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2008, cu modificările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

323. ROSCI0342 Pădurea Târgu-Mureș
Județul Mureș: Cristești (<1%), Crăciunești (<1%), Livezeni (<1%), Sângeorgiu de Mureș (<1%), Târgu Mureș (8%)„.