Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare!

Gestionarea actelor de studii care se eliberează cadrelor didactice din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare ale cadrelor didactice este reglementată prin regulament.

În Monitorul Oficial nr. 234/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3665/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acord de cooperare în domeniul arhivistic între MAI România şi Arhivele Naţionale și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina

descarcarepart-pppMinisterul Afacerilor Interne (MAI) a supus spre consultare publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iași.

Conform actului normativ, se instituie cadrul juridic bilateral de reglementare a raporturilor specifice de colaborare între structurile de arhivă din cele două state, reglementându-se o serie de aspecte, printre care:
– realizarea de stagii de documentare a arhiviştilor;
– efectuarea schimbului de ediţii de documente, ghiduri, îndrumătoare şi altă literatură de specialitate;
– schimb de copii ale documentelor depistate, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cele două state;
– editarea în comun a unor publicaţii referitoare la istoria relaţiilor dintre cele două state;
– organizarea de expoziţii documentare privind istoria relaţiilor dintre statele lor.

Astfel, la data intrării în vigoare a Acordului, își încetează valabilitatea Acordul de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic între Direcția Generală a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al României și Direcția Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la Kiev, la 2 iunie 1995, aprobat prin HG nr. 410/1996.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Arhiva SIPA, inventariată de o comisie care va activa timp de 6 luni

dosar-documentPotrivit unui proiect lansat în dezbatere de Ministerul Justiției (MJ), arhiva fostului Serviciu Independent pentru Protecție și Anticorupție (SIPA), aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), va fi inventariată de o comisie care își va desfășura activitatea pe o perioadă de 6 luni.

Astfel, comisia ar urma să fie formată din 2 reprezentanți al MJ, 2 reprezentanți ai ANP, un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, un reprezentant al Înaltei Curți de Casație și Justiție și un reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Conform actului normativ, comisia va inventaria arhiva, va propune structurii de securitate din cadrul Ministerului Justiției clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, va preda, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către ANP, dosarele de personal ale foștilor angajați ai DGPA identificate în arhivă, va preda, către Arhivele Naționale, documentele cu valoare istorică, iar structurii de securitate a Ministerului Justiției îi vor fi predate documentele clasificate și, respectiv, pe cele propuse spre distrugere.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modul de plată a taxelor din OG ref. la măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în AEGRM

arhiva
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice referitor la Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de ordin propune ca pentru toate avizele de înscriere înregistrate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, operatorii să colecteze şi să vireaze sumele încasate cu titlu de taxe de înscriere centralizat, lunar, după cum urmează:

  • cota de 85% din taxele de înscriere în contul bugetului de stat;
  • cota de 15% din taxele de înscriere în contul Ministerului Justiţiei.

Totodată, prin proiect se propune abrogarea expresă a Ordinului comun al ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice nr. 766/C/552/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000, inaplicabil din anul 2003, ca urmare a intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost lansată baza de date – Arhiva Medievală a României

computerPrin intermediul bazei de date – Arhiva Medievală a României, lansată de Universitatea din București, peste 50.000 de documente anterioare anului 1600 păstrate în arhivele din țară vor fi accesibile online.

Sunt, până acum, în jur de 38.500 de unități arhivistice, care conțin multe copii și în total vor rezulta în jur de 50.000 de metadate sau fișe de documente care vor fi accesibile online“, a precizat conf. univ. dr. Marius Diaconescu, managerul proiectului.

Potrivit declaraţiilor directorului Arhivelor Naționale ale României, dr. Ioan Drăgan, proiectul este “o realizare istorică”, iar “prin includerea în platforma europeană această bază de date românească va fi cunoscută pe continent și în lume”.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Comisie pentru inventarierea arhivei Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie

descărcare (1)Prezentă la ceremonia de investire a noului procuror general al României, Augustin Lazăr, ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a afirmat că a primit “mandat de la CSAT pentru a iniţia o hotărâre de guvern pentru a constitui o comisie pentru a inventaria arhiva Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA)”.

Aceasta a declarat că a ridicat problema arhivei Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA) în Consiliul Superior de Apărare a Ţării (CSAT).

La începutul luni a prilie, Prună afirma că arhiva Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA) se află în conservare din anul 2006 la Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) şi că a facut o propunere în CSAT privind inventarierea acesteia şi transferul ei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Strategia Arhivelor Naţionale pentru perioada 2015 – 2021

arhive nationale
Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naţionale pentru perioada 2015 – 2021.

Proiectul de act normativ prevede costuri totale de 913.241.000 lei, din care aproape 225.974.000 lei vor fi alocaţi pentru iniţierea şi promovarea unui proiect de lege al Arhivelor şi crearea unui Consiliu Naţional al Arhivelor cu caracter interministerial pentru elaborarea politicilor arhivistice.

“Strategia Arhivelor Naţionale 2015-2021 implică activităţi ce vor fi realizate în limita fondurilor alocate anual, prin Legea bugetului de stat, precum şi prin realizarea absorbţiei fondurilor europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea. Obiectivele propuse şi bugetul aferent atingerii lor au caracterul de măsuri reparatorii, de recuperare a gravelor întârzieri în dezvoltarea ANR ca instituţie de arhivă europeană, cauzate de cei 35 de ani de austeritate bugetară la care au fost supuse Arhivele româneşti de la începutul anilor 80 până în prezent”, se arată în document.

Potrivit documentului, prima etapă o presupune “iniţierea şi promovarea unei noi legi a Arhivelor Naţionale, precum şi a unui statut al personalului de specialitate al Arhivelor Naţionale, care să răspundă în mod realist şi eficient necesităţii de modernizare a instituţiei şi a domeniului său de competenţă, în conformitate cu actele comunitare aferente”.