Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Pentru asigurarea exercitării dreptului la comunicări on – line administraţia centrului de reţinere poate amenaja spaţii!

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora a fost modificat de Ordinul nr. 77/2020.

Categories
Internaţional Ştiri

ICCJ. Mandatul european de arestare

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că predarea, ca o consecință directă a admiterii cererii de extrădare, presupune implicit privarea de libertate a persoanei extrădate, întrucât doar așa organele de poliție însărcinate cu executarea hotărârii definitive de extrădare pot proceda la reținerea și remiterea acesteia către autoritățile judiciare ale statului solicitant; în lipsa unui mandat de arestare, organele de poliție nu pot reține persoana extrădabilă, nu pot pătrunde în locuința acesteia sau într-un alt imobil în care se află aceasta și nu au temei legal pentru a o păstra în custodie, nici măcar pentru câteva ore până la momentul predării efective.

Categories
Articole Drept penal Proiecte şi propuneri legislative

Centrele de reţinere şi arestare preventivă vor fi organizate după un nou Regulament aflat în dezbatere publică!

Condiţiile în care sunt ţinuţi cei arestaţi preventiv au constituit de multe ori subiect de dispută. Pentru a rezolva această problemă o propunere legislativă se află în dezbatere publică. Mai exact este vorba despre Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora.

Proiectul are în vedere stabilirea modalităţilor normative de punere în practică a soluţiilor promovate de noul cadru legislativ adoptat începând cu anul 2013, inclusiv a elementelor de noutate în asigurarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate, printre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, dreptul de a efectua cumpărături, dreptul la încheierea unei căsătorii, dreptul la comunicări on-line, dreptul la vizită intimă.

Categories
Articole Drept penal

Luarea măsurii arestării preventive în timpul reţinerii încalcă dispoziţiile constituţionale?

Organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, potrivit art. 209 alin. 16) C. muncii, procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia.

Acest alineat, potrivit ştirilor juridice, a intrat în atenţia criticilor care au afirmat că dispoziţia este neconstituţională.

Categories
Articole Drept penal

Durata reţinerii, subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate!

Măsura preventivă, reţinerea, poate fi dispusă de organul de cercetare penală sau de procuror dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Reamintim că reţinerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore iar în durata reţinerii nu se include timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar.

Legislaţia, art. 209 alin. 16) C. procedură penală prevede că procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia.

Împotriva acestui articol de lege a fost formulată o excepţie de neconstituţionalitate în care s-a susţinut că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul la apărare şi la înfăptuirea justiţiei, precum şi dispoziţiile referitoare la drepturile pe care le are orice acuzat din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Categories
Articole Drept penal

Termenul de înaintare a dosarului la judecătorul de cameră preliminară, motiv de sesizare CCR

Competenţa verificărilor măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară îi revine judecătorului de cameră preliminară.

Legislaţia penală, art. 207 alin. 1 C. porocedură penală, prevede că atunci când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.

Articolul menţionat mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconsituţionalitate, potrivit ştirilor juridice.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Măsura arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii

images-5Decizia Curții Constituționale nr. 513 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 956 din data de 28 noiembrie 2016, include prevederi referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia”.

Astfel,  în cazul soluţionării propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, obligaţiile ce incumbă procurorului şi instanţei judecătoreşti, din perspectiva criticilor de neconstituţionalitate, sunt cele referitoare la sesizarea instanţei judecătoreşti şi la fixarea termenului de soluţionare a propunerii înainte de expirarea duratei reţinerii.

Categories
Articole Drept penal

Arestarea preventivă în cazul infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism

imagesarestLegislaţia penală incriminează atât infracţiunea de trafic de persoane cât şi cea de proxenetism. Conform art. 210 C. penal traficul de persoane constă în recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită: a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. De asemenea conform art. 213 C. penal proxenetismul constă în determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Organizare judiciară Substanţe periculoase/interzise

“Traficul de stupefiante” şi arestarea preventivă – o problemă de constituţionalitate

arrestLibertăţile oricărui om se opresc la hotarul la care încep libertăţile celorlalţi. Iar acest hotar trebuie să fie bine fixat şi păzit, prin lege!

Nu demult, cetăţenii VMH şi DMH, implicaţi într-un proces penal, au solicitat Curţii Constituţionale a României să precizeze dacă substanţele ce fac obiectul de reglementare al Legii 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, intră în cuprinderea noţiunii de „trafic de stupefiante”.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Arestarea preventivă în cazul lui Dan Şova – o temă de pe agenda Senatului de săptămâna viitoare

lc
Una din temele de pe agenda Senatului de săptămâna viitoare este adoptarea hotărârii în urma votului privind încuviinţarea arestării preventive în cazul lui Dan Şova, după ce la 17 aprilie Curtea Constituţională a dat publicităţii motivarea deciziei privind conflictul juridic de natură constituţională între PICCJ şi Senat, arătând că această Cameră trebuie să redacteze hotărârea în cazul cererii DNA de arestare a lui Dan Şova.

Procedura legală prevede că asupra cererii de încuviinţare a reţinerii, arestării sau percheziţionării parlamentarilor, Parlamentul este obligat să dezbată şi să se pronunţe printr-o hotărâre, care se comunică ulterior ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial.

O altă temă de discuţie în şedinţa Biroului permanent al Senatului de luni este şi cererea venită de la Direcţia Naţională Anticorupţie, care, prin două cereri, a solicitat toate înscrisurile întocmite de această Cameră, privind urmărirea penală, reţinerea şi arestarea preventivă a senatorilor în funcţie, în 2014 şi 2015, o altă cerere vizând toate documentele în cazul senatorului Dan Şova.

Deasmenea în şedinţa de luni se va stabili şi data la care va avea loc întâlnirea informală dintre Senat şi CSM, pe tema relaţiilor interinstituţionale.