Categories
Administraţie publică centrală Articole Învăţământ şi educaţie

Utilizarea auxiliarelor didactice în școlile din România. Ce prevede noua metodologie?

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Camera Consultanţilor Fiscali are un nou Regulament de organizare şi funcţionare!

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Eficientizarea Consiliului Economic și Social – Proiect

Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, in Bucuresti, miercuri, 4 noiembrie 2009. Guvernul propus de premierul desemnat Lucian Croitoru, format din 14 ministri, doar doi dintre ei cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, incearca, miercuri, sa obtina votul de investitura din partea Parlamentului, insa un rezultat favorabil acestuia este putin probabil. BOGDAN MARAN / MEDIAFAX FOTO

Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (CES) și desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social (CESE) au fost aprobate prin proiectul de lege aprobat de Guvern.

Menţionăm ca acest proiect a fost iniţiat de Executiv prin Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Schimbările preconizate vizează:
– proceduri transparente pentru desemnarea membrilor CES
– rolurile instituționale în primirea și evaluarea candidaturilor, conferind atribuții tehnice aparatului propriu al CES și un rol de aviz de specialitate privind propunerile de numire, dat ministerelor de linie competente: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic,
– includerea funcției publice în cadrul CES, prin instituirea unui secretariat tehnic format din funcționari publici și personal contractual, condus de un Secretar General, Înalt funcționar public, pentru predictibilitatea activității instituției.

De asemenea proiectul stabilește și regimul de incompatibilități al membrilor CES, funcția de membru al CES devenind incompatibilă cu cea de membru al Guvernului, Parlamentului, prefect, subprefect, funcționar public, consilier județean sau consilier local.

Categories
Pensii Ştiri

Majorarea punctului de pensie aprobată de Senat

Crestere_pensiiIniţiativa legislativă care prevede majorarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2017 şi de la 1 iulie 2017, a fost aprobată de Senat.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017 se prevede majorarea punctului de pensie la 1.072 de lei, astfel încât valoarea punctului de pensie să nu fie mai mică decât 40% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar de la 1 iulie 2017 valoarea punctului de pensie să fie peste 45% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

O altă propunere legislativă adoptată prevede majorarea pensiilor foştilor membri ai cooperativelor agricole din agricultură la 500 de lei prin acordarea unei indemnizaţii sociale.

Proiectele vor merge la Camera Deputaţilor, care le va dezbate în calitate de for decizional.

 

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Cine poate efectua rețineri salariale în cazul executării silite

descarcare-47Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii a fost aprobată de,  în calitate de for decizional, Camera Deputaților.

Astfel, au fost aprobate prevederile potrivit cărora reținerile din salariile persoanelor fizice, în baza executărilor silite, vor fi făcute direct de către angajatori şi doar numai în baza unor sentinţe judecătoreşti investite cu formulă executorie, prin birourile executorilor judecătoreşti, în condiţiile legii.

Propunerea legislativă prevede şi faptul că veniturile debitorilor obţinute în baza unor contracte privind raporturi de muncă virate în conturile lor bancare nu mai pot face obiectul nici unei alte reţineri ulterioare, sub nici un motiv, obligaţia executorilor de a se asigura atunci când extind executarea silită la conturile bancare ale persoanelor fizice debitoare, că sumele pentru care se solicită executarea nu sunt dintre cele provenind din contracte privind raporturi de muncă, iar acestea nu au mai făcut obiectul unor alte executări silite anterioare.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Conversia creditelor în franci elveţieni aprobată

descarcarePlenul Parlamentului a aprobat conversia creditelor în franci elveţieni dar şi eliminarea plafonului de 250.000 de franci până la care se acceptă această conversie.

De asemenea a fost eliminată data de referinţă de 15 ianuarie 2015 şi au deci că “la cererea consumatorilor băncile care au procedat la conversia creditelor în franci elveţieni pot să revină la contractul în franci elveţieni şi vor efectua conversia în condiţiile prezentei legi”.

Au fost aprobate şi prevederile conform căreia conversia ar urma să se facă prin act adiţional la contractul de credit la cursul de schimb la data încheierii contractului, deputaţii eliminând sintagma „prin hotărâre judecătorească”.

Reamintim că anterior  a fost stabilit faptul că persoanele care au luat credite în franci elveţieni vor putea cere conversia în lei la cursul istoric cu două condiţii: să aibă un grad de îndatorare de peste 50%, iar valoarea creditului contractat să nu depăşească 250.000 de franci elveţieni.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri Transporturi

Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră aprobată

noul-cod-rutierStrategia Națională pentru Siguranță Rutieră pentru perioada 2016-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei au fost aprobate de Guvern.

Principalele scopuri ale strategiei pentru siguranța rutieră constau în:
– întărirea și coordonarea instituțională, factorul uman în siguranța rutieră;
– formarea în domeniul siguranței rutiere,
– îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice, instruire și examinare;
– îmbunătățirea legislației și a controlului respectării legilor în domeniu;
– siguranța infrastructurii rutiere, transport și mobilitate:
– siguranța vehiculelor, cercetare și statistică în domeniul siguranței rutiere.

Categories
Administraţie publică centrală Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului

O nouă procedură de aprobare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă!

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Aprobarea normelor metodologice pentru salarizarea personalului din învăţământ

1Guvernul a aprobat actul normativ care stabileşte metodologia de calcul a drepturilor salariale, începând cu august 2016, pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul de stat.

De la 1 august, salariul de bază pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar va include salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.

Normele metodologice aprobate vine în clarificarea modului de calcul a salariilor de bază pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, dar şi pentru clarificarea în ceea ce priveşte vechimea în învăţământ, dar şi salarizarea personalului didactic nou angajat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Aprobarea unui alt plafon de încasări

bani-lei5Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4 ind. 1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat,  în dezbatere publică, de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit proiectului, organizatorii de nunți și botezuri pot solicita pe bază de documente justificative, aprobarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unui alt plafon de încasări, altul decât cel prevăzut la art. 4 din Legea nr. 70/2015. În acest sens, organizatorii pot depune depune, la registratura organului fiscal competent sau pot comunica prin poștă, o cerere în care propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri.