Tag-Archive for » apă «

Un proiect de lege aflat în Parlament propune reducerea consumului de apă îmbuteliată, care ar fi una din sursele principale pentru deşeurile din plastic.

Totodată, se urmăreşte şi diminuarea consumului de băuturi carbogazoase, care conţin zahăr.

Acelaşi scop îl urmăreşte o altă iniţiativă legislativă care propune asigurarea de către primărie, în mod gratuit, a filtrelor în locuinţele în care apa de la robinet nu respectă parametrii de calitate

Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Paul Stănescu, a anunţat că au fost deschise cele 6.851 de şantiere finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), care vor înghiţi circa 30 miliarde de lei. El promite că toate localităţile din ţară, cu peste 2.000 de locuitori, vor avea apă şi canalizare, în cel mult trei ani.

El a mai spus că, în cel mult trei ani, în toate localităţile cu peste 2.000 de locuitori, ar urma să fie introduse sistemele de alimentare cu apă şi canalizare: „Angajamentul a fost luat în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană (…), noi ne-am propus ca, în doi-trei ani, maxim, să închidem acest lucru, ca fiecare localitate din această ţară cu peste 2.000 de locuitori să aibă apă şi canal. Bineînţeles, şi cele sub 2.000 de locuitori trebuie să aibă apă şi canal”, a adăugat ministrul.

Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.

Dreptul de folosinţă, cât şi obligaţiile corespunzătoare rezultate din protecţia şi conservarea resurselor de apă vor fi exercitate în conformitate cu prevederile legislative, cu excepţia apelor geotermale pentru care se vor adopta reglementări speciale. Mai mult …

irigatiiDespre pământul României se spune că ar putea produce hrană pentru o populație de patru ori mai mare decât cea actuală. Ironia sorții sau mai degrabă tristețea sa face ca, într-o asemenea țară, cea mai mare parte dintre produsele agro-alimentare să provină din import.

În țara noastră, care dispune de una dintre cele mai dezvoltate rețele hidrografice din Europa, seceta provoacă pierderi incredibile. Primăvara ne confruntăm cu inundațiile iar din miez de vară și până-n toamnă, seceta își face de cap. Mai mult …

apaA fost aprobat Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți, precum și Lista actualizată a substanțelor prioritare din domeniul politicii apei.

Programul cuprinde măsurile aplicate apelor de suprafață pentru reducerea poluării cu substanțe prioritare și principalii poluanți sau eliminarea poluării cu substanțe prioritar periculoase, provenite din toate sursele de poluare ale activității umane, care pot afecta calitatea apelor de suprafață, se arată într-un comunicat al Executivului.

Autoritatea competentă pentru aplicarea măsurilor prevăzute în Program este desemnată Administrația Națională „Apele Române”.

mediu
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviul Dunărea de pe teritoriul României.

Prin aprobarea proiectului de act normativ se va crea cadrul legal necesar implementării măsurilor propuse în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviul Dunărea, în vederea reducerii potenţialelor efecte negative ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediul înconjurător şi patrimoniul culturalîn zonele desemnate ca avâdn risc potenţial semnificativ la inundaţii.

Costurile aferente măsurilor pentru perioada 2016-2021 vor fi suportate în cea mai mare parte din fonduri europene, bugetul de stat şi bugetele locale. Fondurile europene vor fi asigurate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2021, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor.

images (2)

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) informează că la nivelul Autorităţii de Management a Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi al beneficiarilor sunt în pregătire 44 de proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată, în valoare de circa 6 miliarde de euro.

De asemenea, în conferinţa de presă din 28 martie, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, a lansat Ghidul solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată şi primele patru apeluri de propuneri de proiecte aferente Axei prioritare 3 ‘Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor’.

Cele patru apeluri de propuneri de proiecte lansate vizează:

  • proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată (extinderea spre mediul rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerări vizate);
  • proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată (care asigură continuarea investiţiilor aprobate în perioada 2007 – 2013 prin POS Mediu şi nefinalizate până la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene);
  • dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile;
  • sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 şi post 2020.

Bugetul apelurilor are o valoare totală de peste 12,7 miliarde lei.

Tipul apelului este apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate, iar termenul de depunere este data de 31 decembrie 2018.

images

Prin adoptarea unei propuneri legislative pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 8 februarie 2013, plenul Senatului a decis că utilizatorii care își plătesc facturile de apă și canalizare nu pot fi debranșați de la rețelele publice de distribuție a apei din cauza restanțierilor.

Potrivit raportului Comisiei pentru administrație, Legea a fost completată cu prevederea potrivit căreia „operatorii nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare acelor utilizatori din imobilele condominiale care achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare, iar debitele utilizatorilor care nu achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare aflați în imobilele condominiale pentru care nu există modalitatea tehnică de debranșare individuală, vor fi recuperate în instanță”.

Propunerea legislativă a fost inițiată de senatorul UNPR Haralambie Vochițoiu şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, cu 79 de voturi pentru, 33 împotrivă și 4 abțineri, urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.

apa

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă.

Potrivit propunerii legislative, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din condominii ar putea încheia convenţii de facturare individuală, la nivelul imobilului, cu acceptul scris a 50 % plus unu a proprietarilor din respectivul imobil.

Astfel, proiectul de lege modifică condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii, şi la cererea persoanelor fizice sau juridice, membri ai asociaţiei de proprietari, se pot încheia contracte individuale privind furnizarea apei reci şi de canalizare direct cu furnizorii de servicii.