Tag-Archive for » anulare «

Prin Ordinul președintelui ANAF cu nr. 2846/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1032/2018, a fost reglementată procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180, alin (1), lit. a) din Codul fiscal.”

Procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 – „Declarație pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal” şi cărora li s-a emis şi comunicat decizia de impunere anterior menționată. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este inadimisibilă cererea privind anularea unei ordonanțe de urgență a Guvernului, act cu caracter normativ cu putere de lege, întrucât excedează competențelor instanței de contencios administrativ. Așadar, ordonanțele Guvernului nu pot forma obiectul controlului de legalitate, pentru că nu sunt acte administrative de autoritate emise în vederea executării legii, ci, câtă vreme sunt în vigoare, au caracter de lege, instanța de contencios administrativ având competența de a controla legalitatea actelor administrative propriu-zise sau a celor asimilate, conform art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Mai mult …

Categorii: Ştiri  Etichete: , , ,  Lasa un comentariu

Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.

Potrivit art. 503 C. procedură civilă există mai multe cazuri când hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare, şi anume:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; Mai mult …

A general view shows an empty Palestinian parliament in the West Bank city of Ramallah, following Israel's arrest of some 20 Hamas lawmakers across the West Bank June 29, 2006. Israel seized Hamas cabinet ministers in the occupied West Bank on Thursday as it prepared to broaden a military offensive into the northern Gaza Strip, pressuring Palestinian militants to release a kidnapped soldier.   REUTERS/Loay Abu Haykel    (PALESTINIAN TERRITORIES)

Prin Decizia nr. 795 din 14 aprilie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu poate forma obiect al recursului încheierea prin care cererea de recuzare a fost anulată ca netimbrată, având în vedere faptul că doar încheierile prin care a fost respinsă cererea de recuzare pot fi atacate, astfel încât recursul formulat împotriva unei astfel de încheieri este inadmisibil.

Potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Codul de procedură civilă, „încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părţi, odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.”

De asemenea, legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti.

Legalitatea căilor de atac este un principiu a cărui respectare este impusă şi de exigenţele art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, concretizând una dintre garanţiile unui proces echitabil.

25-taxe-shutterstock-24-465x215

Proiectul de lege, iniţiat mai mulţi parlamentari PSD, printre care şi Liviu Dragnea, care prevede anularea a 102 taxe nefiscale, de la 1 ianuarie 2017, a fost adoptat de senatori pe 17 octombrie. În aceeaşi zi, propunerea a fost dezbătută în Comisia de buget şi a primit raport favorabil.

Propunerea legislativă a fost adoptată în Senat cu 89 de voturi pentru, o abţinere şi 17 voturi împotrivă.

Din rândul celor 102 taxe care vor fi eliminate fac parte timbrul de mediu pentru autovehicule, 33 de taxe consulare şi de cetăţenie, 20 de taxe de la Registrul Comerţului, taxele radio-TV, taxa suplimentară pentru eliminarea paşaportului, 22 de taxe pentru pierderea sau modificarea actelor, 13 taxe extrajudiciare de timbru şi taxele pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv, taxe pentru cazierul fiscal, și tarifele percepute de Casa Naţională de Pensii.

Senatorul PNL Teodor Atanasiu consideră că propunerea legislativă a trecut prea repede prin Senat şi a cerut supunerea propunerii în dezbatere publică pentru un termen de 30 de zile.

Propunerea de amânare a fost respinsă cu 24 de voturi pentru şi 83 împotrivă.

tva laincasare
Legiuitorul a reglementat cazurile și condițiile  în care organul fiscal poate modifica, din oficiu, vectorul fiscal cu privire la TVA. Astfel, prin Ordinul ANAF nr. 2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conţinutului unor formulare, legiuitorul a prevăzut ce pași trebuie urmați în fiecare caz în parte. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 592 din 3 august 2016 și prevederile sale se aplică începând cu 13 august 2016. Mai mult …

descărcare (1)Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în cazul unei solicitări de arestare emise de România, a decis ca aplicarea unui mandat de arestare emis de un stat membru UE poate fi anulată în cazul în care există riscul concret al tratamentelor inumane din cauza condiţiilor de încarcerare în statul respectiv.

În cazul în care existenţa acestor riscuri nu poate fi exclusă într-un termen rezonabil, autoritatea care are rolul aplicării mandatului poate decide dacă pune capăt procedurii de extrădare a deţinutului.

Însă deciziile de anulare a mandatului de arestare va fi efectuată de la caz la caz, astfel va fi necesar să se demonstreze că există motive serioase de a crede că deţinutul este expus riscurilor din cauza condiţiilor de detenţie. Pentru evaluarea riscurilor, autoritatea responsabilă de aplicarea mandatului de arestare trebuie să ceară autorităţii emitente toate informaţiile necesare despre condiţiile de încarcerare.

lcLegea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului care prevede că persoanele fizice şi firmele vor putea solicita ANAF, printr-o cerere scrisă, să li se amâne sau anuleze plata penalităţilor de întârziere şi dobânzilor aferente datoriilor la bugetul de stat, a fost promulgată.

Reamintim, că în octombrie, Ordonanţa nr. 44/2015, care stabileşte posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care datorează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege, a fost aprobată de Guvern.

Adoptarea acestei măsuri are ca scop creşterea economică prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante.

În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi şi o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifica şi completa o ordonanţă privind Codul de procedură fiscală.

ccMăsura aprobată de Guvern care prevedea creşterea salariilor personalului din Ministerul Finanţelor, ANAF şi alte structuri a fost anulată după ce câteva mii de angajaţi din Finanţe din ţară şi Bucureşti au oprit lucrul şi au declanşat un protest spontan.

Astfel printr-o Ordonanţa de Urgenţă aprobată, a fost abrogat art.63 din OUG 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare.

Reamintim că Guvernul instituise acordarea unei majorări medii a salariilor de bază cu 22% pentru personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, ANAF, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Mii de angajaţi de la direcţiile de Finanţe din ţară şi din administraţia locală au oprit lucrul, pe motiv că măsura creşterii salariilor din cadrul Ministerului Finanţelor, ANAF şi alte structuri a fost adoptată „pe ascuns”, şi creând discriminări între categorii sociale şi chiar între angajaţii din cadrul administraţiei publice.

txsDupă cum ar trebui să ştie toţi plătitorii de biruri ce-şi duc zilele pe minunatele plaiuri mioritice, pentru neplata la vreme a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat ori bugetelor locale se calculează şi se încasează dobânzi şi penalităţi de întârziere ori majorări de întârziere. La fel de bine ar trebui să se ştie că penalităţile de întârziere sunt socotite ca procent din obligaţia principală, în funcţie de întârzierea la plata acestora faţă de scadenţă. Mai mult …