Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost desfăşurate unele activităţi de prevenire a corupţiei

Ministerul Economiei a informat că Serviciul Antifraudă și Anticorupție din cadrul Direcției Corp Control Ministru a desfășurat o activitate de prevenire a corupției la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, potrivit unui comunicat.

Evenimentul a avut ca scop prevenirea corupției în domeniile expuse în mod deosebit riscurilor, prezentarea cazurilor în care au fost săvârșite fapte de corupție sau de încălcare a integrității și promovarea avertizorului de integritate.

În cadrul evenimentului, accentul a fost pus și pe măsurile Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Acțiune de informare la nivel național de la ANAF

ANAF
În data de 06.12.2016, inspectorii antifraudă au desfăşurat o acțiune de informare la nivel național, în cadrul căreia au distribuit materiale informative care detaliază principalele aspecte urmărite în timpul controalelor operative și inopinate. De asemenea, sunt menționate atât obligațiile contribuabililor, cât și sancțiunile prevăzute de lege în cazul încălcării prevederilor legale.

Potrivit unui comunicat ANAF “Contribuabili specializați în comerț cu amănuntul, comerț cu ridicata, restaurante și alte activități de servicii de alimentație (baruri, cafenele), hoteluri și alte facilități de cazare, servicii de înfrumusețare vor primi materiale informative“.

DGAF acordă o atenție deosebită procesului de informare a contribuabililor în legătură cu activitatea desfășurată, cu drepturile și obligațiile acestora, toate acțiunile derulate până în prezent fiind prezentate cu maximă transparență către publicul larg, în contextul respectării prevederilor legale“, se precizează în document.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Mai mulți inspectori antifraudă

55308-anaf_L

În data de 13 mai, Guvernul a aprobat creșterea numărului de specialiști cu atribuții în ceea ce privește analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă. În acest sens, Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, suplimentarea cu 60 a numărului de posturi din cadrul Ministerului Public.

Din totalul de posturi, 5 vor reveni Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar 10 vor fi destinate Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Detașarea în interes de serviciu a inspectorilor antifraudă se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detațării în funcție, cu acordul acestora.

Guvernul a aprobat creşterea numărului de posturi din Ministerul Public, destinate inspectorilor antifraudă, în condiţiile în care din analiza activităţii inspectorilor antifraudă detaşaţi deja pe posturi de specialist la parchete reiese faptul că pe primul semestru al anului 2014 a rezultat un volum foarte mare de activitate, un număr mare de dosare economico-financiare.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Lupta cu frauda fiscală continuă! Evazioniştii sunt vânaţi în mod profesionist

evsnfAnul trecut, în miez de vară, când tot românul era preocupat de concedii, a avut loc ampla reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care aceasta a preluat atât activitatea Gărzii Financiare, cât şi pe cea a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

În acelaşi timp, în cadrul ANAF-ului a fost înfiinţată, ca structură lipsită de personalitate juridică, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Atribuţiile Direcţiei Antifraudă sunt combaterea şi prevenirea actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi de fraudă fiscală ori vamală.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

OUG privind modificarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

modificare Cod Fiscal-esalonare
În cadrul şedinţei din 23 aprilie, Senatul a adoptat OUG nr. 8/2014 pentru modificarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Proiectul legislativ prevede reducerea penalităţilor pe care contribuabilii le datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale.

OUG mai prevede că rambursarea deconturilor cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare să poată fi făcută cu control ulterior dacă valoarea este de 45.000 de lei, faţă de 10.000 de lei cât era anterior.

Un alt articol al ordonanţei, referitor la regulile privind controlul operativ şi inopinat, arată că acesta se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor.

Proiectul de aprobare a OUG va fi transmis, în forma adoptată de Guvern, Camerei Deputaţilor, care este Cameră decizională în acest caz.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi reguli în desfăşurarea controlului fiscal

inspectie_fiscala

Recent, au fost introduse noi reguli în desfăşurarea controlului fiscal prin O.U.G. nr. 8/2014 care a modificat Codul de procedura fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014. Contribuabilii care sunt supuşi controlului trebuie să fie la curent cu aceste schimbări.

Conform noilor reglementări, controlul se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor.

În noile reglementări se menţionează că contribuabilii care sunt supuşi unui control operativ şi inopinat trebuie să ştie că, la începerea controlului, inspectorii antifraudă sunt obligaţi să le prezinte legitimaţia de control şi ordinul de serviciu, iar la finalizarea controlului se încheie procese-verbale de control/acte de control.

De asemenea, pe lângă operaţiunilede control, inspectorii antifraudă pot confisca veniturile din activităţi nelegale.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modelul aprobat de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

ANAF
Noutăţi legislative din domeniul de fiscalitate: În Monitorul Oficial nr. 695 din 13 noiembrie a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Prin actul normativ, s-au aprobat modelul şi conţinutul formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Formularul “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea ANAF.