Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România coordonează asistența pentru reformele anticorupție de la Chișinău

România, prin Ministerul Justiţiei şi Ambasada României la Chișinău, alături de autoritățile din Marea Britanie, coordonează asistența pentru reformele anticorupție de la Chișinău şi oferă Moldovei suport direct prin cooperare interinstituțională în format extins.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGA a fost modificat

Ordinul nr. 2/2022 prevede modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 158/2017.

Direcţia prevenire este condusă de un director, se subordonează nemijlocit unui director general adjunct şi are în compunere: Serviciul prevenire, Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie şi Serviciul relaţii cu publicul, în structura căruia se află Biroul informare şi relaţii publice şi Compartimentul call – center.

Categories
Organizare judiciară

Comisia Europeană a publicat un sondaj cu ocazia Zilei Internaţionale Anticorupţie

Ieri, 9 decembrie, cu ocazia Zilei Internaţionale Anticorupţie, Comisia Europeană a publicat un sondaj privind atitudinea mediului de afaceri european faţă de corupţia din Uniunea Europeană.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Funcţionari publici

Strategia națională anticorupție pentru perioada 2016-2020. O succintă prezentare!

crptnCând ți-ai pus în minte să nimicești corupția trebuie să te pregătești temeinic. Ca pentru război! Ca să ai șanse de reușită în războiul dus împotriva corupției ai nevoie de arme, resurse, ostași instruiți, devotați cauzei. Mai ai nevoie de planificare. De o strategie!

Corupția poate avea efecte mai distructive decât un conflict armat. Ea este cel mai strașnic dușman cu putință. Erodează structura de rezistență a statului, pe care-l poate aduce în prag de prăbușire. Un stat corupt nu va putea aspira la sprijinul cetățenilor într-un moment critic, fiindcă anterior i-a îndepărtat prin tratamente nedrepte, inechitate, discriminare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea cuantumului cotizației voluntare de participare a MJ la Academia Internaţională Anticorupţie

justitie3
Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Acordul pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională a fost semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010 și ratificat prin Legea nr. 87/2011. Academia, ca un centru global de excelenţă, urmărește să creeze o abordare interdisciplinară a formării profesionale anticorupţie.

Astfel, proiectul de act normativ propune aprobarea cuantumului contribuţiei Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie (10.000 euro), pentru anul 2016.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020

omul-de-afaceri--invinuit-in-dosarul-de-coruptie-de-la-primaria-chisinau--in-arest-la-domiciliu-1402916910
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardului de publicare a informaţiilor de interes public.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, următoarele elemente constituie premise pentru SNA 2016-2020:

  • menţinerea abordării conform căreia orice nou dosar al ANI sau al DNA constituie un eşec al managementului instituţiei de a preveni incidentele de integritate;
    asigurarea stabilităţii legislative şi instituţionale (DNA, ANI) în materia luptei împotriva corupţiei;
  • consolidarea bunelor practici deja consacrate: implementarea planurilor sectoriale de integritate, mecanismul de autoevaluare semestrială privind măsurile preventive anticorupţie, misiunile de evaluare tematică de tipul peer review, cooperarea la nivelul celor cinci platforme, recomandările cu caracter general rezultate din misiunile de evaluare, analiza post incident realizată de MJ şi publicarea listei instituţiilor în care au avut loc incidente de integritate;
  • preluarea, la nivel intern, a recomandărilor mecanismelor externe de evaluare (MCV, Raportul UE anticorupţie, Convenţia ONU împotriva Corupţiei, GRECO);
  • prioritizarea măsurilor de prevenire şi educaţie anticorupţie;
  • corelarea cu alte politici sectoriale (Planul Naţional de Acţiune 2016-2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, iniţiativele Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic de creştere a transparenţei instituţionale, reforma funcţiei publice, Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 – 2019, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020);
  • includerea în planul de acţiune al SNA a unor măsuri prioritare punctuale, cu impact la nivel naţional, cu alocarea resurselor bugetare necesare (interne şi externe).
Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

DGV simplifică formalitățile vamale

1

Contextul expedierilor prin firmele de curierat rapid va fi declarat în baza codului numeric personal /CNP/, printr-o declarație simplificată, potrivit unui ordin al președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial în data de 4 august 2014.

Prezentul ordinul vizează aprobarea normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid și are la bază prevederile regulamentelor Comisiei Europene.

Pentru persoanele fizice care utilizează serviciile de curierat rapid ale operatorilor economici autorizați, nu mai există obligativitatea obținerea numărului EORI, iar conținutul trimiterilor va fi declarat în baza CNP, printr-o declarație simplificată, menționează DGV.

Categories
Drept penal Ştiri

A fost promulgată legea privind modificarea competenţelor DNA

DNA
Noutăţi legislative: Miercuri, preşedintele Traian Băsescu a promulgat Legea privind aprobarea OUG nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1*2) din OUG nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie.

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 377 din 26 iunie 2013, prevede că DNA este competentă să efectueze urmărirea penală dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu prevăzute de art. 246, 247, 248 şi 248*1 din Codul penal, republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997.

Astfel, din competenţa DNA a fost scoasă efectuarea urmării penale în cazul infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală sau fraudă vamală cu pagube materiale mai mari de un milion de euro, însă nu şi atunci când sunt în legătură cu fapte de corupţie.

Categories
Persoane juridice. Societăţi

Suficiente regle­mentări contra corupţiei dar nu sunt aplicate eficient

justitie

În cadrul unei dez­bateri pe tema “Etică în afaceri şi confor­mitate” organizată de Centrul de Resurse Juridice la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, reprezen­tantul Ministerului Justiţiei, Cornel Călinescu a menţionat că România este “un campion al legislaţiei anticorupţie”, existând suficiente regle­mentări în vigoare, însă acestea nu sunt aplicate eficient.

În cadrul legislaţiei anticorupţie sunt 14 măsuri preventive obli­ga­torii pentru toţi angajaţii publici din Ro­mânia, însă rezultatele sunt proaste. În România problemele legate de corupţie îşi caută încă rezolvarea, iar suspiciunile privind astfel de fapte apar cel mai des în mediul public, în condiţiile unor remuneraţii reduse.

În acest an prioritatea pentru România este aderarea la grupul de lucru antimită de la nivelul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

De asemenea Ministerul Justiţiei va asana legislaţia, iar atunci când se va modifica o lege, ea va fi republicată şi nu vor mai exista mai multe variante ale aceluiaşi act normativ.