Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Ştiri

ANRE a dezvoltat o aplicație informatică pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice

ANRE anunță că furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice produse de către prosumatorii, transmit lunar, până cel târziu în ultima zi din luna următoare celei de raportare, la ANRE prin Portalul ANRE și prin email la adresa anre@anre.ro în format digital, informații privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Au intervenit modificări în organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Legea nr. 221/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Procedura privind aprobarea planurilor de investiţii ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

Ordinul nr. 98/2022 prevede aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulament pentru acordarea autorizaţiilor pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

Ordinul nr. 87/2022 prevede aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în calitate de autoritate de reglementare competentă, acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrage autorizaţiile persoanelor juridice pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulament pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termic

Ordinul nr. 61/2022 prevede aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

ANRE publică anual raportul privind starea serviciului public

Ordinul nr. 62/2022 prevede modificarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Legea energiei electrice a suferit modificări!

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată şi completată de OUG nr. 143/2021.

Se introduce un nou articol care prevede că se supun dispoziţiilor prezentului titlu grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Participanţii la piaţa angro de energie din România au obligaţia să se înregistreze

Participanţii la piaţa angro de energie din România au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE.

Conform Ordinului nr. 129/2021 aceştia pot transmite pe adresa de e-mail REMIT@anre.ro confirmarea înregistrării în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie anterior efectuării unei tranzacţii pe piaţa angro de energie din România care trebuie raportată Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

ANRE va publica anual estimarea privind impactul certificatelor verzi în factura consumatorului

ANRE va publica pe site-ul propriu şi va informa Guvernul, până la 30 iunie a fiecărui an, asupra nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final pentru anul următor, exprimat în euro/MWh.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări ale Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2020 a fost modificat de Ordinul nr. 125/2021.