Tag-Archive for » ANPC «

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat dacă sunt respectate prevederile legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea legumelor şi fructelor proaspete în marile lanțuri de magazine de tip hipermarket şi supermarket, depozite şi pieţe en-gros.

”În urma controalelor derulate în prima etapă a acestei tematicii naționale a ANPC, care s-a desfășurat în perioada 18.02-28.02.2019, în toate judeţele ţării şi în Municipiul Bucureşti, s-au înregistrat următoarele rezultate: Mai mult …

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a informat că a desfășurat, în perioada 27 august – 8 septembrie 2018, la nivel național, o acțiune de control privind protecția consumatorilor la comercializarea rechizitelor și uniformelor școlare, potrivit unui comunicat.

Au fost controlați 551 operatori economici, la 328 (59,16%) dintre aceștia constatându-se abateri de la prevederile legale în vigoare, sancționate cu amenzi în valoare totală de 700.300 lei.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a informat că a desfășurat, în perioada 24-28 septembrie 2018, o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, potrivit unui comunicat.

În cadrul acțiunilor au fost controlați 367 de operatori economici, la 136 fiind constatate abateri sancționate cu 107 avertismente și 54 de amenzi contravenționale. Totodată, în 25 de cazuri s-a dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse cu abateri.

Potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern, numărul total de posturi al ANPC va fi suplimentat la 940, exclusiv demnitarii. Din numărul total de posturi, 397 vor fi alocate pentru aparatul central al Autorităţii, iar restul de 543 sunt prevăzute pentru structurile teritoriale.

Pe lângă această suplimentare de posturi, actul normativ prevede înfiinţarea în cadrul ANPC a unei Direcţii pentru insolvenţă persoane fizice, în contextul în care procedura insolvenţei persoanelor fizice reprezintă o noutate pentru sistemul juridic şi administrativ din România, se arată în comunicat.

Conform Guvernului, pentru noile atribuţii care revin ANPC privind contractele de credit oferite consumatorilor şi contractele de credit pentru bunuri imobile va fi înfiinţată Direcţia pentru cooperare şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele membre, derulare proceduri intermediari de credite şi recuperare creanţe.

mediere
În cadrul şedinţei din 19 octombrie, Guvernul a aprobat Hotărârea privind organizarea şi funcţionare structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

HG a stabilit atribuţiile Direcţiei de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC, alocarea unui număr de 25 de posturi, precum şi alte aspecte cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor.

Această direcţie îşi va desfăşura activitatea în cadrul ANPC, independent de activităţile de supraveghere şi control piaţă.

De asemenea, în cadrul ANPC îşi va desfăşura activitatea, începând cu 1 ianuarie 2018, şi Centrul European al Consumatorilor România, care funcţionează acum prin intermediul unui ONG. Includerea activităţii Centrului în cadrul ANPC are în vedere o mai bună diseminare a programului de sprijin pentru consumatori, în condiţiile în care una dintre activităţile constante o reprezintă informarea şi consilierea permanentă a consumatorilor.

plata-cu-card
În scopul protejării consumatorilor, la nivelul UE s-a decis încă din 2015 plafonarea comisioanelor interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul pe care băncile le încasează. Astfel, se va percepe 0,2% din valoarea tranzacției pentru cardurile de debit și 0,3% pentru cele de credit. Scopul acestor prevederi este creșterea transparenței în privința comisioanelor interbancare.

Legiuitorul român a transpus în legislația noastră aceste reguli și a stabilit și sancțiunile pe care le vor suporta băncile care nu respectă dispozițiile legale în materie de comisioane. În Monitorul Oficial 766 din 30 septembrie 2016 a fost publicată Hotărârea nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul. Prevederile sale intră în vigoare la 30 octombrie 2016. Mai mult …

restaurant1

La începutul lunii mai, comisari ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) din cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti au efectuat o acţiune de control a respectării dispoziţiilor legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorilor în unităţi de alimentaţie publică.

În urma inspecţiei, s-au constatat o serie de nereguli, au fost aplicate 28 sancţiuni contravenţionale în valoare de 147.000 lei şi 2 avertismente.

ANPC a dispus şi oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 dintre operatorii economici controlaţi, pană la remedierea deficienţelor.

Prima-OUG-a-Guvernului-Ungureanu--Legea-societatilor-comerciale
În şedinţa din 26 august, Guvernul a adoptat două ordonanţe prin care se instituie noi reglementări în privinţa protecţiei consumatorilor.

Primă prdonanţă este legată de introducerea, în legislaţia românească, a prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum.

Ordonanţa creează, în România, cadrul juridic necesar pentru ca reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri SAL într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil. Astfel, se înfiinţează, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL, în subordinea Înaltului Funcţionar Public, pentru a se asigura stabilitatea şi continuitatea acestei structuri. Această structură este imparţială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile de supraveghere şi control piaţă.

A doua ordonanţă adoptată vizează, pe de o parte, evitarea unor paralelisme legislative, având în vedere că există legislaţie specială referitoare la practicile comerciale incorecte/abuzive, ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor şi, pe de altă parte, se urmăreşte clarificarea, în principal, a regimului sancţiunilor contravenţionale, sens în care se propune aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul tuturor situaţiilor în care un operator economic foloseşte o practică comercială incorectă şi nu numai a practicilor incluse în Anexa la Legea nr. 363/2007, aşa cum este în prezent.

painePe vremea când bunicii noştri erau prunci şi când 70% din populaţia României trăia în mediul rural, pâinea era considerată un aliment de lux. Mămăliga era hrana cea mai accesibilă! Tot atunci, România era numită “grânarul Europei”, iar grâul românesc se bucura de mare căutare, pretutindeni.

Pâinea albă, pe care astăzi nutriţioniştii o acuză că ar fi un aliment incomplet, lipsit de fibre şi care creşte glicemia la fel de mult precum zahărul pur, era odinioară consumată exclusiv de către boierime, norodul delectându-se zi de zi cu mămăligă rece şi, doar la zi de sărbătoare, cu pâine neagră. Mai mult …

petitie onlineDe când România face parte din Uniunea Europeană este necesar ca legislația de la noi să se se armonizeze cu cea a statelor europene pentru că „dacă  intri în horă, trebuie să joci!”

Un domeniu în care fiecare stat are o legislație diferită este și acela referitor la modul de soluționare a litigiilor ce apar între consumatori și profesioniști (furnizori de bunuri/servicii). Tocmai pentru că o serie de contracte se încheie între diferitele state din UE și, inevitabil, apar diverse neînțelegeri între părți, s-a considerat că trebuie constituite principii comune de rezolvare a acestora. Mai mult …