Tag-Archive for » ANOFM «

Rata şomajului a fost de 3,48% la finele lunii iunie, menţinându-se la aceeaşi nivel cu cel din luna precedentă, fiind astfel pentru a doua lună consecutiv cea mai mică valoare a ratei şomajului din ultimii 26 de ani, potrivit datelor publicate luni de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Comparativ cu luna iunie a anului anterior, rata şomajului a scăzut cu 0,69 puncte procentuale.  Mai mult …

Agenţii economici oferă la nivel naţional 27.837 de locuri de muncă potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti – 4.037, Prahova – 2.851, Arad – 1.827, Cluj – 1.651, Sibiu – 1.320, Timiş- 1.316, iar cele mai puţine sunt în Brăila – 298, Mureş – 296, Mehedinţi – 284, Ialomiţa – 219, Botoşani – 150, Vrancea – 138, Sălaj – 125, Suceava – 122, Covasna – 119, Giurgiu – 105, Caraş-Severin – 66, Bacău – 25.

La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (2.334), agent de securitate (1.621), lucrător comercial (1.653), muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.285), manipulant mărfuri (1.094), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (833), confecţioner-asamblor articole din textile (773), şofer autocamion/maşină de mare tonaj (722), vânzător (655), montator subansamble (662).

Rata şomajului la nivel naţional era de 3,94% la sfârşitul lunii februarie, în scădere cu 0,05 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi sub valoarea înregistrată la finele aceleiaşi luni a anului 2017, anunţă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), care susţine că rata şomajului îşi menţine trendul descendent.

Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului în rândul bărbaţilor a scăzut faţă de la 4,24% la 4,19%, iar rata şomajului în rândul femeilor a scăzut de la 3,70% în luna ianuarie la 3,64 %.

Mai mult …

2.867 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în luna martie 2018.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: lucrător în comerţ (269), agent de securitate (252), operator introducere validare şi prelucrare date (187), inspector resurse umane (143), bucătar (139), ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică (139), contabil (118), comunicare în limba engleză (106), coafor (68), lucrător  în structuri pentru construcţii (62).

Mai mult …

România a avut în decembrie 2017 cea mai mică rată a şomajului din luna decembrie a ultimilor 25 de ani, potrivit analizei datelor statistice ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Astfel, la sfârşitul lunii decembrie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,02%, cu 0,75 pp mai mică faţă de luna decembrie a anului 2016.

Potrivit analizei, în luna decembrie a anului 2015 rata şomajului înregistrat în ţară este de 4,90%, în anul 2014, în aceeaşi lună, este de 5,29%, iar în ultima lună a anului 2013, rata şomajului înregistrat este de 5,65%.

Mai mult …

Interviu de angajare

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a anunţat că angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor vor beneficia de un stimulent financiar lunar de 250 de lei, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Diferenţa dintre stimulentul lunar şi salariul realizat este realizată din fondurile angajatorului.

Potrivit unui comunicat al ANOFM, stimulentul financiar se acordă în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă sau part time, pe o durată egală sau mai mică decât cea a vacanţei, sau în baza unui contract de muncă temporar, dacă perioada angajării este mai mică sau egală cu cea a vacanţei.

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi înainte de începerea vacanţei nu vor beneficia de stimulentul financiar.

descărcare (9)Conform unei Hotărâri adoptată de Guvern, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va realiza în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) o reţea securizată de comunicaţii de arie extinsă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Astfel, realizarea reţelei securi­zate de comunicaţii de arie extinsă va crea premisele pentru asigurarea unor servicii de comunicaţii fiabile, dar şi asigurarea schimbului de informaţii în condiţii de securitate între toate locaţiile ANOFM, unităţile din subordine şi structurile din cadrul acestora, cu costuri predictibile cât mai scăzute.
Totodată, se asigu­ră condiţiile necesare pentru realizarea schimbului de informaţii între ANOFM şi celelalte instituţii publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Mi­nisterului Muncii.
Instituţiile cu care ANOFM se interconectează conform atribuţiilor legale au sisteme informatice găzduite în centrul de date administrat de STS.
Conform actului normativ, STS va asigura segmentul de transport de date interurban al acestei reţele cu titlu gratuit, iar segmentele urbane (conexiunile de buclă locală) prin care structurile teritoriale ale ANOFM accesează reţeaua de comunicaţii, vor fi formate din legături de date achiziţionate de furnizori de pe piaţa publică. Aceste conexiuni de buclă locală dintre punctele de prezenţă ale STS (reşedinţe de judeţ şi munici­piul Bucureşti) şi locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea aparatul central al instituţiei şi structurile din subordine din cadrul acestora, se vor asigura, în mod transparent de către STS, în condiţiile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. În acelaşi timp, STS va gestiona reţeaua conform cerinţelor beneficiarului.

MMFPSPV
Noutăţi legislative: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, în temeiul prevederilor Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Stabilirea, plata şi evidenţa drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj precum şi realizarea celorlalte atribuţii deţinute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă precum şi de unităţile din subordine în vederea realizării obiectivelor deţinute potrivit legii impune, printre altele, necesitatea interconectării locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul central al instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, centrele regionale de formare profesională a adulţilor precum şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. Mai mult …

someri

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a menţionat că conform noilor prevederi introduse în legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, din 22 octombrie 2013, angajatorii vor avea obligaţia de a anunţa în termen de o zi ocuparea locurilor de muncă vacante comunicate.

Astfel din 22 octombrie 2013 va intra în vigoare noua prevedere introdusă prin Legea nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, dar şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, potrivit căreia, angajatorii au obligaţia informării agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

ANOFM va publica zilnic, prin intermediul unui comunicat de presă, locurile de muncă vacante declarate de angajatori, în vederea unei informări cât mai corecte şi actualizate.

downloadPrin proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, se reglementează desemnarea membrilor reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale respectiv ai confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional în structurile tripartite de conducere ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale instituţiilor din subordine cu votul majorităţii simple a confederaţiilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul confederaţiilor prezente la negocieri.
De asemenea, în vederea preîntâmpinării unor situaţii de natura celei existente în prezent, prin acelaşi proiect se reglementează în mod expres că în situaţia în care până la data încetării mandatului membrilor în exerciţiu, nu sunt numiţi sau desemnaţi, în condiţiile legii, noii membri, mandatul membrilor în exerciţiu ai structurilor menţionate se prelungeşte până la numirea noilor membri.
Pentru deblocarea situaţiei invocate, prin acelaşi proiect se prevede stabilirea unui termen limită, calculat de la data intrării în vigoare a legii, în care se numesc/desemnează noii membri în consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă precum şi, după caz, al structurilor tripartite ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti precum şi ale centrelor regionale de formare profesionala a adulţilor, asigurându-se astfel premisele pentru realizarea actului de conducere al acestor instituţii în condiţiile legii.
De asemenea, proiectul de lege conţine dispoziţii, vizând reglementarea în mod expres a situaţiilor de încetare a mandatului de membru în structurile de conducere tripartite ale instituţiei şi unităţilor din subordine. Mai mult …