Tag-Archive for » ANI «

Curtea Constituţională a fost sesizată, potrivit ultimelor ştiri juridice, să se pronunţe asupra unei excepţii de neconstituţionalitate privind dispoziţiile Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Mai mult …

Agenția Națională de Integritate a identificat, în primele șase luni ale anului, 133 de incidente de integritate și a constatat averi nejustificate de peste un milion de lei.

Potrivit unui comunicat al ANI, în perioada ianuarie — iunie 2017, Agenția a finalizat 774 de dosare, în care s-au identificat 133 de incidente de integritate: 81 cazuri de incompatibilitate, 36 cazuri de conflicte de interese administrative, 3 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate, dar și 13 cazuri de conflicte de interese penale.

Mai mult, instanțele de judecată au dispus condamnarea la închisoare cu suspendare în două cazuri de fapte penale pe care ANI le-a înaintat organelor de cercetare penală.

images-23Scopul Agenţiei Naţionale de Integritate este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice.  Mai mult …

ani
Mereu auzim că ANI a constatat că anumiți demnitari sunt incompatibili și s-au aflat în conflict de interese, pentru că, de exemplu, au exercitat funcția de primar în urma căreia au primit o indemnizație lunară, dar și alte activități remunerate ca urmare a participării lor în anumite comisii.

Poate că unul dintre cele mai de temut verdicte date de ANI este cel privind conflictul de interese. Mulți demnitari ajung în această situație și suportă consecințele. De exemplu,cazul în care un consilier local a aprobat pe durata mandatului său un caiet de sarcini, o procedură de licitație în vederea concesionării și, ulterior, primăria unde lucra acesta a încheiat un contract de concesiune cu o asociație unde președinte era o rudă de IV a consilierului local. Mai mult …

ccConsiliul Național de Integritate (CNI) a informat declanșarea procedurii de selecție a președintelui Agenției Naționale de Integritate (ANI), iar dosarele de candidatură se vor depune până la data de 22 iulie.

În urma demisiei lui Horia Georgescu, arestat preventiv în dosarul ANRP, funcția a rămasă vacantă.

Astfel, concursul pentru ocuparea funcției de președinte al ANI constă într-o probă scrisă și în susținerea interviului.

CNI informează că proba scrisă se va susține la 24 august, ora 12,00, iar interviul la 11 septembrie, ora 11,00, ambele la sediul Agenției Naționale de Integritate.

Procedura de selecție constă în parcurgerea etapelor prevăzute de Legea 144/ 2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/ sau vicepreședinte ai ANI, adoptat prin Hotărârea nr. 2/ 2007 a Consiliului Național de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.

deputat

ANI a solicitat Camerei Deputaţilor să îi pună la dispoziţie documente privind 47 de parlamentari, referitoare la numărul de angajaţi, cheltuielile forfetare şi cum au fost cheltuite resursele financiare alocate de la bugetul statului prin bugetul Camerei.

De abia a venit hârtia de la domnul Horia Georgescu, pe care o să o pun în Biroul Permanent. Sunt datele care sunt necesare primei analize pe care o face ANI. Camera Deputaţilor trebuie să pună la dispoziţie câteva documente: număr de angajaţi, sume cheltuite din suma forfetară, perioada în care a fost parlamentar şi cum au fost cheltuite resursele financiare alocate de la bugetul statului prin bugetul Camerei Deputaţilor„, a spus preşedintele Camerei.

Potrivit afirmaţiilor sale, „acesta este un semnal clar că începe, de fapt, o procedură de verificare a fostului Parlament şi al actualului Parlament„.

verdict_07937400

ANI critică un articol din Codul de Conduită al parlamentarilor care ar urma să fie o anexă la Statutul deputaţilor şi senatorilor, după votul din plen.

Prin acest Cod se arată că „sfera incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese” este stabilită „exclusiv prin capitolul IV” din Statutul deputaţilor şi senatorilor.

Horia Georgescu a declarat că „în situatia în care proiectul va fi adoptat în forma propusă, nu va mai fi posibilă aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 2 septembrie 2010, pentru parlamentarii care au încălcat regimul juridic privind conflictul de interese şi incompatibilităţile şi, pentru care ar urma să se pronunţe decizii definitive şi irevocabile de Înalta Curte de Casaţie si Justiţie

Juriştii ANI spun că o consecinţă directă ar fi aceea că vor fi ” lipsite astfel de efecte actele emise de Agenţia Naţională de Integritate”, iar funcţionarii publici ar fi discriminaţi în raport cu parlamentarii.

Parlamentarii susţin că varianta finală a textului a venit de la preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

imagesÎnfiinţarea unui laborator de analize toxicologice şi a unor programe de cercetare medicală şi dezvoltarea sistemului de asistenţă pentru narcomani sunt prevăzute în 2 proiecte de hotărâri de guvern (HG), lansate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în dezbatere publică.
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea „Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016” şi proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea „Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016” au fost lansate de MAI în dezbatere publică.
După ce vor fi aprobate, cele 2 programe vor fi puse în aplicare de către Agenţia Naţională Antidrog (ANA), conform MAI.
Proiectele urmăresc dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi acţiuni preventive de informare a cetăţenilor cu privire la efectele provocate de consumul de stupefiante, alcool şi tutun.
Totodată, reprezentanţii MAI doresc ca aprobarea hotărârilor de Guvern să ducă şi la „îndeplinirea standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatori şi înfiinţarea unui laborator specializat de analize toxicologice şi medicale în cadrul căruia să fie derulate programe de cercetare medicală”.
Potrivit MAI, legat de „Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016”, Agenţia Naţională Antidrog, la recomandarea Parlamentului European cu privire la Strategia UE privind drogurile, şi-a propus să creeze un nou sistem la nivel naţional al politicilor publice în domeniul antidrog, drept care va asigura participarea societăţi civile la programele şi proiectele antidrog.
ONG-urile ar urma să întocmească proiecte şi să atragă astfel bani de la Uniunea Europeană, sumele obţinute fiind utilizate apoi pentru finanţarea programului gestionat de Agenţia Naţională Antidrog.

download (1)Agenţia Naţională de Integritate informează că în declaraţia de interese nu mai trebuie specificate contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii.
Conform unui comunicat al ANI, în Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013, a fost publicată Legea nr. 116 din 24.04.2013, care are modificat pct. 5 al Anexei nr. 2 – formularul declaraţiei de interese prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea completarea altor acte normative.
Modificarea constă în faptul că în declaraţia de interese – punctul 5 – nu vor mai fi declarate contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
ANI menţionează că această modificare a intrat în vigoare la data de 30 aprilie 2013.
Formularele privind declaraţiile de avere şi de interese pot fi descărcate de pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, la adresa: http://www.integritate.eu/home/descarca-formulare.aspx/.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. Totodată, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie 2013.
Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie în cazul veniturilor şi situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, conform Anexei nr. 1 din Legea 176/2010.

contractul de mandatPotrivit unei scrisori a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), parlamentarii care exercită şi profesia de avocat nu trebuie să pledeze în cauze civile sau comerciale împotriva statului.

În scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate, se precizează că propunerea legislativă, respectiv acordarea posibilităţii unei persoane care ocupă o funcţie publică să reprezinte anumite categorii de persoane împotriva statului român, încalcă principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese, având ca efect manifestarea unei atitudini partizane de natură să lipsească de obiectivitate exercitarea prerogativelor de putere publică.