Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Noutăți privind acordarea concediului de îngrijitor salariatului!

Ordinul nr. 2172/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1241/2022, prevede acordarea concediului de îngrijitor.

Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia.

În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

A fost publicat noul model cadru al contractului individual de muncă

Ordinul nr. 2171/2022 prevede aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul – cadru.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Ordin privind acordarea concediului de îngrijitor

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind acordarea concediului de îngrijitor.

Probleme medicale grave sunt afecțiuni sau complicații ale acestora, care afectează statusul funcțional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităților de baza si activitățile instrumentale cotidiene ajungând pana la imposibilitatea efectuării acestora necesitând sprijinul altei persoane.

Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Guvernul introduce reguli clare privind schimbarea locului de muncă a cetățenilor străini

Guvernul a răspuns solicitărilor primite din partea mediului de afaceri privind accesul cetățenilor străini pe piața forței de muncă din România și în ședința de astăzi a completat legislația specifică pentru a stabili condițiile în care lucrătorii străini pot ocupa, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, un nou loc de muncă, la un alt angajator decât cel care a obținut avizul de angajare.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Programul de muncă în cazul care o persoană are mai multe contracte de munca nu poate fi suprapus!

Conform ultimelor modificări aduse Codului muncii de Legea nr. 283/2022 programul de muncă în cazul care o persoană are mai multe contracte de munca nu se mai poate suprapune.

Legea prevede că orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

Categories
Articole Dreptul muncii

Noutăţi privind informarea persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului!

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii

Conform noilor prevederi angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Noutăţi privind acordarea biletelor de valoare!

Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiţi în continuare unităţi afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente.

Hotărârea nr. 931/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Categories
Dreptul muncii Fiscalitate Piaţa muncii Ştiri

Statele de salarii se păstrează timp de 5 ani!

Legea contabilităţii a fost completată de Legea nr. 195/2022.

Se stabileşte că statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Social

Au fost aprobate modelul documentelor privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat

Au fost aprobate modelul documentelor privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului.

Ordinul nr. 705/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 404/2022, reglementeză modelul cererii, declaraţiei pe proprie răspundere, lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.