Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Social

Au fost aprobate modelul documentelor privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat

Au fost aprobate modelul documentelor privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului.

Ordinul nr. 705/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 404/2022, reglementeză modelul cererii, declaraţiei pe proprie răspundere, lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni!

Cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate se pot prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a fi înregistraţi.

Ordinul nr. 301/2022 prevede că înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea.

Categories
Articole Pensii

Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au valabilitate prelungită până la data de 1 septembrie 2023!

Având în vedere că toate avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite își încetează valabilitatea începând cu data de 1 septembrie 2021, este necesară adoptarea cadrului legal prin care să fie prelungit până la data de 1 septembrie 2023 termenul de valabilitate a acestora, pentru a permite angajatorilor să continue investiţiile pentru normalizarea locurilor de muncă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Inspecţia Muncii a anunţat că va intensifica controalele la angajatori

Având în vedere că, în perioada următoare, pe teritoriul României sunt prognozate de temperaturi ridicate extreme, Inspecţia Muncii a anunţat că va intensifica controalele la angajatori, în care, suplimentar tematicii propuse, va urmări modul de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Ce reguli trebuie să respecte angajatorul la revenirea angajatului la locul de muncă?

Conform unui comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă angajatorul trebuie să respecte mai multe reguli la revenirea angajatului la locul de muncă.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

În cazul în care angajatorul se află în procedura de insolvenţă, lichidatorului îi revin mai multe obligaţii!

Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 138/2021 care a adus completări art. 34.

Se introduce un nou alineat care prevede că în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Relaţiile de muncă, digitalizate prin utilizarea semnăturii electronice!

Se doreşte digitalizarea relaţiilor de muncă, în sensul utilizării semnăturii electronice avansate sau calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în toate documentele necesare desfăşurării activităţii.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Protecţie sporită a cetăţenilor români care lucrează în străinătate!

Legii privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate i-au fost aduse modificări referitoare la condiţiile de cazare pe care ar trebui să le ofere angajatorii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Social Ştiri

Avizul de angajare şi permisul pentru lucrătorii frontalieri. Definiţii

Hotărârea nr. 363/2021 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor.

Se introduc noi litere care definesc avizul de detaşare şi permisul pentru lucrătorii frontalieri.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Obligaţia plăţii lunare de către angajatorii care nu au angajat persoane cu handicap este neconstituţională!

Reamintim că plata lunara de către angajatori a unei sume către stat reprezentând salariul minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap este neconstituţională.