Categories
Articole Dreptul muncii

Răspunderea patrimonială a angajatului!

Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

Categories
Articole Dreptul muncii Ştiri

Concilierea conflictelor de muncă!

Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Obligațiile angajatorului privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor!

Potrivit legislației angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii și să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Noutăți privind acordarea concediului de îngrijitor salariatului!

Ordinul nr. 2172/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1241/2022, prevede acordarea concediului de îngrijitor.

Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia.

În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

A fost publicat noul model cadru al contractului individual de muncă

Ordinul nr. 2171/2022 prevede aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul – cadru.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Ordin privind acordarea concediului de îngrijitor

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind acordarea concediului de îngrijitor.

Probleme medicale grave sunt afecțiuni sau complicații ale acestora, care afectează statusul funcțional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităților de baza si activitățile instrumentale cotidiene ajungând pana la imposibilitatea efectuării acestora necesitând sprijinul altei persoane.

Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Guvernul introduce reguli clare privind schimbarea locului de muncă a cetățenilor străini

Guvernul a răspuns solicitărilor primite din partea mediului de afaceri privind accesul cetățenilor străini pe piața forței de muncă din România și în ședința de astăzi a completat legislația specifică pentru a stabili condițiile în care lucrătorii străini pot ocupa, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, un nou loc de muncă, la un alt angajator decât cel care a obținut avizul de angajare.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Programul de muncă în cazul care o persoană are mai multe contracte de munca nu poate fi suprapus!

Conform ultimelor modificări aduse Codului muncii de Legea nr. 283/2022 programul de muncă în cazul care o persoană are mai multe contracte de munca nu se mai poate suprapune.

Legea prevede că orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

Categories
Articole Dreptul muncii

Noutăţi privind informarea persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului!

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii

Conform noilor prevederi angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.