Tag-Archive for » angajare «

Senatorii au cheltuit în acest an aproape două milioane de lei pe deplasările externe, dublu faţă de anul trecut, astfel încât au epuizat bugetul pentru acest an. Conducerea Senatului a decis să taie din cheltuieli, astfel că nu mai aprobă toate vizitele.

”Recunosc că am eşuat în a controla deplasările şi de a ţine în frâu aceste cheltuieli. Cert este faptul că bugetul de anul acesta, fiind aproape dublu faţă de bugetul de anul trecut, de acum doi ani şi aproape de două ori şi jumătate mai mare decât bugetul din 2016, în octombrie vom termina banii, vom cheltui toţi banii pe anul acesta pe deplasări externe şi aproape toţi banii pe diurnă. Avem anul acesta un buget de 2.070.000 de lei pentru deplasări externe, faţă de 1.000.000 anul trecut, 900.000 acum doi ani, 1.100.000 acum trei ani sau 1.000.000 acum patru ani. În ciuda acestui fapt, banii, dacă ritmul este menţinut de colegi şi deplasările nu se vor opri, se vor termina în octombrie. Avem o cheltuială efectivă de 1.574.000 de lei din 2.070.000 şi cheltuieli angajate sau acţiuni în curs de derulare, în curs de aprobare de încă 345.000. Sunt deplasări, cel puţin la prima vedere, destul de scumpe. O să avem şi astăzi pe ordinea de zi o deplasare care se referă la o plecare în Canada, o singură deplasare 96.000 de lei, 10% din bugetul de anul trecut, de exemplu, aproape, o singură deplasare”, a avertizat el.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 865 din data de 12 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării.

Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale vine ca o continuare logică a Legea nr. 176/2018 privind internshipul, intrată în vigoare în data de 18 august 2018. Mai mult …

Orice fel de meserie nu e rău omul să știe”, spune proverbul. Competențele suplimentare sunt apreciate pretutindeni, atunci când există. Ce-i de făcut atunci când se ivește, la nivelul unei organizații sau instituții, o problemă a cărei rezolvare este greu de găsit? Deși se spune că „nevoia te-nvață” (și adesea cam așa se întâmplă), în unele situații devine limpede că adevărata rezolvare nu poate veni decât de la un specialist. De la o persoană calificată. Este o soluție ce poate să coste, să se simtă la buzunar, dar… există, oare, o altă posibilitate?!

Mai mult …

codul-muncii
Odată cu intrarea în vigoare a OUG 60/2016, şi anume data de 3 decembrie, şomerii vor putea beneficia de prime mai mari la angajare
.

Ordonanţa prevede acordarea unei sume de 500 de lei, ce reprezintă prima de activare, neimpozabilă, anume persoanelor înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care urmează să se angajeaze cu normă întreagă, cu ajutorul unui contract de muncă cu o valabilitate nu mai mică de trei luni. Ca excepţie, prima de activare nu va fi oferită persoanelor care s-au angajeazat la acele companii unde au mai activat în ultimele 12 luni.

Această ordonanţă are scopul de a diminua deficitul de forţă de muncă din anumite regiuni şi stabileşte măsuri suplimentare de sprijin pentru şomerii ce îşi găsesc un loc de muncă sau îşi mută domiciliul pentru a fi încadraţi în muncă.

(…) Ţinând seamă că alocarea financiară este estimată la aproximativ 230 milioane euro pentru perioada de programare 2014-2020, iar modalitatea concretă de selecţie şi contractare este asimilată mecanismului de tip necompetitiv şi că Ministerul Fondurilor Europene a demarat procedura de modificare a Programului operaţional Capital uman, a informat Comisia Europeană, respectiv DG EMPL, despre acest proiect legislativ, precum şi că aprobarea prezentului act normativ condiţionează aprobarea fişei de proiect din punctul de vedere al fundamentării bugetului având în vedere faptul că plafonul de 49 milioane euro/proiect nu se aplică pentru proiectele noncompetitive aferente axelor prioritare 1 şi 2″, se spune în document.

somaj
Guvernul a adoptat în şedinţa din 28 septembrie, o ordonanţă de urgenţă care cuprinde o serie de măsuri pentru combaterea şomajului
şi stimularea ocupării locurilor de muncă de către categoriile vulnerabile. Dacă aceştia decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a se angaja, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei, iar dacă se vor muta împreună cu familia vor primi 15.500 de lei, a anunţat ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru.

Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar şi românii din diaspora. Noul pachet reprezintă concretizarea demersurilor, asumate la începutul mandatului, prin care fonduri europene şi cele de la bugetul de stat sunt îmbinate şi direcţionate, în mod coerent, pentru susţinerea măsurilor active de ocupare. Practic, aceste măsuri au fost regândite şi includ mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să aibă efecte reale în piaţă„, a precizat Executivul.

Finanţarea acestor măsuri se va face din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj.  Primele de instalare se vor acorda în două tranşe: prima va fi egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării şi cealaltă tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prevederile adoptate încurajează atât persoanele neocupate, cât şi angajatorii prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă. Pachetul de măsuri modifică în legislaţia existentă pentru aplicarea măsurilor din Pachetul Anti-sărăcie, care a fost lansat de premierul Dacian Cioloş.

imgrExperiențele trăite prin țări străine i-au făcut pe unii să declare: „fie pâinea cât de rea, e tot mai bine în țara mea”. Alții împărtășesc, mai degrabă, opinia exprimată într-o zicală arabă – „omul nevoiaș este asemenea unui străin, chiar și în țară la el”. Care este realitatea? Diferitele lipsuri și nevoi îi împing pe diferiți oameni să-și părăsească țările – vremelnic sau definitiv. De regulă, preferă statele prospere. Dar, uneori, destinația lor este… țara noastră!

OG 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor a fost publicată în „Monitorul Oficial” 670/2016. Care sunt actele normative modificate? OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, OUG 194/2002 privind regimul străinilor, Legea 122/2006 privind azilul în România. Mai mult …

senat_agenda_ro_46988500

Senatul României a adoptat tacit un proiect de lege de modificare a Codului Penal, potrivit căruia funcţionarilor publici li se permite sa-şi angajeze rudele până la gradul II inclusiv fără ca acest lucru sa fie considerat conflict de interese.

CAPITOLUL II – Infracţiuni de serviciu, Art. 301 – Conflictul de interese din Codul penal, prevede următoarele:
„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”

Proiectul de lege adoptat tacit de către Senat în data de 25 martie 2015 modifică alineatul 2 astfel:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
– emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative
– ocuparea de către o persoană a unei funcţii indiferent în ce modalitate şi sub ce forma se realizează aceasta
– exercitarea atribuţiilor de serviciu privind acordarea către subalterni a drepturilor legale ale acestora”

Proiectul a primit avize negative de la Comisia juridică şi de la Comisia pentru drepturile omului şi de la ministerul Justiţiei.

Totodată, proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, Senatul fiind doar prima camera sesizată.

sccGuvernul a adoptat o ordonanţă care presupune  încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor (cetăţeni ai altor state decât România, celelalte state membre UE, statele din Spaţiul Economic European şi Elveţia, n.r.) pe teritoriul României.

Astfel, străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare, obţinut de angajatori.

De asemenea, actul normativ mai arată că nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state. La fel se întâmplă în cazul străinilor care urmează să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter temporar în instituţii de profil, care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, care urmează să desfăşoare activităţi temporare solicitate de ministere sau de alte autorităţi administrative sau care sunt numiţi la conducerea unai filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii cu sediul în străinătate.

Străinii tilulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum patru ore pe zi.

Actul normativ este iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi avizat de Ministerul Muncii, Ministerul Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii (SRI).

timthumb

Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Statutului poliţistului, publicată în Monitorul Oficial nr. 383 din 27 iunie 2013.

Actul normativ, adoptat cu 98 voturi pentru, 13 împotrivă şi 3 abţineri, prevede instituirea posibilităţii de angajare în funcţii de poliţist sau personal contractual în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi a soţului sau soţiei acestuia.

De asemenea, angajarea se va face cu respectarea condiţiilor legale pentru postul respectiv.

job
Noile modificări de lege făcute de Executiv aduc veşti proaste pentru tinerii absolvenţi.

Potrivit unor noi reglementări, firmele vor obţine mai puţini bani pentru persoanele fără experienţă pe care le vor angaja.

În prezent, angajatorii care recrutează tineri care au absolvit numai zece clase sau care au finalizat şcoli de arte şi meserii primesc 500 de lei.

De asemenea, dacă firmele angajează absolvenţi de 12 clase sau de învăţământ postliceal, obţin suma de circa 600 de lei.

Dacă vorbim despre tineri cu studii superioare, angajatorii primesc 750 de lei.

Însă, aceste lucruri se vor schimba odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, aşa că firmele vor obţine mai puţini bani pentru persoanele fără experienţă pe care le vor angaja.