Tag-Archive for » ANCOM «

De la neștiință și lipsa de prevedere până la aplicarea unor sancțiuni și înregistrarea unor pagube serioase, calea poate fi incredibil de scurtă. Parcurgerea acestui drum poate să nu dureze mai mult decât timpul de care are nevoie un semnal emis de către o stație de radiocomunicatii pentru a ajunge la destinatar. Mai mult …

Salariul președintelui ANCOM, autoritatea care reglementează și supraveghează piața telecom locală, este stabilit, în cadrul Articolului 11, alineatul 2, la 5 salarii medii pe instituție, nivelul de referință fiind luna ianuarie a fiecărui an, potrivit unei OUG adoptată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial în 5 noiembrie.

În aceeaşi OUG, care modifică o lege mai veche, privind înfiinţarea ANCOM, este stabilit, salariul vicepreşedinţilor, în număr de 2, la de 4 ori salariul mediu pe instituţie. Mai mult …

Curtea Constituţională a admis sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), stabilind că hotărârea Parlamentului privind numirea, respectiv demiterea conducerii ANCOM nu se încadrează în ipotezele prevăzute de Constituţie, pentru care este necesară majoritatea absolută sau calificată pentru adoptare. În consecinţă, această hotărâre trebuie să fie adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa comună a celor două Camere, potrivit CCR.

CCR a respins ca inadmisibilă obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor din OUG de înfiinţare a ANCOM privind o soluţia legislativă care nu prevede o cale de atac împotriva hotărârilor Parlamentului de demitere a conducerii ANCOM – din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017.

Mai mult …

Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2017 care prevede că preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii sunt aleşi de Parlament, la propunerea Guvernului, a fost adoptată tacit marţi de plenul Camerei Deputaţilor.

Ordonanţa prevede că ANCOM este condusă de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, numiţi pe baza propunerii Guvernului de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.

Propunerile nominalizează candidaţi pentru cele trei funcţii şi se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data vacantării funcţiilor, stipulează actul normativ.

Potrivit expunerii de motive, înainte de apariţia acestei ordonanţe, legislaţia stabilea că şefia ANCOM este asigurată de către un preşedinte şi doi vicepreşedinţi numiţi de către preşedintele României, la propunerea Guvernului.

 

Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), prin intermediul aplicației informatice dedicate, o serie de informații, precum copie de pe fiecare contract de acces sau documentele care le modifică ori completează, se arată în proiectul de decizie lansat în consultare publică de către arbitrul pieței telecom. Mai mult …

112

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat în consultare publică un proiect de decizie prin care se urmărește creșterea calității informațiilor de localizare transmise către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgență (SNUAU).

Astfel, după adoptarea proiectului, administratorul SNUAU va putea stabili mai exact poziționarea celor care solicită ajutorul apelând numarul de urgență 112, cu impact pozitiv asupra timpilor de intervenție.

Potrivit proiectului de decizie, până la data de 1 iunie 2017, operatorii de telefonie mobilă vor avea obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura transmiterea către administratorul 112, în maxim 20 de secunde de la momentul iniţierii apelului de urgenţă, a informaţiilor de localizare care să conţină latitudinea şi longitudinea apelantului, cel puţin pentru apelurile de urgenţă de pe smartphone.

În prezent, dispeceratele de urgenţă realizează localizarea apelurilor pe baza metodei “cell-ID”, folosită pe scară largă la nivel european, care este însă insuficientă pentru o localizare de calitate a apelantului.

z Internet b_0

Potrivit Autorităţii Naționale pentru Comuncații (ANCOM), modificarea contractelor pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atât la cererea utilizatorului, în condițiile prevăzute în contract sau pe baza negocierii directe, cât și la inițiativa furnizorului.

Conform prevederilor legale, dacă un operator intenționează să modifice unilateral contractul încheiat cu un utilizator final, acesta din urmă are dreptul să renunțe la contract, fără a plăti despăgubiri, în termen de 30 de zile de la primirea notificării privind intenția de modificare a contractului, dacă nu este de acord cu modificările propuse.

Decizia președintelui ANCOM nr. 158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, prevede că notificarea privind intenția de a modifica unilateral contractul trebuie să fie transmisă sub formă de scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, în acest din urmă caz notificarea trebuind să fie însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea acesteia.

Conform aceleeaşi decizii, furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii informații privind condițiile de modificare a contractului, inclusiv demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a solicita modificarea acestuia.

ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre dreptul de a denunța contractul fără penalități prin intermediul notificării.

ancom
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a lansat în dezbatere publică un document care prezintă perspectiva preliminară a ANCOM asupra evoluţiilor din sectorul comunicaţiilor digitale din România până în anul 2020 şi asupra modalităţilor în care Autoritatea îşi propune să răspundă acestor evoluţii.

Iniţiativa ANCOM rezumă principalele elemente identificate în urma unei analize strategice prospective pentru asigurarea funcţionării competitive a comunicaţiilor digitale din România în beneficiul utilizatorilor în perioada 2016-2020.

Este vorba de un document de discuţie, nu de un proiect de strategie, şi reprezintă prima etapă a unui demers de analiză şi dialog care vor ajuta ANCOM să cristalizeze, cu ajutorul tuturor celor interesaţi de domeniul comunicaţiilor, o viziune pentru perioada 2016-2020, dar şi să contureze priorităţi şi direcţii de acţiune definitorii pentru foaia de parcurs a ANCOM.

Astfel, priorităţile strategice identificate de iniţiativa ANCOM sunt: promovarea competitivităţii reţelelor, maximizarea disponibilităţii serviciilor şi capitalizarea beneficiilor reţelelor IP.

audio

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat spre consultare publică un proiect de decizie pentru modificarea procedurii de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale.

Conform proiectului legislativ, ANCOM vrea să clarifice condiţiile de eliberare, modificare şi prelungire a licenţei de emisie sau a documentelor legate de licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru.

Astfel, se propune clarificarea articolului 3 din Decizia nr. 629/2010 astfel încât utilizarea efectivă a frecvenţelor radio să fie permisă după obţinerea şi a autorizaţiei tehnice, aşa cum este prevăzut şi în Legea audiovizualului.

De asemenea, ANCOM a propus şi majorarea termenului limită pentru depunerea solicitărilor de prelungire a termenului de valabilitate a licenţelor de emisie, de la 30 la 45 de zile calendaristice.

Toate modificările propuse pot fi vizualizate pe portalul juridic al instituţiei.

3d human talk with big mobile phoneÎn Monitorul Oficial nr. 146 din 27 februarie 2015 a fost publicată Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali.

Actul normativ cuprinde informaţiile cu privire la accesul şi condiţiile de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv cele referitoare la preţurile şi tarifele aplicabile şi sumele percepute la momentul încetării contractului, modalităţile prin care aceste informaţii vor fi puse la dispoziţia publicului de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi formatul şi modalităţile de transmitere a notificării privind intenţia furnizorilor de a modifica unilateral contractul.

De asemenea, documentul prevede şi menţiuni referitoare la categoriile de informaţii ce se includ în factura detaliată.

Facturile detaliate se eliberează la cererea abonaţilor, indiferent de calitatea de persoană fizică sau juridică a abonatului şi de modalitatea de plată a serviciilor.