Tag-Archive for » amendă contravenţională «

Apar noi modele de proces-verbal. Autoritățile au pus în dezbatere publică un nou tip. Astfel, vom avea trei modele de proces-verbal, în cazul în care oficialii vor fi de acord cu cel nou.

Modelul se regăseşte în Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, precum şi pentru organizarea Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice. Mai mult …

Amenda contravențională este o sancțiune frecvent aplicată pentru încălcarea dispozițiilor calificate de lege și doctrină drept contravenții. Legea prevede că, în anumite cazuri, este oportună și obligatorie înlocuirea amenzii contravenționale cu munca în folosul comunității.

Potrivit art. 391 din O.G. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 410/2001, „În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, dupa caz, şi de partea din amendă care a fost achitată”. Mai mult …

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a suportat de-a lungul timpului mai multe modificări, iar recent a mai suferit încă una și se va aplica începând cu luna august. De acum amenzile pentru parcarea neregulamentară pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități vor fi cu mult mai mari.

Printr-o ordonanţă de urgenţa amenda minima a crescut de 5 ori, de la 200 de lei, la 1000 de lei. Până acum amenzile erau între 200 si 1.000 de lei, OUG 69/2018 a stabilit că „parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.” Mai mult …

burse-de-studiu-in-greciaPoate s-a întâmplat vreodată să fim sancţionaţi contravenţional pentru săvârşirea unei contravenţii. Astfel, ne întrebăm ce se întâmplă dacă fapta a fost greşit încadrată şi sancţionată cu o amendă care nu corespunde faptelor săvârşite? Vom analiza un caz practic pentru a observa care este practica instanţelor.

Potrivit ştirilor juridice, instanţa a reţinut că agenţii constatatori nu au efectuat o încadrare juridică corespunzătoare a primei fapte săvârşite de către contravenientă şi pentru care acesta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 27.500 lei.

Fapta constatată, neemiterea bonului fiscal, a fost încadrată la prevederile art. 11 alin. 1 lit. e) pct. vi) din O.U.G. nr. 28/1999, deşi, din probele administrate, rezultă că fapta se încadrează la prevederile art. 11 alin. 1 lit. e) pct. iv) din O.U.G. nr. 28/1999, potrivit cărora „Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează: e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) şi d): 4. (iv) cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului. Mai mult …

lc
Deputatul PSD Aurelia Cristea, a anunţat că va fi elaborat un ghid de punere în aplicare a legii anti fumat, care ar urma să apară la începutul lunii martie, înainte să intre în vigoare prevederile legii, respectiv data de 16 martie.

Conform legii, fumatul este interzis în orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

De asemenea, fumatul este interzis în spaţiile de la locul de muncă şi în orice loc de joacă pentru copii, în mijloacele de transport în comun, în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

Nerespectarea prevederilor legii antifumat de către persoanele fizice se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor legii se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, şi cu amendă contravenţională de 10.000 lei la a doua abatere.

1Ministerului Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice un proiect de lege potrivit căruia persoanele care nu îşi achită amenzile contravenţionale şi care nu pot fi executate silit vor fi date în judecată de autorităţile locale, pentru a presta muncă în folosul comunităţii.

Astfel, proiectul de Lege pentru modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,  arată că în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică vor sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Potrivit expunerii de motive, programul legislativ are ca scop conferirea competenţei organului de executare de a solicita instanţei de judecată, în cadrul procedurilor de executare, transformarea amenzii în prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

produse-organicePotrivit unei hotărâri aprobate miercuri de Executiv, vor fi oprite temporar de la comercializare produsele inscripţionate fraudulos cu termenii „ecologic”, „biologic”, „organic” sau cu abrevierile acestora „eco” şi „bio”, doar pentru inducerea în eroare a consumatorului, care nu sunt obţinute în conformitate cu regulile UE de producţie ecologică.

Guvernul a informat că operatorilor care folosesc fraudulos termenii menţionaţi  li se va aplica amenda contravenţională şi o sancţiune contravenţională complementară, de oprire temporară de la comercializare a produselor în cauză, conform prevederilor art.91 alin.(2) al Regulamentului (CE) 889/2008.