Categories
Activităţi industriale Drept penal Ştiri

Infracțiuni și amenzi prevăzute de Legea privind emisiile industriale

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale a fost modificată și completată de Legea nr. 141/2023.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă operarea oricărei instalaţii sau instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor ori instalaţii de coincinerare a deşeurilor dacă aceasta a fost de natură să pună în pericol viaţa sau sănătatea umană, animală ori vegetală, sau continuarea activităţii după ce s-a dispus aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare de suspendare a activităţii.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Sancţiuni Ştiri

Stabilirea amenzii şi despăgubirii în procesul civil

Codul de procedură civilă a fost modificat de Legea nr. 57/2023.

Se prevede că abaterea săvârşită, amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, de către preşedintele instanţei de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole

Procedura de restituire a amenzilor privind formularul digital de intrare în România

Ordinul nr. 1620/2022 prevede aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

Categories
Social Ştiri

Imprimarea de însemne pe pereţii clădirilor se sancţionează cu amendă până la 6.000 lei

Legea nr. 260/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Cresc amenzile contravenţionale pentru lipsa rovinietei!

Legea nr. 241/2022 prevede modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

De exemplu pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) maxmul amenzii creşte de la 1750 lei la 3100 lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

De la începutul anului ANAF a aplicat 959 amenzi în valoare totală de 2,70 mil. lei

ANAF anunţă că în urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice și fizice, în perioada ianuarie-mai 2022, inspecția fiscală a înregistrat următoarele rezultate:

Categories
Economie Ştiri

Metale feroase interzise de a fi achiziţionate de la persoanele fizice!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora a fost recent completată de Legea nr. 166/2022.

Categories
Drept penal Economie Ştiri

Incendierea oricărui tip de deşeu constituie infracţiune!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor a fost recent modificată de OUG nr. 38/2022.

Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect şi se introduce o nouă prevedere care reglementează că îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede actualizarea cuantumului amenzilor contravenţionale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Categories
Articole Drept penal Persoane juridice. Societăţi

O dispoziţie din Codul penal a fost declarată neconstituţională!

Codul penal, art. 137 alin. 3 Cod penal, prevede că în ceea ce priveşte pedeapsa aplicabile persoanei juridice cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice.