Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele guvernamentale “StudentInvest” şi “FamilyStart” au fost aprobate

OUG nr. 95/2022 prevede aprobarea programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” şi “FamilyStart”, precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Programul guvernamental de creditare “StudentInvest” are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 31 de ani neîmpliniţi, care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Cuantumul alocaţiei de hrană pentru un pacient va fi de 22 lei/zi

Începând cu data de 1 iunie 2022 a fost aprobat noul cuantum al alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice, pe categorii de pacienţi sau însoţitorii acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Bugetele locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă au fost suplimentate

Prin Hotărârea nr. 329/2020 a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetelor judeţelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti.