Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare românii beneficiază de o mai bună alimentare cu apă

Guvernul României, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, continuă dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din România prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În unităţile administrativ – teritoriale se poate organiza serviciul de alimentare cu apă cu condiţia asigurării colectării apelor uzate

Legea nr. 340/2022 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.

În unităţile administrativ – teritoriale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiţia asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale, adecvate pentru procesarea apelor uzate, care să asigure normele de igienă şi sănătate a populaţiei, precum şi protecţia mediului, la standarde similare cu sistemele centralizate de canalizare şi epurare.

Categories
Economie Ştiri

Modificări aduse Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

În unităţile administrativ – teritoriale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiţia asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale, adecvate pentru procesarea apelor uzate, care să asigure normele de igienă şi sănătate a populaţiei, precum şi protecţia mediului, la standarde similare cu sistemele centralizate de canalizare şi epurare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea serviciului de alimentare cu apă a fost modificată!

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit căreia costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale vor fi suportate de utilizatorii serviciului, adică de populaţie.

Legea adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, pe 4 iulie, mai stabileşte că, prin excepţie, primăriile pot adopta hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apei pluviale, cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

O dispoziţie din Legea serviciului de alimentare cu apă a fost analizată de CCR

Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor este reglementat prin Legea nr. 241/2006.

Conform legii are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.