hypanis.ru alegere Archives - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Tag-Archive for » alegere «

Un conflict de interese este o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație.

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei publice pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are şi un interes personal. Mai mult …

concurs-cadre-didactie_4115

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu a depus, la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, o iniţiativă legislativă de modificare a Legii educaţiei care prevede ca directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor să fie numiţi în funcţie în urma alegerii acestora de către Corpul profesoral al unităţii de învăţământ.

Iniţiativa legislativă prevede modificarea articolului 257 al Legii educaţiei naţionale 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, şi stabileşte că funcţia de director şi director adjunct al unităţilor şcolare poate fi ocupată de cadre didactice titulare membre ale Corpului naţional de experţi în managementul educaţional, „în urma alegerii acestora de către membrii Corpului profesoral al respectivei unităţi de învăţământ, pentru un mandat de patru ani”, numărul mandatelor fiind nelimitat.

Totodată, directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea funcţii de conducere în partide politice.

De asemenea, în iniţiativa legislativă este stabilit şi modul în care se organizează aceste alegeri, dar şi că directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie cu votul a două treimi din membrii consiliului de administraţie, dar după realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar care să confirme veridicitatea motivelor invocate pentru eliberarea din funcţie.

În prezent, funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional, iar concursul se organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie.

1

Proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede faptul că, pentru a-şi exprima în scris opţiunea cu privire la partidul politic din care doresc să facă parte, fără a risca să-şi piardă funcţia, primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii declaraţi supleanţi, vor avea la dispoziţie zece zile.

Primarii şi preşedinţii de CJ depun declaraţia la: partidul politic sau la organizaţia minorităţii naţionale, după caz, din care optează să facă parte; autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective.

Conilierii locali, judeţeni şi supleanţii îşi vor anunţa opţiunea politică la: partidul politic sau la organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale, după caz, din care optează să facă parte; autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective.

Acelaşi proiect de ordonanţă prevede modificarea Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Modificările preconizate se referă şi la art. 96, alineatul (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004.

Guvernul se va intruni joi în şedinţă pentru a adopta proiectul de ordonanţă, care va intra în vigoare odată cu depunerea la Parlament.