Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

La nivel european a fost propusă o inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele!”

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 138/90 din 24 mai 2019 a fost publicată Decizia (UE) 2019/847 a Comisiei din 15 mai 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa”.

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa” este următorul: „Avem nevoie de insecte pentru ecosistemele noastre și pentru a asigura securitatea alimentară. Comisia trebuie să adopte acte legislative pentru a menține și a îmbunătăți habitatele pentru insecte ca indicatori ai unui mediu sănătos”.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

România şi Slovenia vor să schimbe legislaţia din Uniunea Europeană de etichetare a mierii

România şi Slovenia vor să schimbe legislaţia din Uniunea Europeană de etichetare a mierii prin indicarea precisă a ţării de origine, indiferent dacă aceasta provine de la ţări un UE sau state terţe, a afirmat, sâmbătă, Tanja Strnisa, secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Alimentaţiei din Republica Slovenia, la conferinţa “Apicultura în context european şi mondial”.

Evenimentul, organizat cu prilejul “Zilei Mondiale a Albinei”, îşi propune să evidenţieze importanţa polenizatorilor pentru umanitate şi pentru întregul ecosistem, asupra necesităţii dezvoltării sectorului apicol în contextul schimbărilor climatice, precum şi rolul crucial al acestora în creşterea randamentului culturilor.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Programul Național Apicol 2017 – 2019 va fi transmis Comisiei Europene în martie

miere-de-albine

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Programul Național Apicol 2017 – 2019 va fi transmis Comisiei Europene pentru aprobare în cursul lunii martie 2016.

Programul Național Apicol 2017-2019 se adresează atât apicultorilor care dețin până la 75 familii de albine cât și celor care dețin peste 75 familii de albine (cu condiții diferite de eligibilitate) și vizează măsuri precum achiziția de medicamente, de familii de albine, de mătci ori de utilaje pentru apicultori.

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții crescătorilor de albine pentru agrearea programului în vederea transmiterii la Bruxelles. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre modul de decontare a cheltuielilor prin PNA și condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de sprijinul oferit prin intermediul acestui program, îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață, fiind analizate și măsurile de asistență pentru repopularea șeptelului apicol, se mai arată în comunicat.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Noutăţi legislative! S-a modificat legea apiculturii. Află în ce sens!

beeDe când zahărul a fost pus la colţ, ca aliment incomplet, cauzator de afecţiuni metabolice, mierea a devenit tot mai cerută, ca îndulcitor natural cu o compoziţie echilibrată. Pentru obţinerea unei linguriţe de miere e nevoie ca albinele să cutreiere 100.000 de flori. Nu întâmplător există zicala “harnic precum o albină”. Ea se aplică, adesea, şi pentru cei care se ocupă de stupărit. Activitatea apicultorului trebuie susţinută prin legi, dar şi prin fiscalitate.

Ca îndeletnicire tradiţională, creşterea albinelor este considerată “o parte a avuţiei naţionale”. Statul român şi-a asumat rolul de a sprijini activitatea de creştere a albinelor, a sporirii numărului şi producţiei familiilor de albine, a valorificării resurselor melifere, a produselor apicole şi a menţinerii biodiversităţii. Însă, greşelile nu lipsesc!

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Creşterea animalelor şi albinelor servesc drept norme de venit

1

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine din 23.04.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 30.04.2014.

Pentru speciile şi categoriile de animale prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei animale şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic, pentru obţinerea producţiei. Astfel:

Pentru vaci şi bivoliţe, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:

a) costul furajelor în perioada de stabulaţie;

b) cheltuielile în perioada de păşunat, până la 25% din costul furajelor în perioada de stabulaţie;

c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi, echipamente şi altele asemenea, până la 15% din costul furajelor.

Aici norma de venit se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de vaci/bivoliţe din judeţ.

Pentru oi şi capre, veniturile se stabilesc pe baza:

a) producţiei medii de lapte şi lână la nivel judeţean pe ultimii 3 ani, care se înmulţeşte cu preţul mediu de valorificare a producţiei estimat pentru anul în curs;

b) valorii la înţărcare a mieilor şi iezilor; greutatea la înţărcare, estimată la 12 kg, se înmulţeşte cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs;

c) valorii animalelor reformate; se estimează un procent de reformă de 20% şi o greutate vie a animalelor reformate de 60 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileşte prin înmulţirea greutăţii vii cu preţul mediu pe kg, estimat pentru anul în curs.

Norma de venit se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de oi/capre din judeţ.

Pentru păsările de curte, norma de venit se calculează pentru deţinătorii de păsări de curte cu efective mai mari de 100 de capete. Considerăm o pondere de 60% din efectiv pentru producţia de ouă şi 40% din efectiv pentru producţia de carne.

Pentru familiile de albine, norma de venit se stabileşte în funcţie de valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic.

Norma de venit exprimată în lei/familia de albine se obţine prin diferenţa dintre valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi cheltuielile efectuate şi se aplică tuturor crescătorilor de albine din judeţ.

Categories
Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Restricţionarea utilizării a trei pesticide dăunătoare albinelor

images

De la 1 decembrie 2013 va fi restricţionată temporar folosirea a trei dintre cele mai populare pesticide din cauza temerilor legate de pericolul pe care îl reprezintă acestea pentru viaţa albinelor, a anunţat Comisia Europeană (CE).

În acest sens pe  15 martie, în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală, 15 state membre au votat pentru introducerea restricţiei, opt state membre au votat împotrivă, iar alte patru ţări s-au abţinut la votul din comitetul de apel care a examinat chestiunea.

Conform propunerii CE, va fi restricţionată utilizarea a trei neonicotinoide – clotianidin, imidacloprid şi thiamethoxam – pentru tratarea seminţelor, aplicarea pe sol şi tratarea plantelor şi cerealelor pe care le folosesc albinele. În plus, singurii care vor mai avea posibilitatea să folosească aceste pesticide sunt profesioniştii din domeniu. Excepţiile vor fi limitate numai la posibilitatea de tratare a plantelor atractive pentru albine din sere şi de pe câmpuri, dar numai după înflorire.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

UE vrea să interzică pesticidele care provoacă dispariţia albinelor

miere-de-albine1-300x214La începutul acestei luni, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (AESA) a publicat un ghid de îndrumări privind utilizarea neonicotinoidelor, în care se spune clar că aceste substanţe reprezintă “un risc
acut mare” pentru albine.
Comisia Europeană a propus ca statele membre să restricţioneze utilizarea anumitor tipuri de pesticide, despre care se crede că sunt dăunătoare albinelor. Pulverizările care folosesc substanţe chimice neonicotinoide ar trebui utilizate doar pe culturile care nu sunt atractive pentru insecte.
Acesta a prezentat un document de dezbatere în care roagă statele membre din UE să restricţioneze utilizarea neonicotinoidelor, acceptându-le doar la culturile neatractive pentru albine, şi să interzică vânzarea şi utilizarea seminţelor tratate cu produse care conţin aceste substanţe active.