Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană va elimina treptat ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei

Comisia Europeană va elimina treptat Cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19, adoptat la 19 martie 2020 și modificat ultima dată la 18 noiembrie 2021, care le permite statelor membre să remedieze o perturbare gravă a economiei ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Ministerul Finanțelor propune o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil

Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere, echivalent în lei. Termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Ajutoarele de stat vor fi monitorizate!

Ordinul nr. 441/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 422/2022, prevede punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.

Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea, verificarea datelor şi a informaţiilor trimise de furnizori sau de beneficiari, după caz, propunerea de măsuri pentru respectarea legalităţii, transmiterea Comisiei Europene a rapoartelor privind ajutoarele de stat sau de minimis acordate în România.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Transporturi

Se acordă ajutor de stat pentru construirea staţiilor de reîncărcare!

A fost aprobată Schema de ajutor de stat “Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilientă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a aprobat o schemă românească de credit la export pe termen scurt în valoare de 7,2 milioane EUR

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme româneşti de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane EUR.

În cadrul schemei, statul român poate acoperi (i) riscurile suportate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu o cifră de afaceri la export mică şi (ii) riscurile legate de tranzacţiile de export unice.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de o schemă de sprijin

Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă a fost modificată de Hotărârea nr. 409/2022.

Categories
Economie Ştiri

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de stat

În şedinţa Guvernului de ieri a fost aprobată OUG privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia”- S.A.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Ajutor de stat acordat sub formă de rambursare pentru agricultură

Ordinul nr. 32/2022 prevede aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 2021 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Cantităţile de motorină determinate la plată şi nedecontate în anul 2021 de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Au fost aprobate cantităţile de motorină determinate la plată şi nedecontate în anul 2021 de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 iulie 2021 – 30 septembrie 2021, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

A fost aprobată rata accizei reduse pentru motorină utilizată în agricultură în anul 2022

Pentru anul 2022, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 103,887 lei/1.000 litri şi reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 1 octombrie 2021.