Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Rata accizei la motorină utilizată în agricultură 2023!

Pentru anul 2023, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 103,9059 lei/1.000 litri şi reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 3 octombrie 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

O sumă de bani pentru Schema de ajutor de stat pentru Ucraina a fost realocată!

Hotărârea nr. 1513/2022 prevede realocarea unei sume de bani pentru Schema de ajutor de stat Ucraina în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor continuă în 2023

Hotărârea nr. 1423/2022 prevede stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Producătorii agricoli afectați de secetă vor beneficia de ajutoare de stat

Producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică vor beneficia de ajutoare de stat.

Conform OUG nr. 157/2022 resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365,6 milioane lei și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe anul 2022.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

A fost aprobată cantitatea de motorină aferente perioadei 1 iulie 2022 – 30 septembrie 2022

A fost aprobată cantitatea de motorină aferente perioadei 1 iulie 2022 – 30 septembrie 2022 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Economie Ştiri

Creşte ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Hotărârea nr. 1074/2022 prevede modificarea art. 10 alin. (12) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se doreşte majorarea bugetului total al schemei de ajutor pentru stimularea investiţiilor

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie

Întreprinderile pot beneficia de ajutor de la stat pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

Hotărârea nr. 959/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 776/2022, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare.

Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Entităţile din domeniul agroalimentar afectate de pandemie pot beneficia de ajutor de stat

Ordinul nr. 882/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat “Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID – 19”.