Categories
Articole Economie Turism

Ajutor de minimis destinat dezvoltării staţiunilor balneare

Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatic a fost aprobată de Ordinul nr. 181/2023.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie

Schemă de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

Ordonanța nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară a fost aprobată de Legea nr. 197/2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 612/2023.

Categories
Economie Ştiri Turism

Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie Organizare judiciară

Producţia de cartof de consum este susținută financiar!

Hotărârea nr. 394/2023 prevede aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2023.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi!

Executivul a adoptat Hotărârea nr. 393/2023 prin care se aprobă schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Procedura recuperării ajutorului acordat în cadrul Schemei de ajutor pentru susţinerea editării revistelor culturale

Au fost aprobate Normele metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Norme privind recuperarea ajutorului acordat pentru producţia şi distribuţia de filme

Ordinul nr. 2661/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură.

Categories
Activităţi industriale Agricultură şi silvicultură Articole Comunicaţii Domeniul energetic Economie Transporturi Turism

O schemă de ajutor este destinată digitalizării IMM-urilor!

Ordinul nr. 401/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pilonul III.

Potrivit noutăților, schema se aplică întreprinderilor care se încadrează în categoria IMM şi au sediul social în România.

Categories
Articole Economie

Producția și distribuția de filme este ajutată financiar de stat

Ordinul nr. 2515/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură, investiţia 7.

Obiectivul general al prezentei scheme este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii în producţia şi distribuţia de filme şi de a accelera tranziţia digitală a producătorilor şi distribuitorilor de filme din România prin creşterea capacităţilor de producţie digitală, distribuţie, marketing şi promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Categories
Economie Ştiri

Programul privind sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei continuă!

Ordinul nr. 3145/2022 prevede modificarea Schemei de ajutor de minimis “Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă”.

Schema de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 31 martie 2023, plăţile putând fi efectuate de către furnizorul de ajutor de minimis până la data de 30 iunie 2024.