Tag-Archive for » ajutor alimentar «

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile – dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare s-a impus necesitatea adoptării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Mai mult …

descarcareajutorÎn prezent aproape un sfert din totalul populaţiei UE trăieşte sub pragul sărăciei. Aproape 10% din europeni se confruntă cu lipsuri materiale severe, o mare parte dintre aceste persoane sunt femei şi copii. Având în vedere aceste statistici la nivel european şi naţional s-a stabilit cadrul instituţional şi procedural de gestionare a fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate din acest fond.

În ceea ce priveşte legislaţia naţională, Hotărârea nr. 799/2014 stabileşte implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Această Hotărâre a fost modificată recent prin Hotărârea nr. 909/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 991/2016. Aceasta din urmă nu aduce modificări semnificative ci completări stabilind atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) şi de asemenea se introduce o anexă prin care se stabilesc reguli generale de eligibilitate şi tipuri de cheltuieli eligibile. Mai mult …