Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Noutăţi privind acordarea ajutorului de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural!

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole” a suferit modificări conform Ordinului nr. 307/2020.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Comisia a adoptat o versiune revizuită a Orientărilor privind unele ajutoare de stat!

În conformitate cu Pactul verde european şi cu obiectivul UE de a deveni prima economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, Comisia a adoptat o versiune revizuită a Orientărilor privind ajutoarele de stat din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii după 2021 („Orientările privind ETS”).

Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, odată cu începerea noii perioade de comercializare din cadrul ETS, şi vor înlocui orientările anterioare, adoptate în 2012.

Categories
IMM Ştiri

Harta ajutoarelor regionale

LC -OleseaComisia Europeană a aprobat o hartă care va fi folosită de România pentru acordarea ajutoarelor de stat în vederea dezvoltării regională pe perioada 2014-2020.

De aceste ajutoare vor beneficia şase din cele opt regiuni ale ţării, excepţie făcând Bucureşti-Ilfov şi Vest. Programul va fi disponibil în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020.

Prin acordarea de ajutoare regionale se urmărește sprijinirea dezvoltării economice a țării şi ocuparea forţei de muncă.

Potrivit comisiei întreg teritoriul României va fi eligibil pentru ajutoarele regionale, iar nivelurile maxime ale ajutoarelor se vor situa între 10 % şi 50 % din costurile totale ale investiţiei, în funcţie de regiune. Un caz aparte sunt investiţiile realizate de IMM-uri la care nivelurile de ajutoare vor fi majorate.

Primele regiuni care vor beneficia de ajutoare de stat sunt cu un PIB pe cap de locuitor sub 75 % din media UE. Aceste regiuni se vor bucura de sprijin necondiționat din partea statului pentru proiectele sale de investiţii, însă atât domeniul de aplicare geografic, cât şi nivelul maxim al ajutorului vor fi limitate.

Un exemplu de regiune care va primi ajutoare de maxim 10-35% este cea din jurul Bucureştiului, în care locuieşte 10,6 % din populaţia României. Pentru restul regiunilor nivelul maxim al ajutorului va rămâne neschimbat în 2014-2020, cu excepţia regiunii Vest, în care se va înregistra o scădere de 10 puncte procentuale, datorită creșterii PIB-ului.