Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică se prelungeşte până la data de 15 iunie

În Monitorul Oficial nr. 335/2020 a fost publicat Ordinul 109/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole

Agricultura ecologică. Un nou trend al agriculturii!!!

descărcare (51)În ultima perioadă sunt la modă produsele ecologice. Vedem pe rafturile tuturor magazinelor aşa numitele produse bio care ne atrag atenţia şi ne ridică un semn de întrebare asupra celorlalte produse. La nivel european se pune un accent deosebit  pe obţinerea produselor de origine vegetală şi animală prin metodele agriculturii ecologice şi încurajează pe cei care practică o astfel de agricultură.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative

Noi ajutoare pentru exploataţiile vegetale din sistemul de agricultură ecologică

lc
În Monitorul Oficial nr. 308 din 6 mai 2015 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 291 privind modificarea şi completarea referitoare la schema de minimis, ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA), doritorii de a beneficia de aceste ajutoare pot depune cererea de solicitare până în data de 05 iulie 2015, inclusiv, care va fi însoţită de următoarele documente:
– o copie de pe buletinul sau cartea de identitate al titularului, al administratorului sau al împuternicitului,
– o copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz,
– o copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului,
– copii de pe fişele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
– o copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare,
– o copie de pe certificatul de producător sau copie de pe atestatul de producător emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, după caz, pentru producătorii agricoli persoane fizice.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Guvernul a aprobat schema de minimis pentru sectorul agriculturii ecologice

agricultura
În Monitorul Oficial nr. 754 din 16 octombrie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis – “Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Hotărârea de Guvern stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se aplică pe întreg teritoriul României.

Schema are ca scop acordarea de plăţi compensatorii beneficiarilor care deţin exploataţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 lei, iar numărul maxim estimat de beneficiari este de 9.600.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un nou sistem de sancţiuni în agricultura ecologică

5eco

Conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, din 29 septembrie se introduc sancţiuni pentru inspectorii din agricultura ecologică, riscând amenzi de până la 40.000 lei dacă nu respectă legislaţia în materie.

Este vorba de O.G. nr. 29/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 639 din 30 august 2014, care reglementează mai clar prevederile privind etichetele produselor ecologice.

Potrivit documentului, etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicand faptul că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologice.

Totodată, noile dispoziţii prevăd o serie de sancţiuni contravenţionale pentru organele de inspecţie şi certificare din domeniul agriculturii ecologice, care nu respectă obligaţiile prevăzute de legislaţie.

Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să solicite operatorilor economici oprirea temporară de la comercializare a produselor care nu respectă regulile de producţie ecologică sau, după caz, retragerea produselor în cauză. În caz contrar, vor risca o amendă cuprinsă între 25.000 de lei şi 30.000 de lei, iar în cazul în care nu deţin documentele care fac parte din dosarul de control ei vor fi sancţionati cu amendă între 35.000 şi 40.000 de lei.

Noile reguli se vor aplica din 29 septembrie 2014.