Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unde se depun sesizările referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol?

Regulamentul privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar a fost aprobat de Hotărârea nr. 198/2023.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole

OUG nr. 9/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, actualizat!

A fost actualizat valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan.

Coeficientul de inflaţie, aplicabil pentru perioada anului 2023 este în valoare de 13,8%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Pentru terenul agricol clasa I tariful este de 4 lei/m2 iar valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie – lei/m2 este 4,552.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

A fost aprobată schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum.

Conform Hotărârii nr. 782/2022 schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum.

Categories
Internaţional Ştiri

Puteţi depune observații cu privire la propunerea de revizuire a normelor UE privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană invită toate părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier şi pescăresc.

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la priorităţile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună(PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum şi la Pactul verde european.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice

APIA poate acorda plăţi directe pentru susţinerea veniturilor producătorilor agricoli

Hotărârea nr. 1053/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 944/2021, prevede stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice

Modelul contractului de management privind exploatarea investiţiilor specifice în agricultură, aprobat!

Ordinul nr. 101/2021 prevede aprobarea modelului de contract de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru desemnarea reprezentantului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului tehnologic cu profil preponderent agricol.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Fermierii vor beneficia de ajutor din partea statului!

OUG nr. 11/2021 a aprobat schemele de plăţi ca mecanisme de susţinere şi de garantare a protecţiei drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022.

Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Noutăţi privind efectuarea recensământului general agricol

OUG nr. 22/2020 prevede că în perioada 1 februarie 2021 – 30 aprilie 2021 se efectuează, la nivel naţional, în toate unităţile administrativ – teritoriale din România, recensământul general agricol.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are ca scop stabilirea modalităţilor şi a condiţiilor în care se realizează finanţarea acestor licee.