Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

A fost prelungit termenul de depunere a cererilor fermierilor pentru plata din cadrul Politicii Agricole Comune

Ca urmare a unei prime solicitări din partea autorităţilor italiene, care se confruntă cu o criză fără precedent şi legată de situaţia dificilă cu care se confruntă Uniunea Europeană, Comisia Europeană a decis să le permită statelor membre să acorde prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor de plăţi directe şi de anumite plăţi referitoare la dezvoltarea rurală.

Categories
Economie Ştiri

Anul acesta se va desfăşura recensământul general agricol

În Monitorul Oficial nr. 105/2020 a fost publicată OUG nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020.

Recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în concordanţă cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Registrul agricol pentru perioada 2020-2024 a fost aprobat!

A fost aprobat registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.

Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Mai multe proiecte de finanţare pentru investiţii în exploataţii agricole au fost selectate de AFIR!

Un număr de 110 proiecte de finanţare, în valoare de 53,407 milioane de euro, pentru investiţii în exploataţii agricole pentru ferme mici şi ferme de familie au fost selectate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), informează AFIR într-un comunicat.

Rezultatele selecţiei au fost incluse în raportul de selecţie lunar aferent submăsurii 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole”, etapa lunară 1 (03.09.2018-30.09.2018), componenta ferma de familie şi ferma mică.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

TVA va fi de 9% pentru anumite servicii agricole

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) va fi redusă de la 19% la 9% pentru un număr de 42 de lucrări şi servicii agricole, potrivit unui proiect de Ordin comun al ministerelor Agriculturii şi Finanţelor.

Proiectul completează lista lucrărilor în agricultură care beneficiază de această facilitate fiscală începând de la 1 august 2016.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Au fost aduse modificări regimului de stabilire a impozitului pentru terenurile agricole!

Terenurile agricole situate în intravilan, adică în orașe, vor fi scutite în totalitate de regimul de impozitare diferențiat, astfel încât proprietarii să nu mai achite nici pentru 400 metri pătrați din teren impozitul aferent unui teren cu construcții. Noutatea se va aplica din 2018, potrivit unui act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial, care va modifica prevederile Codului fiscal.

Este vorba despre Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 778/2017.

Categories
Dreptul proprietăţii Legislaţie utilă Ştiri

Noi reglementări cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere

proiect_de_lege
În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 246/2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, astfel, acest articol va cuprinde încă două alineate şi va vea următorul conţinut:

(1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.
(2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Petenţii cărora li s-au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Persoanele vizate de alin. (1) al acestui articol pot depune cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului

Statul sprijină împădurirea unor categorii de terenuri. O măsură binevenită, nu-i așa?

treeSunt zone în România, în care, la actuala viteză a defrișărilor, pare să nu mai fie mult până ce pădurile vor deveni la fel de rare precum sunt oazele în pustia sahariană. Dintre județele țării, Timișul nu mai are decât 12,5% pădure, Tulcea are doar 12% suprafață împădurită, Botoșaniul numai 11,7% și… lunga listă a județelor despădurite poate continua. Situația cea mai nefericită se află în Teleorman, cu 5,1% păduri și în Călărași, cu doar 4,4% suprafață împădurită.