Tag-Archive for » Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice «

Constructorii şi asigurătorii au fost informaţi de reprezentanţii statului că modificările ce vor fi aduse săptămâna viitoare legii achiziţiilor publice vor permite, în continuare, utilizarea poliţelor de asigurare pentru garantarea participării la licitaţiile publice. Guvernul a revizuit hotărârea care elimina asigurările în favoarea scrisorilor de garanţie emise de bănci şi Instituţii Financiare Nebancare. Mai mult …

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a anunțat demararea proiectului „Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu. Mai mult …

LC
În Monitorul Oficial nr. 645 din 25 august 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), instituţie condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor publice.

ANAP este o instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Printre atribuțiile ANAP se enumeră:
– elaborarea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice,
– stabilirea şi implementarea sistemului de verificare şi control al aplicării unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice,
– monitorizarea funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice.