Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Atestarea studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România

A fost aprobată Metodologia specială de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obtinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor.

Categories
Învăţământ şi educaţie Social Ştiri

Un sistem de credite transferabile va fi utilizat în formarea profesională a adulţilor

În vederea facilitării învăţării pe tot parcursul vieţii şi a recunoaşterii competenţelor şi calificărilor în procesul de formare profesională a adulţilor se stabileşte un sistem de credite transferabile utilizat în formarea profesională a adulţilor.

Hotărârea nr. 772/2022 prevede aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. „Educaţia şi formarea adulţilor în Europa”

Reţeaua Eurydice a Comisiei Europene a publicat un raport intitulat „Educaţia şi formarea adulţilor în Europa: crearea de parcursuri incluzive către competenţe și calificări”. 

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Au fost stabilite criteriile și procedurile de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale!

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Centrele comunitare de învățare permanentă. Ce rol au, cum funcționează, cum sunt organizate?

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.