Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cum se realizează admiterea în învăţământul dual?

Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor a suferit modificări aduse de Ordinul nr. 5442/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul profesional

Ordinul nr. 5439/2022 prevede organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023 – 2024.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Ştiri

Desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024

Ordinul nr. 5243/2022 prevede organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024.

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de admitere.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023

A fost aprobat Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023.

Calendarul se aplică pentru admiterea în toate unităţile de învăţământ liceal de stat, precum şi pentru admiterea în unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere conform prevederilor Ordinului nr. 5150/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022

În Monitorul Oficial nr. 211/2021 a fost publicat Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat

În Monitorul Oficial nr. 834/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi criterii de recrutare a candidaţilor la profesia militară

Ordinul nr. 112/2020 a modificat şi completat condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

O dispoziţie din Legea achiziţiilor publice a fost declarată neconstituţională

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României, al art. 11 alin. (1) lit. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 și ale art. 167 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, potrivit unui comunicat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Admiterea în magistratură 2018!

Potrivit Institutului Naţional al Magistraturii 60 de posturi de judecător şi 35 de procuror sunt scoase la concursul de admitere în magistratură ce se desfăşoară în perioada 20 martie – 2 iulie 2018.

Pentru a se putea înscrie la acest concurs candidaţii trebuie să aibă cetăţenie română, să fie licenţiaţi în drept, să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal şi o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani la data susţinerii primei probe a concursului.

Categories
Profesii juridice Ştiri

Exercitarea tutelei administrative de către prefect

ICCJ
În Monitorul Oficial al României, a fost publicată Decizia nr. 26/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Astfel, conform considerentelor expuse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a considerat că se impune admiterea sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, şi, în consecinţă, a stabilit că dispoziţiile art. 3 “Tutela administrativă” din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, se interpretează în sensul că prefectul nu poate ataca în faţa instanţelor de contencios administrativ refuzul consiliului local de a pune pe ordinea de zi a şedinţei şi de a lua act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de termen, refuz exprimat la cererea prefectului adresată potrivit atribuţiilor reglementate de Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

În rest, respinge sesizarea ca inadmisibilă.