Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Ştiri

Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat a fost modificată de Norma nr. 8/2022.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Vă reamintim că o persoană poate fi asociat unic în mai multe societăţi cu răspundere limitată!

Vă remintim că au fost abrogate dispoziţiile conform cărora o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

Categories
Pensii Ştiri

Aderarea participanţilor la fondurile de pensii facultative

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative a fost completată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Administratorii de bloc au nevoie de un certificat de calificare pentru a-şi menţine funcţia!

Administratorii de bloc care vor să îşi păstreze funcţiile au la dispoziţie 12 luni pentru a obţine un certificat de calificare profesională fără de care nu mai pot primi atestatul eliberat de primării, se arată în noua lege a asociaţiilor de proprietari.

Acum se solicită acest certificat de calificare profesională, act care dovedeşte calificarea persoanelor fizice pentru îndeplinirea ocupaţiei de administrator de condominii, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un nou proiect de lege prevede contravenţii pentru administratorii de bloc

Un senator, fost secretar de stat, a iniţiat un proiect de act normativ menit să reducă amploarea fraudelor pe care le fac administratorii asociaţiilor de locatari. Aceştia nu erau obligaţi să prezinte documente, în cazul în care existau suspiciuni de fraudă, dar dacă acest proiect va deveni lege, va trebui să o facă, după cum spune senatorul.

“Unităţile administrativ-teritoriale primesc anual sute sau mii de reclamaţii de la membrii asociaţiilor care se consideră nedreptăţiţi sau înşelaţi de administratori, motiv pentru care primăriile dispun controale pentru luarea măsurilor care se impun. Chiar şi aşa, Legea nr. 230/2007 (legea asociaţiilor de proprietari-n.red.), în forma actuală, oferă posibilitatea asociaţiilor de proprietari să nu prezinte la control documentele solicitate, neexistând nicio prevedere expresă care să atragă răspunderea administratorului unei asociaţii de proprietari pentru această faptă”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Administratorul cu mandatul expirat deţine prerogativele reprezentării societăţii

Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie. Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin trei administratori.

Potrivit dispoziţiilor art. 143 din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Tot cu privire la societatea pe acţiuni, dispoziţiile art. 153 din Legea nr. 31/1990 prevăd că prin actul constitutiv se poate stipula că societatea pe acţiuni este administrată de un directorat şi de un consiliu de supraveghere.

Categories
Articole Fiscalitate

Cum își declară persoanele fizice insolvența?

Nimeni nu a dat faliment plătind prea multe impozite deoarece a câștigat prea mulți bani.” (Murphy). Și, totuși, sunt mulți români care nu au mai putut face față costurilor zilnice, au acumulat datorii, astfel încât legiuitorul a decis să le acorde șansa de a se redresa financiar, de a-și acoperi datoriile și a ieși basma curată din această încurcătură.

Astfel, a fost elaborată Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Prevederile sale se vor aplica la de 1 august 2017. Modul în care o persoană fizică își poate declara insolvența, modul în care se vor desfășura ședințele de conciliere, modul de comunicare dintre debitor și creditori, onorariile pentru administratorul procedurii și pentru lichidator fac obiectul HG 419/2017 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice publicată în Monitorul Oficial 436 din 13 iunie 2017. Aceste norme vor intra în vigoare la 1 august 2017.

Categories
Articole IMM Persoane juridice. Societăţi

În ce condiții se acordă titlul de incubator de afaceri?

incubator afaceri1
Scopul incubatoarelor de afaceri este acela de a acorda sprijin firmelor nou-înființate în sensul de a le oferi accesul la o clădire de birouri unde pot plăti chiria la comun cu alte firme beneficiind și de alte servicii în scopul de a avea costuri cât mai mici până se pun pe picioare.

Autoritățile doresc ca prin intermediul acestora să stimuleze crearea de noi locuri de muncă. De exemplu, la  incubatorul specific unui sector care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, trebuie să se creeze minimum 20 de locuri de muncă și să fie incubate minim 16 societăți sau 10 dacă activează în toate sectoarele de producție. Dacă este un incubator de afaceri care vizează IMM-urile cu potențiale de creștere dintr-o gamă largă de sectoare sau incubator de afaceri tehnologic, de afaceri sau agroincubator (pentru IMM-urile din sectorul agricol), trebuie să se creeze minim 32 de locuri de muncă și să fie incubate minim 16 societăți.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Ți s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA? Care este procedura pentru obținerea altuia?

TVA anulat
Sunt cazuri în care după ce o firmă este înregistrată la organul fiscal în scopuri de TVA, aceasta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege și i se anulează această cerere. Pentru a formula o nouă cerere de înregistrarea în scopuri de TVA, care să i se aprobe, trebuie să îndeplinească anumite condiții și să urmeze anumiți pași.

Aceste aspecte au fost reglementate de legiuitor prin Ordinul ANAF 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. 12 din legea 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare publicat în Monitorul Oficial 589 din 3 august 2016. Dispozițiile legale intră în vigoare începând cu 13 august 2016.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ajutoarele de stat acordate din fonduri naționale și europene vor putea fi accesate on-line!

regas
Consiliul Concurenței are rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile publice, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiari de ajutor de stat. Acest ajutor de stat este un avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat sau gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale din statele membre. Acest ajutor poate fi și minimis acordat limitat conform normelor UE la un nivel care nu distorsionează concurența și comerțul cu statele membre.

Consiliul Concurenței are obligația de a publica pe pagina sa de internet toate informațiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat. În acest sens, a fost adoptat Ordinul nr. 437/2016 al Consiliului Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 539 din 18 iulie 2016 și a intrat în vigoare la data publicării.