Tag-Archive for » administraţie publică locală «

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Mai mult …

Parlamentarii din comisiile juridice, de administrație publică și pentru drepturile omului au respins miercuri, cu majoritate de voturi, fără dezbateri pe articole, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii 215/2001 a administrației publice locale.

Proiectul de lege prevede că în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 10% din numărul total al locuitorilor, și-au declarat apartenența etnică sau în care există un număr semnificativ de cetățeni aparținând minorităților naționale, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, precum și prefecturile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale au obligația să asigure în raporturile cu aceștia folosirea limbii materne, în conformitate cu procedurile Constituției, ale prezentei legi și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

justitie1Curtea Constituțională a României a admis sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a hotărât că sunt neconstituționale modificările aduse Legii administrației publice locale și Legii privind instituția prefectului, fiindcă nu s-a ținut cont la adoptarea actului normativ de criteriile de partajare a competențelor celor două Camere ale Parlamentului.

Astfel, decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.

În sesizarea transmisă de Iohannis în data de 16 octombrie se preciza că modificările legislative stabilesc că prefectul verifică legalitatea actelor președintelui consiliului județean, dar și măsurile întreprinse în baza delegării referitoare la atribuțiile primarului și ale șefului CJ, în calitatea lor de reprezentanți ai statului la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Totodată, un alt aspect sesizat de președinte se referă la faptul că, prin legea trimisă la promulgare, legiuitorul a instituit aceeași normă în 2 acte normative distincte, respectiv Legea nr. 215/2001 și Legea nr. 340/2004. De asemenea, cele 2 norme instituite prin legea dedusă controlului de constituționalitate reiau o normă deja existentă, dintr-o altă lege distinctă.

lc
La 28 octombrie Senatul a adoptat cu 72 de voturi o propunere legislativă, iniţiată de 16 senatori PNL şi PSD, prin care autorităţile administraţiei publice locale se obligă să ţină evidenţa arborilor excepţionali. Actul normativ prevede sancţionări pentru fiecare lună de întârziere în constituirea registrelor locale, respectiv cu amenzi de circa 2.000 de lei pentru fiecare comună, 2.500 de lei pentru fiecare oraş, 3.000 de lei pentru fiecare municipiu şi 3.500 de lei pentru fiecare primărie de sector

Arborii excepţionali sunt cei cu vârste mari, cu înălţimi şi diametre care depăşesc sau se apropie de potenţialul maxim al speciei, cu port deosebit sau însuşiri rar întâlnite, cei care asigură un habitat ideal pentru păsări, insecte, liane, cu care prezintă legături esenţiale complexe, cei înfrăţiţi sau care includ în creşterea lor diferite obiecte – bănci, bare metalice etc.

Iniţiativa legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, care are rol decizional în acest caz.

persoane cu handicap

Un dram de noroc face mai mult decât un car de minte.”  (Miguel de Cervantes) Sunt semeni printre noi cu care viața nu a fost așa de generoasă și din diverse motive au ajuns să fie incluse în categoria persoanelor asistate social. În viață, nebănuite sunt căile Domnului, astfel încât statul este bine să fie pregătit să acorde ajutorul cuvenit unor astfel de persoane cu care soarta nu a fost așa darnică.

În acest scop, s-au înființat direcțiile de asistență socială și protecție a copilului care asigură asistență socială pentru persoanele defavorizate, marginalizate, discriminate, cele vârstnice, persoanele singure și familiile aflate în dificultate, pentru adulții și copiii cu dizabilități sau pentru copiii abuzați, maltrați cu risc de abandon și pentru cei abandonați.

Ca regulă, aceste persoane sunt îngrijite în centre aflate la domiciliul sau reședința acestora, centre care sunt finanțate de la bugetele proprii ale județelor, ale sectoarelor din București, pe teritoriul cărora acestea funcționează. Mai mult …

descărcare (5)Mai mulţi senatori din PNL şi PSD au depus la Senat o propunere legislativă pentru identificarea şi protejarea arborilor denumiţi „excepţionali” din oraşe, respectiv cei cu valoare istorică, estetică şi economică, prin modificarea legii cu privire la spaţiile verzi urbane.

Astfel, obiectivul actului normativ este de a oferi o strategie unitară şi o implementare coordonată la nivel naţional privitor la managementul arborilor excepţionali, care fac parte din zona verde urbană.

Totodată, proiectul prevede că autorităţile administraţiei publice locale trebuie să organizeze şi să conducă registre ale spaţiilor verzi, respectiv ale arborilor excepţionali, adică o bază de bate cu detaliile tuturor spaţiilor verzi, cu indicii de calitate şi cantitate, care vor fi făcute publice.

Dacă autorităţile responsabile nu constituie aceste registre, vor primi amenzi contravenţionale de 2.000 de lei pentru fiecare comună, 2.500 de lei pentru fiecare oraş, 3.000 de lei pentru fiecare municipiu şi 3.500 de lei pentru fiecare primărie de sector pentru fiecare lună de întârziere.