Tag-Archive for » Administratia Nationala a Penitenciarelor «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 715 din data de 17 august 2018, a fost publicat Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor, din 10.07.2018.

Potrivit regulamentului, penitenciarele sunt instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, înființate prin hotărâre a Guvernului, și fac parte din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională. Mai mult …

confidential1

Pe 25 iunie, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.

Pentru întocmirea prezentului proiect s-au avut în vedere şi prevederile art. 5 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, conform cărora „Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete de stat au obligaţia să întocmească un ghid pe baza căruia se va realiza clasificarea corectă şi uniformă a acestora”, iar conform alin. (2), „Ghidul prevăzut la alin. (1) se aprobă personal şi în scris de către împuterniciţii sau, după caz, funcţionarii superiori abilitaţi să atribuie nivelurile de secretizare, conform legii.”

Astfel, prin aprobarea prezentului Ghid se realizează o clasificare unitară a informaţiilor clasificate emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia. Acesta completează reglementările specifice sistemului administraţiei penitenciare, reprezentate de Lista categoriilor de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.0778/2009 şi Decizia directorului general al ANP nr. 413/2014 privind listele cu informaţiile secrete de serviciu din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.

salariuRomânul, veșnic preocupat de „capra vecinului”, a ajuns să fie recunoscut pentru „grija” pe care o poartă semenilor săi. „Altruismul românului – veșnic preocupat de salariul aproapelui său.” (Valeriu Butulescu)

Majoritatea românilor visează cu ochii deschiși la o mărire a salariului, pentru că în fiecare lună, după ce încasează leafa, pățesc ca în epigrama lui Gheorghe Gurău: „Diminuat și fără vlagă,/Salariul mă luă la rost:/-Mai lasă-mă în pace, dragă,/Ce tragi de mine ca un prost! ” Mai mult …