Categories
Comunicaţii Ştiri

Jurnaliştii pot completa un formular care ţine loc de adeverinţă de la angajator!

Pentru a sprijini activitatea jurnaliştilor care au colaborări cu diferite instituţii media, din ţară sau din afara României şi care nu pot prezenta o adeverinţă de la angajator ori nu au legitimaţie de presă, s-a pus la dispoziţie un formular care să ţină locul documentelor amintite mai sus.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce procedură trebuie urmată pentru eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor?

Cetăţenii care au studiat în România şi doresc desfăşurărea activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate pot solicita eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar.

Categories
Articole Dreptul muncii

Angajatorii sunt obligaţi să elibereze adeverinţe de vechime angajaţilor cât şi foştilor angajaţi!

Angajatorii sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat, în care se trec mutaţiile intervenite pe durata executării contractului individual de muncă, respectiv: încheierea contractului individual de muncă (CIM), modificarea CIM, suspendarea CIM, încetarea CIM.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Persoane juridice. Societăţi

Înfiinţarea și completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. Un nou act normativ!

Necesitatea și utilitatea existenței unei evidențe a salariaților sunt evidente, pentru oricine. Codul Muncii arată că fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Așadar, necesitatea registrului general de evidență a salariaților derivă, în primul rând din lege. Unde-i lege nu-i tocmeală!

HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1005/2017. Noul act normativ stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, de către două categorii de angajatori: persoanele fizice sau juridice de drept privat (fără a conta dacă au sau nu statutul de utilitate publică) și instituţiile sau autorităţile publice ori alte entităţi juridice ce angajează persoane în baza unor contracte individuale de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii Pensii

Acțiunile prin care se cere constatarea grupei de muncă pot fi exercitate oricând sau există o limită în timp?

justitie11
Poate că una dintre cele mai des întâlnite situații în care românii sunt nevoiți să își caute dreptate prin tribunale, este cazul în care solicită să li se recunoască faptul că au lucrat în grupa de muncă. Dacă angajatorul există, cei în cauză se vor judeca cu acesta și vor promova acțiunea la tribunalul de la domiciliul lor.

Problema care a apărut pentru mulți români a fost atunci când au vrut să iasă la pensie și le erau necesare dovezi privind vechimea în muncă și acte care să ateste că au lucrat în grupa I sau II. Mulți s-au confruntat cu situația în care fostul angajator a fost desființat ca urmare a lichidării fără să știe cine le poate furniza actele necesare pentru dovedirea vechimii în muncă.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Condiții noi pentru fermieri

irigatii-640x330Conform noii legi a irigațiilor, ţara noastră va introduce un abonament anual pentru irigații, care va intra în vigoare din 2017.

Astfel, valoarea acestuia va fi de 25 de lei pentru fiecare hectar cultivat, udat de rețeaua de irigații a statului, iar banii adunaţi vor fi utilizaţi pentru modernizarea sistemului de irigații.

Totodată, dacă fondurile colectate vor depăși sumele necesare pentru reabilitare, rețeaua de irigații va putea fi extinsă. „Fermierii nu vor mai plăti nicio altă prestaţie decât energia pentru livrarea apei şi apa pentru irigaţii. Toate reparaţiile şi costurile intră în atribuţiile ANIF-ului şi vor fi completate cu sume de la bugetul de stat”, a afirmat Florin Ionuţ Barbu, director Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

De asemenea, fermierii vor putea obține adeverința pentru subvenții, de la primării, chiar dacă există datorii la bugetul local.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Facilităţi la obţinerea certificatului de cazier judiciar

cazier-judiciar

În data de 19 ianuarie, Guvernul a adopatat o Ordonanţă potrivit căreia cetăţenii români aflaţi în străinătate vor putea obţine, în maximum 10 zile, o adeverinţă cu valoarea juridică a unui cazier judiciar, cu valabilitate de şase luni.

Reglementările adoptate reprezintă primul pas pentru facilitarea obţinerii simplificate a cazierului judiciar de către cetăţenii români din străinătate.

Potrivit unui comunicat al Executivului, românii aflaţi în străinătate vor avea la dispoziţie o procedură informatizată de obţinere a cazierului judiciar, ca parte a Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni (SIMISC). Acest sistem face parte din amplul proces de informatizare şi modernizare a prestării tuturor serviciilor consulare demarat de MAE, prin crearea unei platforme electronice integrate, cunoscută sub denumirea “E-cons”, ce integrează mai multe sisteme informatice care deservesc domeniul consular.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu, a declarat că această modificare importantă confirmă atenţia pe care autorităţile române o au faţă de românii din străinătate şi faţă de problemele administrative cu care se confruntă.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi obligaţii pentru persoanele care stau la bloc

9_3

În data de 21 octombrie, în plenul Camerei Deputaților a fost adoptat un proiect de lege care prevede că, la solicitarea scrisă a proprietarului, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari au obligaţia să elibereze o adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilor privind întreţinerea, defalcate pe datoria de bază şi penalităţi.

Proiectul de lege, iniţiat de parlamentari PSD şi ALDE, a fost adoptat cu 277 de voturi “pentru” şi 4 abţineri.

Proiectul modifică Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 23 iulie 2007.

Astfel, legea prevege că “la solicitarea scrisă a proprietarului, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari au obligaţia să elibereze în scris o adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilor privind întreţinerea, defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precum şi modalitatea de calcul al penalităţilor”.

Camera Deputaţilor a fost for decizional. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această iniţiativă legislativă, în şedinţa din 27 mai 2014. Legea va merge la promulgare.

Categories
Pensii Ştiri

Legea privind sistemul unitar de pensii publice se modifică

monitorul oficial

În Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie a fost publicată Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, Legea nr. 155/2015 modifică art. 158 din Legea nr. 263/2010, care prevede că “perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.

Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.”

De asemenea, actul normativ mai arată că adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Categories
Asigurări de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cardul de sănătate, obligatoriu din 1 aprilie

card

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, cardul naţional de sănătate va fi utilizat obligatoriu la medicii de familie, în spitale şi farmacii, începând cu data de 1 aprilie, iar între 1 februarie şi 31 martie vor putea fi utilizate în paralel cu adeverinţele şi trimiterile actuale. Pe cip-ul cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele pe care le-a acceptat asiguratul.

Persoanele care refuză în mod expres, din diverse motive, primirea cardului naţional vor depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă.

Totodată, prin hotărârea de Guvern, se impune păstrarea şi arhivarea de către casele de asigurări de sănătate a cardurilor naţionale refuzate, precum şi eliberarea ulterioară a acestora la solicitarea scrisă a asiguraţilor care au refuzat iniţial dovedirea calităţii de asigurat pe baza acestora.