Tag-Archive for » actualizare «

facturare_electronicaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) vine cu propunerea de actualizare a procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre.

Conform procedurii actualizate propuse, persoanele impozabile stabilite în alte state membre vor avea posibilitatea de adresare, pe cale electronică, a cererii de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de către acesta, solicitarea urmând să fie analizată de Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, din Bucureşti.

Ulterior ANAF va avea obligaţia de a comunica decizia de aprobare/respingere a cererii de rambursare în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare, în situaţia în care nu sunt necesare informaţii suplimentare pentru soluţionarea acesteia.

downloadOrdonanţă de Urgenţă care determină condiţiile privind încheierea, actualizarea şi elementele contractului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul a fost adoptată de Guvern.

Astfel, Executivul va oferi subvenţii pentru călătoria în metrou a elevilor, studenţilor, navetiştilor şi pensionarilor.

De asemenea a fost adoptat de Guvern un Memorandum cu privire la acordarea compensaţiei, sub forma subvenţiei, pentru serviciul public de transport cu metroul. Potrivit Memorandumului, compensaţia va fi acordată sub forma unei scheme de ajutor de stat a cărei perioadă de efectuare a plăţilor se estimează că va fi 2016-2019. Bugetul total estimat al ajutorului de stat individual pentru întreaga perioadă este de 1.428,28 milioane lei, adică în jur de 350 de milioane lei pe an.

 

lcÎn Monitorul Oficial nr. 136/2016 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”, cu intrare în vigoare la data publicării dar şi abrogarea Ordinului ANAF nr. 1994/2012.

Formularul 012 a fost actualizat recent de Fisc, în concordanță cu prevederile noului Cod fiscal. Schimbările se referă la opțiunea privind sistemul de declarare și plata impozitului pe profit fiind obligatorie tot pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi.

Reamintim că formularul 012 se utilizează de către contribuabilii, plătitorii de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune.

Astfel potrivit art. 41 alin (1) din noul Cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, contribuabilii au obligația să declare și să plătească impozitul pe profit trimestrial și să îl definitiveze până la data de 25 martie, inclusiv, a anului următor. Contribuabilii pot să opteze, potrivit art. 41 alin (2) din Codul fiscal, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial, cu excepțiile prevăzute de lege.

lc
În Monitorul Oficial nr. 719 din data de 24 septembrie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 2876/2015 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2015.
  Anexele la ordin prevăd posturile de notar public destinate notarilor stagiari întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici.

Potrivit documentului, numărul de 2.510 posturi de notar public, din care 2.413 notari publici în funcţie şi 97 de notari publici suspendaţi, se actualizează cu 83 de posturi destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2015.

pensii serviciuSe spune că „cine împarte, parte își face.” Cred că acest proverb guvernează regulile statului în care trăim. După ce au avut grijă să își voteze legea cu privire la acordarea pensiei de serviciu ale cărei prevederi au intrat în vigoare la 21 august 2015, aleșii noștri au considerat că dispozițiile acesteia nu sunt suficient de clare și trebuie să adopte anumite norme.

Deși legea 215/2015 prin care s-a votat introducerea pensiei de serviciu pentru cei care au statutul de funcționar public parlamentar nu prevede că urmează să se adopte norme de aplicare, totuși excesul de zel al parlamentarilor a făcut să ia naștere Ordinul nr. 965/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 648 din 26 august 2015. Mai mult …

lcPreşedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 224/1996, argumentând că unele prevederi aduc atingere principiului ierarhiei actelor juridice şi contravin normelor de tehnică legislativă.

În cererea de reexaminare, preşedintele statului arată că legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 în scopul transpunerii în legislaţia internă a directivelor europene cu privire la lista substanţelor prioritare în domeniul apei.

Acesta precizează că art. I pct. 2 din legea transmisă la promulgare, respectiv art. 212 lit. d) din Legea nr. 107/1996, prevede posibilitatea actualizării periodice, prin hotărâre de Guvern, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzute în anexa nr. 5 din aceeaşi lege, dar şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b) din acelaşi act normativ.

Totodată, el semnalează faptul că, conform art.108 alin.(2) din Constituţie, republicată, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor.

pensii militare

În iunie 2010 pensiile militare de stat deveneau pensii în sensul legii 19/2000 privind sistemul public de pensii. Consecința a fost scăderea acestui tip de pensii, sens în care au fost afectați în mod direct cei vizați. În prezent, legiuitorul a lansat în dezbatere publică un proiect privind legea pensiilor militare fără a se intenționa reintroducerea pensiilor speciale așa cum au fost odinioară, scopul fiind acela de a repara răul făcut în timp acestei categorii de persoane.

Ce tipuri de pensii se pot acorda în sistemul pensiilor militare de stat și cine beneficiază de ele?

Știrile juridice arată că se poate acorda pensia de serviciu, de invaliditate și de urmaș. Categoriile vizate sunt: militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care pot beneficia de un singur tip de pensie militară de stat. Mai mult …

cincinotaristagiari-1413731228

În Monitorul Oficial nr. 752 din data de 16 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului Justiției nr. 3591/2014 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2014.

Potrivit actului normativ, numărul de 2.483 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici în funcţie şi 98 de notari publici suspendaţi, se actualizează cu 74 de posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2014.

Posturile de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2014, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, sunt prevăzute în anexele la ordin.

farmacie-in-palatul-parlamentului-reduceri-de-10-20-la-produse-iar-orice-medicament-va-fi-adus-in-2-4_size9

În cadrul conferinţei organizate de Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Marius Savu, a declarat că au fost aprobate prin hotărâre de Guvern un număr de 17 medicamente noi, care se vor adăuga la lista actuală a medicamentelor compensate.

Preşedintele ANMDM a spus că unul din obiectivele principale pentru perioada următoare este actualizarea continuă a listei de medicamente compensate, astfel încât pacientul sa nu fie pus într-o situaţie neplăcută din punct de vedere al accesului la diverse tratamente.

De asemenea, urmează să fie făcută evaluarea completă a listei compensatelor pentru scoaterea de pe aceasta a unor medicamente vechi.

Medicamente-pastile-capsule-amoxicilina

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat că pacienţii vor putea beneficia, începând cu 1 iulie, de tratament inovativ cu 17 molecule noi orfane, din care 9 sunt pentru tratamentul afecţiunilor oncologice.

Ministrul a semnat Ordinul privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul M.S. şi C.N.A.S. nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din data de 1 iulie 2014.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, impactul financiar pentru introducerea acestor 17 molecule noi este de 40 de milioane lei .

Documentul aprobă protocoalele terapeutice de prescriere a celor 17 molecule, fiind vorba despre următoarele denumiri comune internaţionale: Ambrisentanum, Stiripentol, Pasireotidum, Clofarabinum, Nelarabinum, Decitabinum, Trabectedinum, Ofatumabum, Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus, Ruxolitinibum, Bosentanum, Tafamidis, Romiplostimum, Sapropterinum, Plerixafor.

Cele 17 protocoale terapeutice prevăd metodologiile şi criteriile de includere şi excludere din tratamente, indicaţiile pentru cele 17 molecule noi, precum şi medicii care pot prescrie aceste medicamente.

De asemenea, protocoalele prevăd şi modificarea dozelor cauzate de reacţiile alergice şi monitorizarea terapeutică a medicamentelor şi cea privind răspunsul la tratament.