Categories
Economie Ştiri Transporturi

Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz a suferit modificări.

Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi temporar, şi să trateze vehiculele scoase din uz potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu respectarea reglementărilor cu privire la sănătatea umană şi mediu.