Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

descărcareLegea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 800/2015.

Prezenta lege reglementează:
– autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României;
– supravegherea desfăşurării activităţii societăţilor menționate mai sus, în România, pe teritoriul celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;
– autorizarea, funcţionarea şi supravegherea sucursalelor societăţilor din state terţe;
– supravegherea grupurilor de asigurare şi de reasigurare;
– atribuţiile Autorităţii de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea şi supravegherea societăţilor, relaţia acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terţe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), cu Comisia Europeană şi cu alte autorităţi, instituţii sau organisme.