Tag-Archive for » acţiuni «

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), aflată în subordinea Ministerului Energiei, are în plan achiziţii de participaţii la companii din energie. Una dintre opţiuni ar putea fi răscumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica.

În data de 24 septembrie, Directoratul SAPE emitea o notă de fundamentare, nr. 3.029, „pentru aprobarea de principiu de către Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA a proiectelor de investiții, elaborate de Directoratul SAPE SA și avizată de Consilul de Supraveghere”. Ulterior, în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor SAPE, care a avut loc pe 9 octombrie, a fost aprobată strategia de investiţii a societăţii.

Mai mult …

Acţiunile la purtător vor fi eliminate din legislaţie, acestea urmând a fi convertite în acţiuni nominale, odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Nota de fundamentare a proiectului subliniază că, în considerarea numărului redus de societăţi emitente de acţiuni la purtător înregistrate în România (deci a impactului relativ mic asupra mediului de afaceri) şi, având în vedere soluţiile pentru care au optat şi celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) în transpunerea acestei directive, se propune eliminarea posibilităţii societăţilor pe acţiuni de a
emite acţiuni la purtător şi acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei acţiunilor la purtător în acţiuni nominative în cazul societăţilor pe acţiuni deja înmatriculate în registrul comerţului.

Mai mult …

Transformarea acţiunilor la purtător în acţiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri băneşti, precum şi raportarea tranzacţiilor mai mari de 2.000 de euro sunt câteva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern.

Conform proiectului lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului aprobat de Executiv în şedinţa de joi, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în registrul comerţului vor trebui să efectueze conversia acţiunilor la purtător în acţiuni nominative şi să depună actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerţului. Neîndeplinirea obligaţiei de conversie de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni atrage dizolvarea acestora.

Mai mult …

Senatorii au respins un proiect de lege care interzice emiterea de noi acțiuni la purtător în cazul acționariatului firmelor precum și efectuarea de operațiuni cu astfel de acțiuni.

Proiectul de lege a fost inițiat de un grup parlamentar și face parte dintr-un pachet de mai multe legi prin care parlamentarii acestui partid vizează activitatea societăților cu acțiuni la purtător. Mai mult …

Firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător, iar societățile care au astăzi acționar având astfel de titluri vor fi obligate să le transforme în acțiuni nominative în termen de cel mult 1 an și jumătate.

Condițiile sunt introduse într-un proiect de lege redactat la nivelul Ministerului Justiției și care urmează să fie avizat de Guvern, termenele de conformare urmând să fie calculate de la data la care și Parlamentul aprobă proiectul, iar acesta este publicat în Monitorul Oficial. Mai mult …

Garda Națională de Mediu (GNM) a aplicat, în anul 2017, aproape 2.000 de amenzi, în valoare totală de peste 39 de milioane de lei, și a formulat 54 de sesizări penale în urma controalelor efectuate. De asemenea, comisarii din întreaga țară au investigat peste două sute de poluări accidentale.

Garda Națională de Mediu a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017, anunțând că s-au efectuat 40.691 acțiuni în domeniul controlului poluării și în domeniul biodiversității, biosecurității și ariilor protejate. Mai mult …

Senatul a respins cu 61 de voturi „pentru” şi 23 de voturi „împotrivă”, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu acţiuni la purtător să nu poată participa la licitaţiile publice. Iniţiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului, că scopul lui este ca „firmele căpuşă şi neperformante controlate de baronii care au jefuit statul în ultimii ani să ajungă falimentare”.

Potrivit textului legislativ, se interzice atribuirea prin procedură simplificată a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru către operatorii economici emitenţi de acţiuni la purtător sau de alte titluri de participare la purtător, precum şi participarea la concursurile de soluţii prin aplicarea unor proceduri simplificate a operatorilor economici emitenţi de acţiuni la purtător sau de alte titluri de participare la purtător. Mai mult …

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care creează cadrul legal prin care pachetele de acţiuni deţinute de către statul român la societățile producătoare de agent termic să poată fi transferate cu titlu oneros către primării.

Transferul pachetelor de acțiuni se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

-unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat, în baza hotărârii consiliului local sau consiliului general al municipiului București, transferul pachetului de acțiuni deținut de către statul român, prin Ministerul Energiei, la societățile producătoare de agent termic; Mai mult …

furt-alimenteProiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de desfășurare a acțiunilor privind lanțul scurt de aprovizionare a fost publicat, spre dezbatere publică, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Prezentul proiect de act normativ are ca scop reglementarea procedurii de desfășurare a lanțului scurt alimentar, desemnarea entităților de încadrare în categoria furnizorilor, identificarea categoriilor de produse cărora li se va aplica prevederile prezentului proiect de act normativ.

De asemenea, se va crea o procedură de transmitere a informațiilor, între Ministerul Finațelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, comercianți și reprezentanții organizațiilor interprofesionale pentru produse agroalimentare, referitoare la lista comercianților cu o cifră de afaceri de peste două milioane de euro, rezultată din comercializarea produselor alimentare, realizată în anul anterior, producția prognozată pentru anul următor, cantitățile de produse alimentare ce nu pot fi achiziționate de pe lanțul scurt de aprovizionare.
Totodată se va înființa un consiliu pentru monitorizarea lanțului scurt de aprovizionare cu produse alimentare, se va desemna componența acestuia și se va crea baza legală pentru reglementarea ulterioară, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, a componenței nominale a consiliului și a regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

computer

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi şi îmbunătăţirea mediului concurenţial, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin consolidarea poziţiei de acţionar a statului se crează posibilitatea întăririi anumitor domenii de interes strategic, precum şi creşterea atractivităţii şi eficienţei societăţilor şi a valorii economice, în beneficiul cetăţenilor români, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ.

Astfel, Statul, prin instituţiile publice implicate, poate cumpăra acţiuni emise de societăţi, prin intermediul pieţelor de capital, cât şi direct, de la alţi acţionari şi poate efectua schimburi de pachete de acţiuni cu alţi acţionari, prin metode competitive şi transparente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Mandatul acordat instituţiei publice implicate şi modalitatea de cumpărare şi schimb de acţiuni care au ca scop consolidarea poziţiei de acţionar a statului se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Finanţarea cheltuielilor legate de operaţiunile necesare cumpărării şi schimbului de pachete de acţiuni se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli aferente activităţii de privatizare ale instituţiilor publice implicate, aprobate în condiţiile legii şi din bugetul de stat, se mai arată în proiectul de act normativ.